Akıla çok mu değer veriyorsunuz da

26.04.2015 11:11:05
A+ A-

Tuhaf ki insanlık hayvanın, nesnenin, eşyanın akıllısına değer, önem veriyor da insanda akıla pek değer, önem vermiyor. Bunun bir kanıtı da uygarlığı, insanca dünyayı, toplumsal dünyayı yaratanlar düşünürler(filozoflar), alimler, bilgeler, bilimciler, dahiler olmasına karşın onlara ğlke yönetimi konusunda hemen hemen hiç yer, değer, önem verilmemesidir bence; üstelik bir de onlar tarihin de gösterdiği gibi öldürülmeye bile düşmüşlerdir. Örneğin Platon'a, Sokrat'a, Nietzsche'ye, Marx', Einstein'e kaç kişi ülke yönetimi önermiştir(teklif etmiştir)? Ancak felsefel, bilimsel açıdan bir körcahil olan Hitler'e tüm vatan teslim edilmiştir.
 
Gören de ellerinden felsefe, bilim kitapları düşmüyor da; felsefeyi, bilimi, kitapları sugibiiçmişler(su gibi içmişler) de sıra akıllı telefona, telefonda akıla gelmiş sanacak. Yahu telefonda akıla değer vermek için önce kendinde akıla, akıla değer vermek yani felsefeye, bilime, kitaplara, mantığa değer vermek gerekir.
 
Yani bence; eşyada, nesnede, hayvanda akıla değer, önem verenlerin önce insanda akıla yani felsefeye, bilime, kitaplara önem, değer vermeleri daha doğru, daha gerçekçi, daha iyi, daha mantıklı, daha uygarca olur, diyorum ben.
 
Yani felsefeye, bilime, bilimselliğe, teknolojinin bilimine, kitaplara, öğrenmeye, düşünmeye, bilimsel akıla ilgi duymayanların akıllı eşyalara, akıllı nesnelere, akıllı hayvanlara ilgi duymasılarını(duymalarını) oldukça tuhaf buluyorum ben.
 
Necdet Gürçiftçi
Patentsiz, dinsiz, yerli üretim bir Türk/Türkiye bilgesi
İnternetde yayınlandığı zaman: 26.4.15/10.26