Feministlerin matriyarkal faşist darvinizmi

09.07.2015 12:55:27
A+ A-

Bazı feministler, kim onlara akıl vermişse ve onları fıştıklamışsa, insan türünde cinsiyet kromozomları olan X ve Y'den, Y'nin küçülmesini ve X'in ondan epeyi büyük olmasını, kadınlığın zaferi olarak yorumlarlar.

Oysa, insanda varolan genlerin % 85'i işlevsizdir. Daha çok, evrim süreci boyunca, virüsler bünyeye dışarıdan gelmiş, genlere entegre olmuş, genetik yapı onları zararsız ama pasif endosembiyöz durumuna getirmiştir. Artı, hayvanlardaki mitokondri, bitkilerdeki mitokondri ve artı kloroplast bölümü de, dışarıdan o bünyelere girmiş ve endosembiyöze geçmiştir. Artı genlerin kendisinin de, bu süreçten geçmiş olması pekala mümkün. Çünkü, supramolekül düzeyindeki epeyi protein (kanser yapan prionlar da dahil), kendi kendini veya diğer molekülleri, genler olmaksızın yeniden üretir, lojiko-biyo-topoloji ve kuantum kimyası buna olanak verir. Seks, şekil icabı bir şeydir yani. Alt tarafı, bakterilerden (mikroplardan) süregelen evrimsel bir gelenektir.

Yani, Y kromozomunun küçülmesi ve eğer öyle ise, X kromozomunun büyümesi, ne erkek türünün evrimsel başarısızlığı, ne de kadın türünün evrimsel başarılılığıdır. Rasyonel ve indirgemeci bakılırsa, evrimde yanlış olan taraf X kromozomudur. Y kromozomu işlevsiz genleri buduyor ve X kromozomu geleni cebe atıyor olabilir pekala.

Sonra, cinsel ayrımların aktarılmasına yönelik genler işlev-dışı kaldıkça eleniyor da olabilir. Sonuçta insanda dişi ve erkek, % 99 veya %o 999 aynı biyokimyaya sahiptir. Aynı biçimde yer, içer, sindirir, işer ve dışkılarız.

Bu durumda yok oluyor / olacak olan, küçülen Y kromozomu değil, büyüyen X kromozomu olabilir pekala. Çünkü dış-genler limit sonsuza gittikçe, er veya geç onu bloke edecek ve işlevsizleştirecektir.

Ya, işte böyle ey kari...

Alın size, bir aporia'lı parrhesia daha...YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.