Evrime kanıt savım: İnsan yüzü insana ait değildir

11.11.2015 09:21:24
A+ A-

Evrimcilerin evrim karşıtılarına(karşıtlarına) yanlış tutumları onları yalnızca fosillerle, biyoloji ile yani nicelikle ikna etmeye çalışmalarıdır. Oysa evrim karşıtlarının evrime karşı çıkışları bilime, bilimselliğe değil inançlarına yani, mantığa dayanır. Bu nedenle hem evrimi kanıtlamak, anlatmak hem de evrim karşıtlarını ikna etmek için fosillerden, biyolojiden yani nicelikten çok ve başka birşeye gereksinim vardır: Mantığa.
 
Ve gerekli bu mantık gerçekte evrim karşıtılarının(karşıtlarının) sözlerinde yani mantıklarında bolca vardır.
 
Ben bu yazımda evrimi evrim karşıtlarına mantık olarak anlatmaya, açıklamaya çalışacağım.
 
Evrim karşıtlarına, daha doğrusu evrim düşmanlarına, daha doğrusu evrime keyfi olarak karşı çıkanlara göre; doğaüstü bir varlık ilk insanı kendi suretinde yaratmıştır. Bu durumda insanın suretinden başka insanın suretine benzeyen birşey olmaması gerekir evrende. Ancak bakıyoruz ki sureti insanın suretine ve daha da ötesinde, yüzü insanın yüzüne benzeyen, canlı ve cansız sayısız varlık var ki bu da evrime inanmayanların gerekçelerinden birini daha kendi inançları, kendi sözleri, kendi savları ile yıkmaktadır. Ancak asla unutulmamalıdır ki evrime inanmayanların inanmamaları asla bilimsel nedenli değildir; inançları gereği inanmak istemedikleri içindir yani keyfidir.
 
Yazıma bir fotoğraf koydum; insan yüzünü andırmasa da, insan yüzüne benzemse de bir hayvan yüzünü andıran, bir hayvan yüzüne benzeyen bir yüz. Ancak bu bir hayvan değildir; bir armut meyvesinin içidir. Burada anlatmak istediğim şudur: Cansız madde yüz üretebilir, yüz yaratabilir. İnsan yüzüne benzeyen yüz görmek isteyenler de maymun, goril, şebek, orangutan türü hayvan yüzlerine bakabilirler.
 
Yani insan ait hayat(var oluş) biçimleri insana özgü, insana ait değildir; insana ait herşey canlı, cansız her varlıkta vardır da bilmeyen bilmez.
 
Yani insan doğaüstü bir varlıkça yaratılmamıştır; kendisinden önceki tüm varlıklarca yani maddece yaratılmıştır, aşama aşama.
 
 
Necdet Gürçiftçi
Patentsiz, dinsiz, yerli üretim bir Türk/Türkiye bilgesi
İnternette yayınlandığı zaman: 11.11.15/09.22