Kadına şiddet üzerine sorgulamalar

08.11.2015 14:03:17
A+ A-

Gelişmiş batı demokrasileri bir yana bırakılacak olursa dünyanın geriye kalanını oluşturan ve ülkemizin de içinde yer aldığı büyük dilimde kadına şiddetin grafik olarak bir hayli yüksekleri gösterdiği gayet açık. Bunun gerekçeleri hakkında çok şey söylemek mümkün. Eğitim düzeyi, dinsel inançlar, ekonomi, ulusal kültür değerleri.

Toplumumuzda kadına şiddet üzerine yapılan araştırmalarda yükseköğrenim görmüş kesimlerde de kadına yönelik şiddetin küçümsenmeyecek boyutlarda olduğu görülmekte. Bu sonuç eğitim düzeyinin şiddet olgusunu törpüleyeceği düşüncesini etkisizleştiriyor gibi görünse de gerçeği yansıtmaktan uzaktır. Öncelikli olarak eğitim ve buna paralel olarak da ekonomik ve sosyal konum açısından güçlü olan eğitimli kadın karşılaştığı erkek şiddetini daha fazla açığa vurma ve karşı koyma eğilimindedir. İkincil olarak yükseköğrenimdeki çoklukla bir mesleki alana dönük eğitim, bireyin insana ve onun yeryüzündeki varlığıyla ilgili eşit statü geliştirmeye dönük değildir. Kısacası eğitim sürecine katılan bireyin, eğitim sürecini tamamladığı yirmi beşli yıllarda çocukluğunda edindiği erkek egemen cinsiyetçi yaklaşımında bir farklılaşma yaşamandan eğitim sürecini tamamlamaktadır.

Sorunun özü bizde anne-çocuk ilişkisi ve çocuğun evde ve kendi sosyal çevresinde edindiği eğitim toplumun genel yaşam koşullarına damga vurmaktadır. Anne gelecekte kendi cinsine dönük problemlerin tohumunu ektiğinin farkında olmadan erkek çocuğunda üstünlük psikoloji oluşturmaktadır. Büyüme sürecinde yuvarlanan kartopu gibi her geçen gün yeni eklemelerle karşı cinse karşı palazlanan üstünlük psikolojisini kemikleştirmektedir.

Şiddetin genel anlamda geçer akçe olarak toplumda yaygınlaşması, şiddet platformunda kümelenmiş sosyal grupların hatta devletlerin şiddet kullanarak başkalarına baskın oluşlarına tanıklık eden erkek, hoşlanmadığı durumlarda ailenin ve kadının sahibi olarak (!) kadına şiddet uygulama konusunda kendisini haklı görmektedir.

 

 YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.