Medyumluğun Orta Asya da Yeri ve Önemi

27.04.2015 00:18:20
A+ A-

Orta Asya'da bir medyum olarak şamanlar bir yandan sihir yapıp fal bakarken bir yandan da insanların ruhsal sorunlarını çözümleyen bir psikolog görevi üstlenmekteydiler. Şamanizm aslında dinden çok içinde mistik bir hava barındıran bir inançtı.Şamanlar günümüzde medyumlarda olduğu gibi gelecekten haber verme, hastalıkları iyileştirme , fizik üstü varlıklarla irtibata geçebilme, insanda bulunan kötü ruhları ve güçleri arındırmak için doğa üstü varlıklarla irtibata geçmektedir. Türk coğrafyasında medyum olarak tanıtan kahinler bulunmaktadır. Bu kahin medyumlar gelecekten haber vermektedirler.Kendisine bu görevin Tanrı tarafından verildiğine inanılır, çocukluktan itibaren farklılıklar gösterir çok düşünür olup, mistik yaratılışa sahip zeki olurlar.O vakit bir din ve peygamber olmadığından şamanlar oldukça itibar görürler ve söylediklerine uygun hareket edilirdi. Geçmişten gelen Şaman geleneği  bu gün medyumları ortaya koymaktadır.

Orta Asya Türk kültürünün gelişmesinde Gök Tanrı inancının büyük bir payı vardır. Bu kült bütün Türk boyların ana kültüdür. Türk'lerin atalarının yani Göktürk'lerin Gök Tanrı düşüncesinin temelinde yaşayış tarzlarının yani göçebeliğin ve hayvancılıkla uğraşmanın büyük bir etkisi söz konusudur. Bu yaşayış şekli de onlara bir takım özellikleri, kültür ve geleneği öngörmüştür. Gök Tarı eşi ve benzeri olmayan, insanlara yol gösteren, ve bütün varlığa hükmeden, gerektiğinde cezalandıran ve gerektiğinde ödül veren ulu bir varlıktır. İsminden de anlaşılacağı üzere millet olarak Gökleri hep ululamış ve üstün, fantastik anlamlar yüklemiş bulunmaktayız. 11. Yüzyıla gelininceye kadar Şamanizm de büyük göçebe topluluklar arasında hakimiyet alanı kurmuştur. Günümüzde medyum olarak nitelendirilen gelecekten haber veren kahinlerin temelleri Türk toplumunda aslıda şamanlara dayanmaktadır. Şaman çeşitli yöntemlerle tras haline geçerek tabiat üstü varlıklarla irtibata geçen ve irtibata geçtiği alemdekilerle bulunduğu alem arasında ve ruhlar arasındaki irtibatı sağlayıp haberler ileten kutsal sayılan kişidir.Şamanizm falcılığın ve ruhsal tıbbın da bir ismiydi.

Medyumluğun Orta Asya da Yeri ve Önemi makalesi radikal blogu için Oğuz Aslan tarafından gönderilmiştir.