Anlaşmalı Boşanma

17.10.2015 15:38:23
A+ A-

Anlaşmalı boşanma, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenen ve yine aynı kanunda yer alan boşanma sebeplerinden evlilik birliğinin temelinden sarsılması maddesinin içinde yer alır. Türk Medeni Kanunu'nda yer alan boşanma sebeplerinden (terk, zina, kötü hayat sürme, şiddetli geçimsizlik vs.) birine dayanan eş, mahkemeler aracılığıyla açacağı boşanma davası ile bu talebini öne sürebilir. Bu açıdan yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte yaşadıkları yer Aile Mahkemesi'dir. 

Boşanma davaları çekişmeli ve çekişmesiz olmak üzere iki türlüdür. Anlaşmalı Boşanma, tarafların karşılıklı olarak anlaşarak oluşturdukları boşanma protokolünü mahkemeye sunmak suretiyle gerçekleştirdikleri boşanma türüdür. Anlaşmalı boşanma; Türk Medeni Kanunu'nda, boşanma sebepleri arasında sayılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması ile aynı madde içerisinde düzenlenmiştir.? 

Anlaşmalı boşanma davası, boşanma türleri arasında en çok başvurulan yöntemdir. Evlilik birliğinin devamının eşler açısından çekilmez hale gelmesi ve şiddetli geçimsizlik durumları eşleri anlaşmalı boşanmaya iten sebepler arasındadır. Anlaşmalı boşanma davasının diğer çekişmeli boşanma türlerinden daha kısa sürede sonuçlanması ve eşlerin boşanma sonrasındaki durum, hak ve yükümlülüklerini yine kendilerinin hazırlayacağı boşanma protokolü vasıtasıyla belirliyor olmaları anlaşmalı boşanmaya eşlerin daha çok yönelmelerinin en önemli sebepleri arasındadır. 

Anlaşmalı Boşanma Davası Açma Şartları 

  1. Evliliğin en az bir yıldan beri sürüyor olması. 

  1. Eşlerin mahkemeye birlikte başvurması ya da bir eşin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi 

  1. Anlaşmalı boşanma dilekçesine eklenecek bir boşanma protokolünün bulunması ya da mahkemeye bunu sözlü olarak ifade ederek tutanağa geçirtilmesi. 

Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hakkında eşler tarafından yapılan anlaşmayı uygun bulması gerekir. 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

Hazırlanan anlaşmalı boşanma dilekçesi ve buna eklenecek anlaşmalı boşanma protokolü ile mahkemeye müracaat etmeleri ile süreç başlayacaktır. Mahkeme, iş yoğunluğuna göre bir duruşma günü belirleyecek ve taraflar duruşmada hakim önünde anlaştıkları noktaları tekrarlayacak ve onaylayacaklardır. Boşanma protokolünde üzerinde anlaşma sağlanılan noktaların, hakim karşısında onaylanması gerekmektedir. Boşanma protokolü ile üzerinde anlaşma sağlanmış bir durumun hakim karşısında onaylanmaması durumunda dava çekişmeli boşanma türüne dönüşecektir. 

Anlaşmalı boşanma davası açmak için bir avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak hak ve yükümlülüklerin tam olarak belirlenebilmesi, tazminatlar ve varsa çocukların velayeti hususlarında uzlaşılamayan noktalar varsa bunların hukuki sonuçlarının anlatılması ve protokol üzerinde daha avantajlı bir durum elde edebilmek adına bir avukat veya hukuki danışmana başvurulması yararınıza olacaktır. Özellikle son zamanlarda aile mahkemelerinin tanıkların dahi doğru beyanlarına rağmen boşanma talebini reddetmekte ve davalar temyiz süreci de dahil olmak üzere uzamakta olduğu düşünüldüğünde, alanında uzman boşanma avukatı aracılığıyla davayı yürütmeniz etkili olacaktır. 

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Olmalıdır? 

Anlaşmalı boşanma dilekçesi, diğer boşanma türlerindeki dilekçelere nazaran daha kısa ve öz olmalıdır ancak usule ilişkin bir takım gereklilikler olduğu için internetten bulunan anlaşmalı boşanma dilekçesi örneğine bakarak yazmamanız, mutlaka bir avukat vasıtası ile davanızı açmanızı öneririz. Diğer önemli olan kısım, bu dilekçeye eklenecek olan boşanma protokolü olduğu için anlaşmalı boşanma dilekçesinden ziyade bu boşanma protokolünün daha detaylı ve geniş bir şekilde (her detayın ve önemli hususların tek tek yazılıp, anlaşma sağlandığı belirtilerek) yazılması ve taraflarca imzalanması gerekecektir. 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü 

Protokol, en az iki tarafın bir araya gelerek bir anlaşma sonucu imzaladıkları belgedir. Dolayısıyla anlaşmalı boşanma protokolü de boşanmak isteyen tarafların, boşanma sonrası ile ilgili birbirlerine hangi hak ve yükümlülükleri tanıyacakları üzerinde anlaşıp, imzaladıkları belgedir. Taraflar, anlaşmalı boşanma protokolünü dava dilekçesi ile birlikte yazılı olarak sunabilecekleri gibi, duruşma esnasında sözlü olarak beyan edip tutanağa da geçirtebilirler.? 

Anlaşmalı Boşanma Davasında Önemli Hususlar 

Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davalarına nazaran çok daha kısa sürede sonuçlandığından, ülkemizdeki boşanma davalarının çoğu şiddetli geçimsizlik sebebine dayalı anlaşmalı boşanma davası şeklinde açılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasından tarafların taleplerine uygun sonuç elde edebilmeleri için usul prosedürüne ve özellikle üzerinde uzlaşacakları ve nafaka, tazminat, çocukların durumu, varsa diğer hak ve alacakların ne şekilde paylaşılacağına dair tereddüde yer bırakmayacak şekilde anlaşmaları gerekir. Yine anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenirken tarafların bir uzmandan yardım almaları, karşı taraftan talep edilecek haklarda dezavantajlı bir konumda olmalarının önüne geçecektir. 

Av. Mustafa Mıhcı

danisma@mihcihukuk.com adresinden ulaşabilirsiniz.

 YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.