Boşanma tanıma ve tenfiz davaları

26.10.2015 09:04:47
A+ A-

Ülkemizde evlenmiş ya da yurtdışında evlense dahi konsolosluk gibi Türk Makamlarına bu evliliği bildirmiş bireylerin,yurdışında gerçekleştirdikleri boşanma ülkemizde direk geçerli olmamaktadır.Yabancı mahkemenin vermiş olduğu boşanmaya ilişkin kararın ülkemizde açılacak tanıma ve tenfiz davası ile geçerli kılınması gerekir. Boşanma tanıma tenfiz davası olarak adledilen bu davada birey, yabancı ülkedeki boşanmanın Türkiye'de tanınması ve bu karara ilişkin hukuki sonuçların ülkemizde icra edilebilir olmasını sağlar.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Açılmasının Amacı

Yurtdışında boşanan kişilerin ülkemizde bu boşanmayı geçerli kılmamaları, bir takım sorunların da yaşanmasını beraberinde getirecektir. İlk olarak yabancı mahkemede boşanan kişiler, ülkemizde hala evli görüneceklerdir. Bu da yeniden evlenmek istenmesi gibi bir durumda evliliğin yapılamamasına sebep olur. Diğer yandan yabancı mahkemenin vermiş olduğu karara ilişkin maddi ve manevi sonuçlar da ülkemizde geçerli değildir. Yani velayet, mal paylaşımı, tazminat ya da nafaka gibi boşanmanın hukuki sonuçları ülkemizde icra edilemez. Bunun için tenfiz davası açılması gerekir.

Tenfiz davası aynı zamanda tanıma davası koşullarını da içerir. O nedenle boşanma tanıma tenfiz davası olarak adledilen süreçte bireyler iki dava açmaksızın sadece tenfiz davası açarak da boşanmayı ve bu boşanmanın sonuçlarını ülkemizde geçerli kılabilirler.

Boşanma tanıma tenfiz davalarının açılmaması durumunda karşılaşılabilecek olumsuz durumlardan birisi de, olası bir vefat durumunda eski eşin mirasçı olarak sayılması ve mirastan pay almasıdır. Eski eşle Türkiye'de hala yasal olarak evli görünülmesi, eski eşi mirasçı yapar ve diğer mirasçılar bu durumda hak kaybına maruz kalabilmektedir. Bu da ileriki dönemde evliliğin TÜrkiye'de geçerli olmamasından kaynaklı miras davası konusu olabilmektedir.

Tanıma Tenfiz Davası Nasıl ve Nerede Açılır?

Boşanma tanıma tenfiz davası, tıpkı boşanma davaları gibi ülkemizde Aile Mahkemelerine açılır. Tanıma tenfiz davası için gerekli belgeler ile birlikte yapılacak başvuru sonucu boşanma tanıma tenfiz dava süreci de başlar. Belirtmek gerekir ki tanıma tenfiz davasında eşlerin ikisinin de birlikte hareket etmeleri boşanmanın ülkemizde tanınması ve tenfiz edilmesini kolaylaştıracaktır. O yüzden hukuki prosedürlerin hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi adına her iki eski eş de Türkiye'de bulunan farklı boşanma avukatı ile bu davayı yürütmeldir. Aksi durumda yurtdışına tebligat gönderilmesi... gibi önemli hususlar davanın yıllarca sürmesine denen olacaktır.

Boşanma tanıma tenfiz davası açmak isteyen bireyler açısından dava, İstanbul İzmir ya da Ankara illerinden birisinde açılabilmektedir. 

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.