Abiyogenesis: NEK'ler

11.03.2015 12:01:43
A+ A-

Yaşam başlamadan önce, karbon makro moleküllerinin oluşumu inorganik yoldan oldu. (Bunun bir yolu da, yıldızlararası uzayda işliyor; yani, her ikisi de ekstremokimya olmakta.)

Yaşam başladıktan sonra, Dünya gezegeninde varolan karbonun milyonda dokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz doksan dokuzu, yaşam alanı dışına, yine yaşam eliyle itildi.

Bu durumda:

Yaşam kimyası tek yönlü ve doğrusal işlemekte ki tek yönlü işleyen mantıklar er geç tıkanır. Bu da, kitlesel canlı yok oluşları demek.

Moleküler seçilimden söz etmek mümkün değil.

Bu durumda, darvinist evrimden de söz etmek mümkün değil.

Sözkonusu olan, en güçlünün seçilimi değil, geri kalan tanımların tamamının yok oluşa sürüklenmesi, yani yaşam kendini yok eden bir şey. (Bunun entropik ve oto-kritik açılımı mantıklı ama görüngüsel açılımı mantıksız görünmekte ki bu da, başka bir metnin konusu olsa gerek.)

Yukarıdaki iki süreci, bakışımlı olarak değil ama eşlenik olarak tanımlarsak, ikisi birarada tek olarak, başka bir şey olarak / gibi tanımlanır.

Buradaki örnek şu:

Zeolitlerin (alüminyum-silisyum bileşiklerinin) inorganik katalizör olarak ,uygun  / sulu ortamda, limit sonsuz kez, karbon kimyası sentezi yapmışlığı sözkonusu gibi.

Hem kalsiyum karbonat oluşumunun, hem de petrol türü bileşimlerin oluşumunun, yine karbonu, yaşam çevriminden limit sonsuz akıştırımı da, başka bir topoloji.

Ancak ve ancak ikisi tümleşik bir biyokimyasal-mantık içermekte.

Yani, nasıl ki canlılık bugün zorunlu olarak C, H ve O dışında da elementler içeriyorsa, oto-kritik oto-organize canlılık kimyası da, zorunlu olarak karbon-dışı kimyalarla birlikte tam tanımlı ancak. Yani, yalnızca C-H-O ile karbon kimyası, bu konuda tek başına olunca, yeterlilik barajını (alt kritik eşiği) aşamamış durumda.

+

Yeryüzü'ndeki atmosferin en başından beridir 4 evresi var:

1.      Hidrojenli.

2.      Metanlı.

3.      Karbon dioksitli.

4.      Oksijenli.

Birden ikiye ve ikiden üçe geçiş, inorganik yollardan olmuşa benzer.

Bu da oksijenin ve/ya suyun, o sıralarda Dünya'ya dahil olması demek.

İkiden üçe geçiş, organik mi, inorganik mi yoldan oldu belli değil. Her ikisi içiçe / birlikte olmuş olabilir.

Üçten dörde geçiş, canlılık eliyle oldu.

+

Suyun içinde tek yönlü yağ moleküllerinin oluşumu ve onların inorganik fizikokimya yoluyla, birbirine itilip çiftleşmesi, biyokimyanın ön-ön aşamasıydı ve inorganikti.

+

Hücre içinde belli molekül grupları, iç-oto-kataliz oluşturmakta gibi.

Ancak:

Bir: Sanki bu, sabit olarak tanımlı değil gibi.

İki. Tanımlılık değişken gibi ki bu aynı enzimin ters yönlü de çalışmasına olanak veriyor gibi (özellikle ortamda suyun varlığıyla).

Üç: Bu iç-oto-kataliz grupları ancak belki de bir kereliğine böyle tanımlı olabilir. Sonuçta, bir kimyasal reaksiyon on üzeri eksi on sezik saniye sürmekte. Durum, yeni baştan tanımlanabilir, bir canlının canlılık süresi içinde, bu koşullarda.

Dört: Bu iç-oto-kataliz gruplarına aktivasyon enerjisi kritik eşiğini geçmeye, yine inorganik atomlar / moleküller (hemoglobindeki demir ve klorofildeki magnezyum) yardım ediyor. Yani, karbonun esnekliği çok reaksiyon yaptırıyor belki ama reaksiyonları sabitleyemiyor.YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.