Aile olmak, mutlu olmak

09.08.2015 20:40:52
A+ A-

İnsanoğlu bir aile ortamında dünyaya gözünü açar, büyür gelişir ve sonra bir aile kurmak üzere o aileden ayrılır. Önemli olan aile içerisinde geçirdiği bu süre içinde öğrendikleri ve yaşantısına uyguladıkları, eğitim hayatıyla öğrendiklerini geliştirdikleridir. Aile olmak, bir ve birlikte olmanın ötesinde değerleri ve kuralları ile bir bütün olmaktır.

Bir toplumun aile yapısı ne kadar güçlü, sağlıklı, eğitimli, mutlu ise toplum o kadar güçlü dür. Bunun yolu da aile kuracak bireylerin, kendi ailesi, çevresi ve devleti tarafından iyi eğitim ve sağlıklı bir ortam yaratılması ile mümkündür. Aile kuracak bireyin bilinçlendirilmesi, hedef ve beklentilerinin gerçekçi ve gerçekleşebilir olması yönünde eğitilmesi gerekir ki mutlu olabilsin. Bunun bir başka yolu da hayatın gerçeklerini öğretilmesinde yatar. Konuya bir başka açıdan bakacak olursak mutsuz toplumda mutlu birey olmaz. Toplumun mutlu olmasının yolu da mutlu aile yapısının güçlendirilmesinde yatmaktadır.

Güçlü aile yapısından maksat, sosyal yapısı güçlü, eğitimli, manevi, milli duyguları ile donatılmış, toplumsal ve çağdaş değerleri benimsemiş bireyler yetiştirilmesi hedeflenmelidir. Toplumların varlığını sürdürebilmeleri kaynaşma sağlaması, kargaşaların olmamalarının yegane yolu güçlü aile değerleri olması ve bunu kuşaktan kuşağa aktarmaktan geçer.

Değişik kültür katmanlarından gelen coğrafi ve kültür lehçeleri yaşama biçimi farklı toplumlardan oluşacak ailelerin sağlıklı olabilmesi için, ortak paydaların iyi belirlenip beklentilerinin önceden belirlenmesi gereği vardır.

Aileler, ileride aile kuracak bireyler yetiştirmek doğrultusunda doğuştan hazırlıklı olmaları ve her yaşın gereği olan değerlerle çocuklarını donatmaları gerekir. Bir ve birliktelikleri bilincinin yanında herkesin aynı zamanda birey olduklarını göz ardı etmemelilerdir. kuralların herkes için geçerli olduğu gerçeğinden hareketle hakların ve sorumluluklarında birlikte değerlendirilmesi gereğinde öğretmelilerdir. Çocukların istek ve arzularına sınır koymayı bilmeleri onların mutlu olmaları için çok önemlidir bunun yolu da hayatın içinde öğretilmesi ile mümkündür. Şükür etmeyi bilmek gerekir aksi halinde kolay bunalıma düşülmesine neden olur, içinden çıkılamaz durumlarda sıkıntıdan kurtulmanın yoludur. Aileler çocuklarına aile içinde ve yaşantıda sık sık empati yapmayı öğretmelidir, bu yöntem kurallara uyma toplumda ve ailede uyumlu yaşaması için en sağlıklı yoldur.

Birlikte yaşam, kurallı bir yaşamdır, bu yaşam biçimi herkesin sorumluluklarını yerine getiren bireylerin olması, ileride kuracakları aile ortamında kullanacakları iyi bir yöntem olacaktır. Aileler çocukları ile kaliteli zaman geçirmeleri ve geçirdikleri zaman içinde davranışları ile hayatın gerçeklerini öğretmeleri çocukların ileride kuracakları aile yapısının oluşmasında önemli bir yol haritası olacaktır. Böylece çocukların aile yapısının oluşmasında dış olumsuz etkilerden korunmuş olacaktır. Çocukları ile aileyi ilgilendiren konuların paylaşılması, çıkış yolunun bulunması ona sorumluluk alma paylaşma dayanışma duygusu kazandıracak, böylece bu yetkinlik ileride yapılandıracağı aileye katkı sağlamasına yardımcı olacaktır.

Eskilerin "Armut dibine düşer" "Halı örneğine göre dokunur" diye bir sözleri vardır, bu sözlerde ailenin yetiştirdikleri bireylere vermesi gereken önemi göstermektedirler. Ailedeki huzur bütün bireylere olumlu yansır , şayet aileler bu özeni göstermezlerse birey başka değerlerin etkisi altında kalır yanlış kararlar vermesine neden olur bu da onun mutsuz olmasına neden olur. Bu mutsuzluk aileye pişmanlık ve keşkekler olarak yansır.

Mutluluk kişinin hayata karşı beklentilerinin karşılanması ile doğru orantılıdır, kişi beklentisine sınır koymayı, gerçekçi davranmayı bilmeli, hayatın içinde olan gerçekleri görmeli, zorlukların üstesinden gelebilme yeteneğini geliştirmelidir. Her şartta da yaşamın güzelliklerini görmelidir. Hayata kattıkları ile hayattan beklentilerini kıyaslamalı dengeli düzeyli bir davranış içinde bulunulmalıdır. Mutluluğun erişile bilirlikle değil yetinle bilirlikle ilintili olduğunu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Ayhan ŞİMŞEK/Eğitim yöneticisi

  

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.