emre alıcı Blog Yazı ve Yorumları Radikal Blog'da.

emre alıcı

Hukuk Gurmesi

  • Yazılar:30
  • Aldığı Yorumlar:1
  • Okunma:73048
  • Yaptığı Yorumlar:0
 
Sıralama
 
Hakaret suçu nedir, ne değildir?

emre alıcı

25.04.2014 14:46:05 |

İnsan Hakları

Hakaret suçu, “Şerefe Karşı Suçlar” bölümünde yer almaktadır. “Hakaret”...

Endikasyon dışı ilaç kullanımında hukuk mücadelesi

emre alıcı

27.09.2015 16:57:22 |

Sağlık Güzellik

Herkesçe malumdur ki ülkemizde, dünyadaki örneklerine paralel şekilde kanser hastalığının arttığı...

Türkiye Barolar Birliği’nin Stajyer Avukat Sorunsalı

emre alıcı

18.06.2014 17:14:56 |

Türkiye Gündemi

Geçen günlerde gündeme gelen ve hukuk camiasında çokça eleştiriye maruz kalmış olan avukatlık...

VUK 359 ve VUK 367 maddeleri uyarınca Vergi Kaçakçılığı Suçuna İlişkin Soruşturma ve Yaptırımlar

emre alıcı

25.07.2014 10:35:58 |

İnsan Hakları

Vergi hukukunda soruşturma; Vergi Usul Kanunu 367. Maddesinde düzenlenmiştir. Vergi usul kanununda bahsi geçen...

Ekonomik suçlara beyaz yaka suçlar açısından temel bir bakış

emre alıcı

24.02.2015 00:25:46 |

Ekonomi İş Dünyası

Ekonomik suçlar, temelde “beyaz yaka” diye tabir edilen suçlar için kullanılmaktadır....

Mobbing nedir, ne değildir?

emre alıcı

21.05.2015 13:11:41 |

İnsan Hakları

Mobbing Nedir, Unsurları Nelerdir?  Mobbing: İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya...

Yeni Türkiye'nin 31 Mart Vak'ası

emre alıcı

31.03.2015 23:47:46 |

Türkiye Gündemi

Yeni Türkiye’nin 31 Mart Vak’ası Bugün neredeyse her zamanki gibi uyandığım bir gündü,...

Cebir ve Tehdit suçu nedir, ne değildir?

emre alıcı

02.06.2014 15:06:38 |

İnsan Hakları

Cebir ve Tehdit suçları “Hürriyete Karşı Suçlar” bölümünde yer almaktadır....

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu nedir, ne değildir?

emre alıcı

12.06.2014 14:11:38 |

İnsan Hakları

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçu “Hürriyete Karşı Suçlar” bölümünde...

İş ve çalışma hürriyetini ihlal suçu nedir, ne değildir?

emre alıcı

30.06.2014 14:21:24 |

İnsan Hakları

İş ve Çalışma Hürriyetini İhlal suçu “Hürriyete Karşı Suçlar” bölümünde...


Sıralama