Akıllı direksiyon icadım

10.05.2015 09:39:18
A+ A-

Düşünmek yapmaktan daha zordur.
 
Bence icat(icad, buluş) ille de bilinmeyen, yeni bir nesne üretmek değildir; düşünce üretmektir de, kitap yazmaktadır da, şiir yazmaktadır da, öykü yazmaktır da, heykel yapmaktadır da, resim yapmaktır da yani 'icat=üretilmiş' saymak yanlıştır ki gerikalmamızın(geri kalmamımızın) bir nedeni de budur bence ve 'icat=üretilmiş' sayamk daha önceki bir yazımda yayınladığım gibi hem bilimin ve teknolojinin hem insanın ve insanlığın zararına, kötülüğüne olacaktır çünkü 'icat=üretilmiş nesne' saymak 'icat=para getiren şey' saymaktır yani 'icat=para' saymaktır çünkü kuramsal icatlar para getirmezler ve bilim, teknoloji, ülke, eğitim paraya yani şirketlere yani patronlara yani sömürüye indirgenmiş olur. Bu bakımdan uçağın gerçek muciti(mucidi) gerçekte, uçan hayvanları yaratmış doğadır. Yine bu bakımdan uzaya yolculuğu icat eden, hiçbir uzay araçı icat etmemiş, üretmemiş olmasına karşın Jules Verne'dir. Abd'li, ünlü ekonomi bilimicisi(bilimcisi) Keynes şöyle demiş: 'Her büyük ekonomicinin(ekonomistin, iktisatçının) arkasında mutlaka büyük bir filozof(düşünür) vardır'.
 
Görünen şeyleri fetiş(put, baştaçı, baştacı), görünmeyen şeyleri yani düşünceleri, kuramları ayakaltı etmemeliyiz yoksa bilim ve insanlık olarak bunun çok büyük zararını görürüz.
 
Televizyon haberilerinde(haberlerinde) görmekteyiz ki direksiyon başında yürek sorunu(kırizi, krizi) geçirip bayılanların, olağan nedenle bayılanların, ölenlerin araçları kazalara ve yaralanmalara, ölümlere  ve başka kazalara yolaçmaktadır(yol açmaktadır). 
 
Ben bu bağlamda, demin açıkladığım icat kuramına, tanımına göre bir icat yapdım(yaptım): Akıllı direksiyon. Ve 'direksiyon' sözcüğünü Türkçe açısından şimdi değerlendirmeyeceğim ancak bu konuda da bir yazı yazıyorum.
 
Akıllı direksiyonda; eller direksiyondan kalktığında, çekildiğinde, düştüğünde bunu elektıroniksel(elektroniksel) olarak duyumsayıp araçı kendiliğinden ve uygunca durduruyor. Ancak açık ki iş yalnızca bu direksiyonlar bitmiyor; araçların da buna uygun yapılandırılması gerekir.
 
Burada bir sorun var: Ya eller direksiyondan düşmezse ve direksiyona sıkısıkıya(sıkı sıkıya) yapışık kalırlarsa? Bunu da direksiyon olağandışı bir yapışıklık olarak değerlendirir ve yine araçı durdurur. Önemli olan ana, temel konudur; yan konular ayrıca değerlendirilir.
 
İcatlara dikkat ederseniz nesne türü icatın(icadın) parçaları başkalasılarına(başkalarına) yani ustalara yaptırılır ve icatçı onları icatına(icadına) birleştirir, yerleştirir. Yani ben bir böyle bir direksiyon için gerekli entegreleri, entegre yapan bir şirkete; gerekli çipleri, çip yapan bir şirkete; gerekli yazılımıları(yazılımları), yazılım yapan bir şirkete yaptırıp sonra bunları birleştirebilirim ve nesne icat benim icatım olur değil mi? Peki ya bunları yaptıracak param ya da olanağım yoksa? Yani asıl konuyu yapan, başaran ben değil miyim? O zaman bu icat benim icatım olmayacak mı? Bence icat; düşünce icatı ve nesne icatı olarak ikiye ayrılmalı enazından.
 
Ya da 'Başlamak başarmanın yarısıdır' demeyeceksiniz.
 
Necdet Gürçiftçi
Patentsiz, dinsiz, yerli üretim bir Türk/Türkiye bilgesi
İnternette yayınlandığı zaman: 10.5.15/09.27