Kişisel gelişim ve anadilimiz Arapça

15.08.2014 16:56:08
A+ A-

KİŞİSEL GELİŞİM VE ANADİLİ ARAPÇA

 

Tek tek bireylerin ve ülkemizin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi gelişiminde anadillerin etkisi yadsınamaz. Mesela yeni ve zengin olanaklara rağmen bölgemizde üniversiteye yerleşim oranının düşük kalmasında çok dillilikten (Arapça- Türkçe) tek dilliliğe (sadece Türkçe)  düşüşün yarattığı zihinsel kısırlığın etkisi vardır. Arapça konuşabilen çocuğun Türkçeyi daha zor öğreneceği önyargıdır, yanlıştır, uydurmadır. Aksine Arapça konuşanın Türkçe yeteneği de daha çok gelişiyor. Arapçayı bilenler Türkçemizi okuma ve anlama becerilerini daha çok geliştiriyor. Okuma üzerine korulu sınavlarda daha yüksek notlar aldıkları bilinmektedir. Çok dilli (Arapça ve Türkçe) yetişmenin beyin gelişimi üzerinde olumlu etkisi var. Anadilini ve Türkçeyi konuşan çocukların zihinsel esnekliği ve soyut düşünce becerileri artıyor. Öğrenme ve problem çözme becerileri için önemli olan çalışma belleği güçleniyor. Böylelikle Okuma ve matematik gibi alanlarda daha başarılı oluyor. Karmaşık düşünme ve yaratıcılıklarının daha gelişmiş olduğu görülüyor.  İki ve daha çok dil bilen çocukların aynı anda birden fazla işi yapmakta daha başarılı oldukları belirlendi. Dinleme becerisini ve hafızayı geliştirdiği ve böylece iletişim olgusuna önemli bir boyut kazandırıyor. Daha çabuk, daha dikkatli, planlama, problem çözme gibi beceriler gerektiren görevlerde daha başarılı, neticede daha üstün zihinsel donanıma sahip olabiliyor. Çok dille büyüyen çocukların IQ ve başarı seviyesinin daha yüksek olduğunu gören gelişmiş ülkeler, çocuklarına en az üç dil öğretme uğraşına girmişlerdir.  Anadilimiz Arapçayı ve resmi dilimiz Türkçeyi konuşabilen çocuklarımızın diğer dilleri öğrenmesi daha kolay oluyor.  Beynin dil bölümü ne kadar gelişirse, olumlu anlamda bütüne yansıyor. Beyin sert bir kap değildir, esnek bir yapıya sahiptir. Ne kadar olumlu doldurursan o kadar genişler. Ne kadar az şey koyarsan o kadar küçülür. İki ve daha çok dilde çocuklarımızı büyütme olanağı varken tek dil ile yetinmek çocuklarımızı geriletir.   Anne- babanın kendi çocuğunun kişisel gelişlimi ve hayat başarısı için yapacağı en iyi yatırım çocukla Arapça konuşmaktır. Ve okul seçiminde (ortaokul ve lise)  zorunlu İngilizce dersi ile birlikte seçmeli Arapça dersine de yer veren, önem veren okullar tercih edilmelidir. Okullarımız ise seçmeli Arapça dersini ciddiye almalıdır. Devlet- MEB- hemen,  hiç vakit geçirmeden ne yapmalıdır?  Nasıl ki yabancı dil İngilizce zorunlu dersler arasında ise aynı şekilde her öğrenci ülkemizde konuşulan yerel diller ve lehçelerden birinin (Arapça, Kürtçe, Lazca, vs) dersini alması zorunlu olmalıdır. Böylece ülkemizde kendi çocuklarımız gelişmiş ülkelerin çocukları gibi en az üç dilde konuşabilecektir. Bizim çocuklarımızda gelişmiş ülkelerin çocukları gibi en az üç dil öğrenebilecek zihinsel kapasiteye sahiptir.  Neyimiz eksik? Kültürel mozaik olan ülkemizde, çok dil ile yetişen çocuklarda, diğer kültürlere karşı (Türk, Ermeni, Kürt, Arap vb)  çoğulculuk, açıklık ve takdir gelişir. Bunun genel adı Türkiyeliliktir. Anadilini öğrenmiş çok dilli bireyler çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmış ülkenizin alt yapısında en sağlam taşlardır. Bölgemizde ve dolayısı ile ülkemizde yakalanan hayat standardını olumlu yönde etkileyen faktörlerden biriside anadillerimizdir. Ortadoğu ülkelerine yönelik yurtdışı işçiliği, nakliye, yatırımlar, ihracat vb sektörlerde yakalanan yüksek seviye anadillerimiz olmadan olmazdı. Arap ülkelerinden ülkemize turizm, yatırım ve alış veriş amaçlı seyahatlerin ekonomimiz içindeki yeri yadsınamaz. Avrupa, ABD ve diğer gelişmiş ülkeler Arap ülkelerinde her türlü faaliyet için ilk önce bölgenin dilini ve adabını öğretmek ve bunun için büyük kaynaklar harcamak zorundadır. Arap bölgesine komşu ve akraba olmamız ve dil, kültür, yol, yöntem, adap bilmemizin avantajından ülke olarak yeterince faydalanamadık. Bölgede yatırım için her şeyi baştan öğrenmek zorunda olan batılı ülkelerin dil bilme konusuna verdikleri önemi biz de verelim. Neyimiz eksik? Fazlamız var. Anadillerimiz hem kişisel ve hem ülke olarak avantajımızdır. Sahip çıkalım. Anadillerimiz ve ortak dilimiz Türkçe birbirine karşıt olarak konumlandırılamaz.  Aksine birbirlerinin destekleyicisi ve tamamlayıcısıdır. Resmi, ortak dilimiz Türkçeyi ihmal etmeden, Yabancı dil İngilizce gerekli olabilir ama yerli dillerimiz olan Anadillerimizde daha çok gereklidir. Anadillerimiz başka bir ülkenin değil, Türkiye’nin anadilleridir. Türkiye Arapları, Türkiye Arapça lehçeleri gibi.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.