Ruhsal ve Fiziksel Alem

14.05.2015 22:27:10
A+ A-

Ruhsal alem; maneviyat üstü varlıkların bulunduğu insan gözü ile belli olmayan dünyaya denir.

Fiziksel alem; maneviyat altı 5 duyu organı ile algılanabilen aleme denir.

Günümüzde medyum deyince akla cinci hocalar gelse ve bu durum onları itibarsızlaştırsa da, medyumluğun köklü bir geçmişi olduğu bilinen bir gerçekliktir. Medyumluk yetisinin insana doğuştan verildiğine inanılmaktadır. Bir vazifedir medyumluk bir tür yaşam vazifesidir çünkü insanlık için iyi ve kötü anlamda kullanılabilmektedir. Ruhsal alem hakkında medyum tarafından uygulanan seanslar yeterli olabilir. Bu durum da tamamen medyumların ahlaki ve vicdani sorumluluğuna dayanmaktadır. Medyumlar fiziksel alem ile ruhsal alem arasındaki çizgide yaşayan insanlardır. Bu çizgide bulunup ihtiyaç halinde geçişkenlik sağlayarak insanların beklentilerini karşılayacak bilgileri iletmektedirler. Bu işin maddi boyutu medyumların farklı yerlere çekilmesinde büyük etken olmuştur. Çünkü insanın olduğu her yerde iyilik ve kötülük mevcuttur.Bu niyetler çerçevesinde medyumlardan çeşitli taleplerde bulunulmaktadır. Bu talepler neticesinde hassas güçler iyiye olduğu kadar kötüye de kullanılmaktadır.

Parasal ve maddi ihtiyaçlarda medyumluk mesleğinin çoğalmasına aslında bu özelliklere sahip olmayan birçok kişinin mevcut mesleği icra etmesine yönlendirmektedir. Bunun bir sonucu olarak da kötü niyete kullanan kişilerin maddi kaygı içerisinde olmasıyla geçmişte itibarlı sayılan saygı duyulan bu meslek günümüzde sahte üfürükçülerin eline geçmiştir. Bu durumda birçok eleştiriye yol açmaktadır. Bu eleştirilerin haklı ve haksız yönleri mevcut olmakla birlikte bunu bu hale getirenlerin de yine insan istekleri ve insan dürtüleri olduğu şüphe götürmez bir gerçekliktir.

Ruhsal alem hakkında kesinlikle bilgisi bulunan kişilere ulaşılmalıdır. Medyumun ortaya çıkışı maddi ve manevi menfaat ve şöhret ihtiyacından uzak kalmasıyla, tevazu içerisinde gerçekleşmektedir. Medyum hassasiyeti sayesinde fiziğe sahip olmayan varlıklardan gelen tesirleri ve dalgaları diğer insanlardan daha fazla algılayıp bizlere iletebilen kişilerdir. Fiziksel alem hakkında deneyimi bulunan medyum bir takım faaliyetleri yerine getirerek sorunları ekarte edebilir. Medyumlardaki temel fark bu tesirleri maddi unsurlara tezahür ettirebilmeleri olmaktadır.Bu medyumların da çeşitli şekilleri mevcuttur. Tabi her şeyden önemlisi bu insanların dünya nimetlerini öne almaktan ziyade dünya hayatını yaşayan insanların hayatlarında yol göstermeyi bir borç bilmeleri gerekmektedir.

Ruhsal ve Fiziksel Alem makalesi Oğuz Aslan tarafından Radikal Blogu için hazırlanmıştır.