Eşcinsellik, travestilik, fuhuş, zina, çıplaklık hastalık savım

21.02.2015 07:12:28
A+ A-

Bu yazı bilimsel bir yazıdır ve toplumları, halkları, insanları yanlışlardan, kötülüklerden korumak, kurtarmak amaçlıdır. Gerçeklerin, doğruların konuşulmadığı, konuşulamadığı, yazılamadığı biryerde ancak yanlış, kötülük, çözümsüzlük, olumsuzluk egemen olur.
 
Bazı şeyler kişilerin seçimleri, hakları, özgürlükleri, başarıları, farkları, kişilik özellikleri, erdemleri(faziletleri), olağanlıkları, becerileri, yetenekleri olarak görünebilirler ve görülebilirler ancak şeyler ancak özleri, görünümlerinin içlerindeki gerçekler açığaçıkınca(açığa çıkınca) doğru anlaşılabilirler, doğru bilinebilirler.
 
Felsefe ve bilim tümevarım ile mantıkla başlar ve tümdengelim ile yine mantığa döner yani ruh, soyut olarak insanın doğru varlığı, doğru biçimi, doğru özü, doğru hayatı(yaşamı) ancak mantıktır. Bu bağlamdan olarak şu denilmelidir ki hastalık genilerinden(genlerinden) kaynaklanan şeyler de yanlıştır.
 
Bundan ortalama 10 yıl önce insanları gözlemleyip ve felsefeyle düşünüp bulduğum kuramsal bir gen vardı ve o gene 'Ç' geni demişdim(demiştim) ancak 2013 yılında internetde 'Mia geni' adıyla yayınladım; daha sonra Abd'li bilimciler laboratuar ortamında ve deneylerle o gene yaklaşmışlar ve adına 'Maoa geni' demişler. Onlara göre bu gen insanlarda pısikopatlığa(psikopatlığa) yolaçan(yol açan) bir gen. Bana göre ise Mia geni yani kuramsal olarak bulduğum, düşündüğüm gen ise insan bedeninde ve beyininde(beyninde) yani ruhundaki tüm hastalıklara yolaçıyor; bu yüzden de ona 'Genlerin geni' ve 'Baş gen' demişdim(demiştim). İnsanlık tarihi gerçekte bu gene karşı da savaşımın, savaşın tarihidir.
 
Yine kuramıma ve savıma göre insanlarda eşcinsellik, tıravestilik(travestilik), fuhuş, zina, çıplaklık, moda, dansözlük, konsomatrislik gibi şeylere de bu gen yolaçıyor.
 
Bu gen yani Mia geni bir sağlık geni değil hastalık genidir ve çözümü de ancak 'Bilimsel eğitim+ahlaksal eğitim' yani 'felsefe+gerçek din'dir yani önemle vurgulamak isterim ki 'dinler' değil 'gerçek din'dir yani dindir. Bilimsel eğitim de üniversite eğitimi değil gerçek felsefe ve gerçek bilimsel eğitimdir ki üniversitelerde bunlar öğretilmemektedir, öğretilen şey yalnızca meslek öğretmektir yani üniversiteler gerçekte bilim üniversitesi değil meslek üniversitesi durumuna düşmüşlerdir, düşürülmüşlerdir.
 
Mantık der ki yanlış şeyden yanlış şey çıkar ancak her yanlış şey doğru, iyi, güzel şeyler yaratabilir ya da bunlar için kullanılabilir. Yani eşcinsellerin, tıravestilerin sanatda(sanatta) başarılı olmaları ya da sanatda başarılı eşcinseller, tıravestiler bunların doğru, iyi, güzel olduğunu göstermez yani demir paslanır ve pası yararlı, doğru, iyi şeylerde kullanabilirsiniz örneğin resim için boya yapmakda(yapmakta) ancak yine de pas kötü, yanlış, çirkin, zararlı birşeydir yani hiçkimse demir eşyalarının paslanmasını, çürümesini istemez.
 
Dürüstçe izlemek ve konuşmak gerekirse zaten eşcinsellik, tıravestilik, moda(özellikle iç çamaşırı mankenliği, erotik(şehvet) mankenliği, ahlakdışı mankenlik, edebdışı mankenlik, cinsel teşhir(sunum, arz mankeniliği(mankenliği)) ve çıplaklıkın(çıplaklığın) iç içe geçmekte oldukları söylenebilir, söylenmelidir çünkü bunlar gen olarak aynı kuşuntüyleridir(kuşun tüyleridir). Bunlar doğru genlerden oluşmamaktadır, kaynaklanmamaktadır; hastalık genilerinden(genlerinden) oluşmaktadır. Siyasetçiler, hukukçular, devletler, hükümetler pek felsefeyle, bilimle ilgileri olmadığından bunları bireylerin kendi seçimleri, özgürlükleri olarak sanmaktadırlar, yorumlamaktadırlar ki hem kendi toplumlarına hem de insnalığa büyük bir kötülük yapmakta olmaktadırlar yani bunlar desteklenmeli, baştaçı(baştacı) edilmeli değildir, bunlara karşı bilimsel savaşım(mücadele) yapılmalıdır çünkü bir hastalık geninden kaynaklandıkları için birer hastalıktırlar. Kaldı ki bunların yaptıkları sanata da sanat denmez; onları ve onların sanatlarını, yapıtlarını, ürünlerini ancak yoz insanlar, yoz kitleler, yoz toplumlar, yoz halklar baştaçı ederler. Ülkeleri felsefenin, bilimin, düşünürlerin, alimlerin, bilgelerin değil de oya dayalı siyasetçilerin yönetmesi hem devletleri hem ülkeleri hem toplumları hem insanı yanlış, kötü yöne götürmektedir.
 
Devletler toplumlarını, halklarını, insanlarını bu gene karşı korumak zorundadırlar, idam denilen saçmalığı, caniliği, nefsi, pısikopatlığı(psikopatlığı), terörü, diktatörlüğü savunmak yerine.
 
Hastalıklar yasaklanamazlar ancak tedavi altına alınmalıdırlar.
 
Necdet Gürçiftçi
Patentsiz, dinsiz, yerli üretim bir Türk/Türkiye bilgesi
İnternetde yayınlandığı zaman: 19.2.15/09.22