Aydınlanmalar: Önhücre

28.11.2014 11:18:52
A+ A-

Bu metindeki tartışmalar, bugünkü durumuyla şu metin üzerinden işledi.

http://en.wikipedia.org/wiki/Protocell

Bir: Canlılık-cansızlık arasındaki geçiş süreksizdir / belirsizdir, hatta bazı nokatlarda tanımsızdır, çünkü kimyanın geçerli olduğu ölçekte / ölçütte, var olduğu durumuyla biyoloji kuralları işlemeyebilir.

İki: Moleküler düzeyde seçilimden söz etmek, aşırı-yorumdur.

“Researchers Irene A. Chen and Jack W. Szostak (Nobel Prize in Physiology or Medicine 2009) amongst others, demonstrated that simple physicochemical properties of elementary protocells can give rise to essential cellular behaviors, including primitive forms of Darwinian competition and energy storage.”

Burada sorun şudur: 2 paradigmalılık var ve her birinin tam kurallarının haritası belli değil.

“The cell membrane is the only cellular structure that is found in all of the cells of all of the organisms on Earth.”

Bu durumda virüs canlı olmuyor ama başka durumda oluyor. Aynı şeyi zorlarsan, prion veya muadili (henüz bilinmeyen olabilir) makro moleküller için de geçerli.

Üç: Bu durumda, tartışmada büyüyen molekül ölçeğinde – ölçütünde süreksizlik olmakta. 60 atomlu karbon yapısı, uzayda bile var (yani oluşabiliyor) ve epeyi organik molekül bu ölçekten aşağıda.

Dört: Trans-neden-sonuç ağlarında 1 ve yalnız 1 kerelik oluşumlar, yaşamsızlığın ve yaşamın evriminde, 1’den çok kere yer almış olabilir.

Beş: Bu bakış açısıyla, var olduğu biçimiyle mikroorganizmalar, oluşması en yüksek olasılıklı ve/ya tek seçenek değildi gibi.

Altı: Örneğin, C ve H atomları, O işin içine girmeden, zaten inorganik olarak oluştu (ve ayrıca organik oluşumları da var ama Dünya’da önce inorganik oluşum vardı). Evren’de birçok yerde onlar var. Bu durumda, Dünya’daki yaşamın kilit atomu karbon değil, oksjien olmakta. Örneğin, dışgezgenelerin epeyisinde oksjienin niceliği ve reaksiyonerliği koşulları, Dünya evrim tarihindeki sırada olmayabilir, çünkü oksjien başlangıçta inorganik bir girdi: Bir tür yıldız evrimi gibi.

Yedi: CO2’nin Dünya’da nasıl oluştuğu bilgisi eksik.

Sekiz: Tüm bu eksikliklerin doğaçlama çeşitleme eklemeleri, cansızlığın evrimi dönemine, birçok almaşık tasarlatacak gibi.

Dokuz: Parametreler; elektromanyetizm, basınç, sıcaklık ve radyoaktivite.

On: Canlılık bu biçimiyle oto-katalitik değil, genler proteinleri doğrudan sentezlemiyor çünkü. Canlılık, bu biçimiyle trans-inter-neden-sonuç’lu bir ağ.

On bir: Var olduğu saptanabilecek veya sentezlenebilicek birçok ara-makro organik veya inorganik maddeler ve süreçler, Dünya’daki cansızlıktan canlılığa evrime açıklama getirecek ama yalnız ve yalnız Dünya’dakine.

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.