Dünya Sistemi 2 ve 3

23.03.2015 10:59:04
A+ A-

Önbilgi: Bu metin taslak ve kavramsal çerçeve içindir.

‘Dünya Sistemi 1’, Immanuel Wallerstein tarafından 1960-2000 arasında oluşturuldu.

(Bakınız: Dünya Sistemi, İmge Yayınları, 2003.)

Bu konudaki global argümantasyon ile, 1-1 Wallerstein’ınki olmak üzere, 1-2 ve 1-3 de oluşturuldu.

1-1’de Wallerstein, MS 1600’da başlayan bir Dünya Sistemi’ni savundu ki bu Annales Okulu ve Braudel geleneği çizgisi demek.

1-2’de Abu-Lughod, birkaç farklı ve ardışık Dünya Sistemi’ni savundu.

1-3’te Frank ve Gills, 5 milenyumluk komple bir Dünya Sistemi’ni savundu.

Ara şerh: Aslında, bunların hiçbiri, birbirini ne dışlıyor, ne de birbirine aykırı. Üçünü de birleştirecek bir tüm-Dünya Sistemi tasarlamak pekala mümkün. Bu da, bu konudaki bizim savımız ama dördüncü şık değil.

Tüm bu Dünya Sistemi’leri, Afro-Avrasya ile tanımlıdır.

Bu durumda:

Dünya Sistemi 2, Amerikalar’ı işin içine katar.

Dünya Sistemi 3, Vikingler ve Polinezyalılar üzerinden, özellikle bazı sapa ama çok işlevsel teknolojik ürünler üzerinden, Dünya Sistemi’ne 3. ve n. dünyaları hesaba / panoramaya dahil eder.

Dünya Sistemi 2 ve 3’ün yazılması, ön çalışmalar olarak 2000’den beridir sürmekte ama adı henüz yeni konmuş olmakta. En geç 2020’de tamamlanırlar.

Dünya Sistemi 2’nin proto formunda, günümüzden 50 bin yıl önce başlayan Homo Sapiens kültüründen hareketle, 25 bin yıl önce Amerikalar’a geçiş üzerinden, yarı-ömürlük bir karşılaştır-karşıtlaştır yapılmıştı.

Ancak, 2015 epistemik momentinde bu bilgi, 50 değil, 100 bin yıl önceye kaydırıldı. Ayrıca, Amerikalar’a geçiş, 37,5, 25, 12,5 bin yıl önce gibi, birden çok aşamalı olarak duruma getirildi. Artı, Neolitik Devrim’in başlangıcı da, en azından proto formuyla, 10 bin yıl öncesinden, 12,5 bin yıl önceye kaydırıldı.

Tabii tüm bu kaymalar, hem dinamik bilgi alanı, hem de zihin muğlaklıkları demek aynı zamanda.

Tüm bu epistemik sorgulamalar şunlar için:

Bir: Kavramsal çerçevedeki tanımları genişletince, Dünya Sistemi’nde nitel bir değişiklik olup olmayacağını gğörmek ve irdelemek.

İki. Karşılaştır-karşıtlaştır ile, tam kategorilerin ve küsurlu / kırınımlı kategorlerin nasıl işleyeceğini irdelemek ki burada parça bütünü değiştirebilir gibi görünmekte. Özellikle MS’de teleskop kullanmış olmaları mümkün Vikingler, alt tarafı birkaç dal parçası ile 5 bin kilometre boyunca yolunu yitirmeden denizde yol alabilen Polinezyalılar ve göçebe iken bile çok alfabe, din ve coğrafya değiştiren / kullanan Türkler ile.

Üç: Amerikalar ve Afro-Avrasya tam kategorilerinin karşılaştırılmalarının ve karşıtlaştırılmalarının, Dünya Sistemi tanımını ne kadar etkileceyeceğini irdelemek.

Dört: Gerekli düzeltmelerden sonra, bunu en az 5 bin yıllık bir gelecekbilime monte etmek.

Çıkış: 1-1, 1-2, 1-3 olabildiğine göre; 2-1, 2-2, 2-3 ve 3-1, 3-2, 3-3 de olabilir tabii ki.

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.