Kadın erkekten değil erkek kadından yaratıldı

04.01.2016 06:40:01
A+ A-

Gerçek ki dinin simya aşamasından kimya aşamasına; fal aşamasından ilim aşamasına geçişi Mosa(Musa) ile oluşmaya başlar, Jesus(İsa) ile belirginleşir  ve Muhammed ile kesinleşir. Ancak yine de bunda adıma, bunca ilerlemeye karşın din, dinlilik, dincilik ve dinliler ilim aşamasının içine mutlak, son aşama girememişlerdir.
 
Din 1400 yıldır artık kuramsal olarak Zeus'ların yanında değil ilimin içindedir ancak dinin ilimin içinden dünyaya çıkışı birtürlü gerçekleşememektedir, gerçekleştirilmemektedir ki bunun en baştaki nedeni bence siyasetçilerdir çünkü genelde onlar felsefe, bilim, bilimcilik, bilimsellik, mantık, tutarlılık, öz, kitap okumak gibi konularla ilgisiz kimselerdir ve ülkelerdeki herşey onların ellerindedir.
 
Hadis der ki 'Din ilimdir, ilim yoksa din de yoktur, ilimin olmadığı yerde din de yoktur' ki çok doğru birşeydir ve dinin gerçek tanımıdır, dinin öz tanımıdır bence. Ancak dinler ve dinliler ne derler? 'Önce adam(Adam/Adem) yaratıldı, sonra onun kaburga kemiğinden de kadın(Eva/Havva yaratıldı.
 
Peki din ilimse; ilim ne diyor bu konuda?
 
Tıb ilimi yani ilim diyor ki: '7 haftalık fetusta cinsel organlar henüz ayrılmamıştır yeni bir cinsel organ başlangıcı oluşmuştur ancak dişi mi erkek mi henüz belli değildir'. Ancak bu şu da demektir: Var olan cinsel organ görünüm olarak dişi cinsel organ biçimlidir çünkü erkek cinsel organında olmayan ancak dişi cinsel organında olan bir yapıya ve görünüşe sahiptir yani bu haliyle devam ederse dişi cinsel organı olur, dişi cinsel organı olarak kalır.
 
Fetüs 9,5 haftalık iken de cinsel organı dişi cinsel organına benzemektedir görünüş, biçim olarak ve ancak doğuma(miada) yakın bu cinsel organ görünüş, biçim olarak gerçek bir erkek cinsel organı durumuna gelmektedir.
 
Yani insanda cinsel organ dişi cinsel organına özgü olarak yani yarık olarak başlamaktadır ve ancak doğuma yakın bu yarıklık kapanmaktadır ve gerçek bir erkek cinsel organına benzemektedir.
 
Bu ilimsel gerçek:
1- Önce erkeğin(yani adamın), sonra dişinin(yani kadının) yaratılmadığını,
2- Dişinin(yani kadının) erkekten(yani adamdan, adamın kaburga kemiğinden) değil, erkeğin(adamın) dişiden(kadından) yaratıldığını,
3- Önce kadının, sonra erkeğin yaratıldığını, gösterir ki burada 'yaratmak'tan anlatmak istediğim şey doğaüstü bir varlık değil doğadır, maddedir,
4- Erkek dişiden başlasa da başlangıçın dişi olması dolayısıyla erkekliğin dişiliğe göre bir ilerleme, evrim, gelişim, üstünlük, üstünleşme, mükelleşme(yetkinleşme) olduğunu gösterir ki hayvanların erkeklerinin dişilerine göre daha güzel, daha gösterişli, daha güçlü, daha iri olmalarının bir nedeni de bence budur.
 
Zaten 'Doğa ana', 'Tabiat ana' da denilip analık, doğurmak, dişilik özelliği anlaşılmış ve vurgulanmış olan doğanın ürünü olan insanın da önce doğaya ait dişilikle başlaması doğaldır.
 
 
Necdet Gürçiftçi
Patentsiz, dinsiz, yerli üretim bir Türk/Türkiye bilgesi
İnternette yayınlandığı zaman: 4.1.16/06.44