Quantum fiziği

30.01.2015 22:07:04
A+ A-

Kuantum fiziği nedir?

Kuantum mekaniğinin temelleri 20. yüzyılın ilk yarısında Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Max Born, John von Neumann, Paul Dirac, Wolfgang Pauli gibi bilim adamlarınca atılmıştır. Belirsizlik ilkesi, anti madde, Planck sabiti, kara cisim ışınımı, dalga kuramı, alan teorileri gibi kavram ve kuramlar bu alanda geliştirilmiş ve klasik fiziğin sarsılmasına ve değiştirilmesine sebep olmuşturkuantum fiziği

Klasik fizik daha genel olarak klasik teorik fizik, evrende olagelen makroskobik alandaki fiziksel olayların çoğunu açıklayabilmektedir. Atom fiziğinde özellikle kuantum mekaniksel parçaların (elektron foton) gibi fiziksel olayların meydana geldiği mikroskobik alanı klasik mekaniğin açıklayabildiği söylenemez.

Bilen bilir, bu dünyaca ünlü  Albert Enstaine'ın ünlü fizikteki Quantum kuramını, bizim dilimizde görecelik ve ya diğer adıyla görelilik ve ya izafiyet teorisi. Bu teorinin fizik bilimine ve diğer bilimlere kattıkları şüphesiz yadsınamaz. Örneğin felsefe alanına kattığı şeyler devrim bile sayılır. Sosyal bilimlere olan etkisini de asla inkar edemeyiz. Kısaca söylemek gerekirse Quantumdan önceki bakış açıları hep sabitti, yani bunu açarsak, süresi ve hızı belli olan herşeyin yeride belliydi. Kısaca değişken sayısı çok azdı. Bağımsız gözlemcinin etkisi yok gibiydi. Quantumdan önce bilim adamları evrende bilgisine sahip oldukları her şeyin geleceğini öngörebilmeye muktedir olduğu yanılgısına kapıldılar, bunun en basiti öğrenim hayatımızın daha ilk evrelerinde öğrendiğimiz ''yol eşittir hız çarpı zaman'' dır. 
Quantum fizikte kendini kanıtlayınca zamanla sosyal bilimlerde de etkisi görülmeye başlandı. Bunların içinde ayrı bir öneme sahip olan ve bilimlerin anası diye kabul edilen felsefede de çok güzel gelişmelere yol açtı. Felsefenin hep sorguladığı, 'Neden?, Ama neden ?' sorularının durdurak bilmeyen akışında, kendine özgüllüğün zaten özünde var olan bir alana yepyeni ve daha ilgi çekici hale glemesinde Quantum kuramının etkisi tartışılmaz bir öneme sahip olduğu söylenebilir.
Bütün bu gelişmelerin felsefede doğurduğu Quantum felsefesinin felsefeye kattığını şöyle hayali bir tasarımı zihnimizde tassavur ederek daha iyi anlamaya çalışabiliriz. Elinde yay olan bir okçu düşünelim. Tam karşısında daire şeklinde olan bir hedef olsun ve bu okçu yayını gererek hedef atmış olsun. Okumuz hedef ile okçunun arasındaki mesafenin tam ortasına hızlı bir şekilde geldiğinde her şey donmuş ve adeta fotğrafı çekilmiş olsun. İşte burda normalde zihnimizde okçudan çıkan yayın hedef yönrlip hedefe doğru gidecek ve hedefe saplanacakken aniden hem okçuya, hem oka hem bize hemde özne olarak hedef için farklı tasarımlar farklı durumlar söz konusu, kısacası farklı ''gerçekler'' ortaya çıkacaktır. Bunu biraz daha gelişmiş bir şekilde ele alırsak yukarıda anlattığımıza şunu ekleyip daha da zenginleştirebiliriz. Şöyle ki tek bir hedef olsun ve elinde yay olan ve hedefi vurmak için hazırda duran on tane okçu olsun bu kez de özne olarak on tane okçuya göre hedefin görülme açısı ve vurulma ihtimallerinde bariz farklar ortaya çıkacaktır. Bu da doğal olarak bu olaydaki ''gerçekliklere'' çok önemli derecede yansıyacaktır.
Quantum felsefesinin felsefeye kattığı ve hala katmaya çalıştığı en önemli katkılarından bir kaç taneside felsefede ki varlık, yokluk sorunlarına verdiği cevaplardaki yeni bekış açılarıdır. Felsefede bu alanlarda varlığın mutlak olabileceği,  asla olmayacağı ve ya belirsizliği hep süregelen tartışmaların başında yerini almıştır. Quantum sorunsalları sarsmakla kalmamış bunlara adeta yeni bir boyut kazandırmıştır nitekim varlık felsefesinde madde ya var olmuş ya yok olmuş ve ya bilinmemiş oysa Quantum feslsefesi bunların var olana var demiş yok olana yok demiş ve bilimez diyene de evet haklısın bilinemez demiş bunun en büyük esin kaynağıda Quantum fizğinde ki bir şeyin yeteri hıza ulaşırsa aynı anda iki yerde de olabileceğidir. Peki gerçekten bir şey aynı anda hem var hem olabilir mi? Bir şey aynı anda hem bir nokta hem başka bir noktada bulunabilir mi ? Quantum fiziği işte bu inanılması güç sorulara evet diyor.  Nitekim dünyada 'Yüzyılın Deneyi' diye bahsedilen ve hala devam eden, çalışmalarının içinde binlerce bilim adamının bulunduğu Cern deneyinde madde üzerinde yapılan deneylerde Quatum fiziğinin 'evet' cevabını destekler bulgulara rastlanmıştır. Bulunan en önemli şey ise anti-madde. Maddenin ilk varoluşundan beri var olan o varsa madde olmayan, madde varsa olmayan bir şey: Anti-madde. Ancak bunu elde etmek çok güç ve aynı anda hem maddenin hem de anti-maddenin bir arada olma ihtimali çok zor. Quantum fiziği geliştikçe Quantum felsefesi gelişecek ve evrendeki sonsuz ihtimaller üzerine yeni bakış açıları, yeni arayışlar ve belkide insanoğlunun kaderini değiştirecek yeni bir hayatın başlangıcı kim bilir, hep beraber göreceğiz.

peki düşünelim bakalım ....

 

Kuantum Düşünce üst nitelikli bir düşünme biçimidir. Sıradan düşünce biçimleri kendisini tekrar eden, etkisiz ve sınırlı enerjilerdir. Değiştirme ve oluşturma güçleri yoktur. Daha çok vehim, kuruntu, başıboş hayaller biçiminde akar. Oysa Kuantum Düşünce derin düzeyde, atom altı alanda etkili olabilecek tarzda bir yaratıcı düşünme biçimidir.
Özel bir bilinç düzeyine girerek, özel olarak kurgulanmış sözel ve imgesel oluşumları içerir.
Bu düzeyde insan, kendi hayatının efendisi durumuna geçer.

Kuantum Düşünce daha da ilerisi ortak zeka alanında işlem yapar. Bütün evreni tekamül ettiren enerjiyle işbirliğine girildiğinde siz bir "kişi" olmanın sınırlı olanaklarını aşar, "bütün" ün gücüne ulaşırsınız.
O zaman da gücünüz tabii ki bütünün gücüne eşit olacaktır.

Bu Teknik Pratik Olarak Hayatımıza Ne Gibi Yararlar Sağlar?

Bizim gelişmemiz için gereken bütün araçlar: uygun iş, eş, yaşam alanı,ev, bedenimizin sağlığı bu yüksek frekanslı enerjiden nasibini alır.
Siz, sınırlayıcı, engelleyici düşünce kalıplarınızı fark edip bunların yerine güçlendirici inançlarınızı koyduğunuzda hayatınız bu yeni inançlarınız doğrultusunda değişmeye başlayacaktır. Sizin için en uygun kişi, en uygun imkan,en uygun zamanda karşınıza çıkacaktır. Yapmanız gereken şey uzanıp onu almaktır. 
Doğuştan doğal olarak hakkınız olan mutluluğu, bereketi, bolluğu ve sevinci yaşamanıza imkan tanımış olursunuz.

Kuantum Düşünce, sağlıklı ve güçlü bir beden için de uygun bir zemin hazırlar. Bizim düşünce ve kabullenişlerimiz direkt olarak bedene etki yapar. Bedenimiz aslında bir enerji okyanusundan başka bir şey değildir. Korku,kaygı,öfke, suçluluk duyguları bütün hücrelerimizin beslendiği enerjide azalmalar yol açar.

Kuantum Düşünce Tekniği; kendimizi tanımaya, başkalarını anlamaya, evrensel sistemin işleyişini fark etmekten doğan bilgeliğe ulaştırarak beden enerjimizi de düzene sokar. Kişiler daha güçlü canlı ve güzel olurlar. Hayat misyonumuzu fark etmek ve ona adım adım ulaşmak yönündeki çabalarımızı destekler. Kendi içsel kodlamanızdaki yapmanız gereken işinizle ilgili ipuçlarını yakaladıkça adımlarınız hızlanır. 

Kuantum Düşünce kişiler arası iletişimin enderin boyutunu sunar bize. Ortak İnsanlık alanında gerçekleşen bu iletişim, derin ve etkili bir uzlaşma sağlar. Beden dili ve sözel iletişimden daha da öte Kuantum sal İletişimle düşüncelerimizin direkt muhataba ulaştığı bir yöntem geliştiririz.

Kuantum Düşünce hayatımıza daha çok bolluk ve bereket çekmemizi de sağlar. Kendimizle ilgili derin içsel vizyonumuzu değiştirdikçe daha çok bolluk hayatımıza akmaya başlar. Genel anlamda zenginlik; sahip olduğumuz şeylerle ruhsal varlığımıza kattığımız değerler arasındaki dengeyi anlatır. Çok paraya sahip olmak tek başına zenginlik işareti olmayabilir. Önemli olan bu parayla ne yaptığınızdır. Daha çok kahkaha, daha çok dostluk, daha çok sevgi,
daha çok deneyim ve daha çok hayır üretebiliyorsanız o zaman zenginsiniz demektir.
Özetle Kuantum Düşünce Tekniği, yaşamın temel amacı olan sevinç duygusunu yüreğimizde hissetmemiz için bize imkanlar sunar.

Kuantum Fiziğiyle Bu Düşünme Tekniğinin Bağlantısı Nedir?

Kuantum fiziği, klasik anlamdaki fiziksel maddenin enerjiye dönüştüğü bir alana sokar bizi. O alanda artık atom altı parçacıklar, hızla hareket eden enerji parçacıklarından başka bir şey değildir. 

Daha da ötesi bu parçacıklar insan düşüncesinin yaydığı enerjiye yanıt verirler. Bu alanı gözlemleyen kişi ile gözlemlediği parçanın birbirinden bağımsız, kopuk şeyler olmadığı çıkar meydana. Düşünceyle enerji, gözlemleyenle gözlenen, iç ile dış, burası ve ötesi arasındaki ayırımlar kalkar. 

Heisenberg’ in belirsizlik alanı dediği bu alanı, gönderdiğimiz düşünce paketçikleri varlık katar. Belli hale getirir. Kuantum alanının bir noktasına yaptığımız etki bütünü etkiler aynı zamanda. Siz bir şey düşündüğünüzde bundan tüm alan etkilenir. Kuantum Fiziği, fizikle fizikötesinin birbirine karıştığı bir noktanın adıdır.

Bu Teknikten Yararlanarak Hayatlarında Değişiklikler Yaratan Kişilerden Örnekler Verebilir Misiniz?

Tabii ! Pek çok var. Çünkü kural hiç şaşmaz: Düşünceler hayatımızı oluşturur.

En yakın bir örnek bir mimar hanımla ilgili. İşinde hiç memnun olmadığını söylemişti. Ona nasıl bir işte çalışırsa mutlu olacağını sordum, anlatmaya başladı. Bunları bir bir yazdık. Ciddi bir firmanın araştırma ve geliştirme departmanında çalışmak istiyordu. İmgesel olarak bilinçaltına kodladık. Ertesi hafta telefonla müjdeyi verdi. Tam da istediği bölümde iyi bir şirkette hafta başında işe başlıyordu.

Buna benzer yüzlerce örnek var. Burada sorun sistemle ilgili değil. Kendilerine yüzde yüz yararlı olacak bu sistemi uygulamak için katılımcıları ikna etmekle ilgili. Belki de bu işe keyifli bir ikna çalışması diyebiliriz. Bir başka çarpıcı örnek de bir öğrenciyle ilgili. Üniversiteye hazırlık yapan bu gencin sınavla ilgili korku dolu düşünceleri vardı. Onunla bir çalışma yaptık. Binlerce kişi arasında o bir yıldız gibi parlıyordu. O kalabalık arasında fark edilmemesi mümkün değildi. Hayalinde sınavı kazanmış hatta üniversite diplomasını alıyor görmesini sağladık. Bu sınavın hayatının bir çok önemli günlerinden sadece biri olduğunu ama tek belirleyici olay olmadığını tespit ettik. Bütün bunlar zihin özel bir algılama düzeyindeyken gerçekleştirildi. Bu genç üçüncü kez sınava giriyordu ve artık dördüncü bir şansı yok gibi gözüküyordu. Tabii ki daha sonra onun sınavı kazandığına dair telefon aldım.

Yine başka ilginç örnek tıp fakültesinde okuyan bir öğrenciyle ilgili. Arkadaşlarının ve rektörünün okulda yaptığı klüp çalışmalarını yeteri kadar desteklemediğinden şikayet etmişti yana yakıla. Ona göre okul rektörü tuhaf biriydi. Bir konuda görüş almak için odasına girdiğinde onun hiç yüzüne bakmıyor, tersliyor ve isteklerini görmezden geliyordu. Sonra bu gençle bir seminer programında özel bir çalışma yaptık. Bir hafta geçmeden yüzünde güller açarak beni ziyarete geldi. Kız arkadaşıyla sinemaya gitmişlerdi oradan geliyorlardı. Tuhaf şeyler olmuştu doğrusu. Rektör birden huy değiştirmişti. Karşılıklı oturup konuşmuşlar ve çok sıcak bir iletişim kurmuşlardı. Daha önce bir türlü yerine getirilmeyen okulun bilgisayar kulübüyle ilgili bir isteği daha o söylemeden rektör tarafından karşılanmıştı. 

Bu süreç nasıl işliyor?Yani nasıl oluyor da sizin yaptığınız bu çalışmadan Rektörün ve kız arkadaşın haberi oluyor?

Güzel bir soru. Bizim bilinçaltı düzeyde oluşturduğumuz yeni bir program Birleşik Alanında bir etki yapar. Bu düzeyde zaman ve mekan farklı bir biçimde işler. Bu alanda her şey Şimdi ve Burada durumunu yansıtır. O yüzden düşünceler mucizevi sonuçlar doğurur. Alan bir tür bilgi okyanusu gibidir. Okyanusun bir damlasındaki değişim diğer tüm damlaları uyarır.

Seminerler katılımcılarda kalıcı bir etki yaratıyor mu?

Bu biraz da kişilerin konuya verdikleri önemle ilgili bir şey. Ama alışkanlık haline gelmiş, içselleştirilmiş bir davranış tabii ki kalıcı oluyor. Kuantum düşünce öğrenmeden çok yapmaya, bilmeden de ileri olmaya yönelik bir çalışmadır. İçsel olarak yaratılmış değişimler kalıcı olacaktır kuşkusuz. Kişi düşünceleri ve seçimleri ile hayatı arasındaki ilişkiyi gördükçe farkındalığını artırır. Böylece bilerek yaşamaya başlar. Böylece kendi hayatının efendisi olur.

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.