Kızılderililer'de üreme sorunu kuramım

25.01.2016 09:02:45
A+ A-

Dünyada yaklaşık 48 milyon, Abd' de ise yaklaşık 2.5 milyon Kızılderili varmış. Abd ortalama 1776'da kurulmuş.
 
Kuzey Amerika'daki Kızılderili nüfusu 10 milyon civarında imiş. Abd'de Abd'ce resmen tanınan 554 Kızılderili kabilesi varmış. Abd'nin yüzölüçümü yaklaşık 10 milyon M2. Abd'nin günümüz nüfusu 325 milyon civarında sanırım.
 
İngilitere'nin nüfusu 1860'larda 6.5 milyonmuş. İngiltere'nin günümüz nüfusu ise sanırım 60 milyon civarında. Yüzölçümü yaklaşık 131.000 Km2.
 
Afrika'nın nüfusu ise 2013 yılında 1.1 milyar imiş, yüzölçümü ise 30.221.53 Km2.
 
Gerekli, görünen elemeleri yapıp Afrika'daki siyah(zenci) nüfusun günümüz miktarının 1 milyar olduğunu düşünüyorum.
 
308 milyonluk Abd'de ise siyahların(Afro-Amerikalıların) nüfusun yalnızca 513 civarında imiş.
 
Bu az veriler karşılığında ve karşısında şu bazı sonuçları felsefel olarak üretebiliriz: 
1- Yüzölçümü açısından Abd ile Afrika'da siyah nüfusu açısında pek bir orantısızlık yok. Yani Abd'deki nüfus üremesi ile Afrika'daki siyah üremesi oranı hemen hemen aynı.
2- Yüzölçümü açısından Abd alanı içindeki Kızılderili miktarı Afrika'daki siyah miktarından oranlama açısından çok az ve hemen hemen sıfıra yakın gibi.
3- İngiltere 1860'da 6.5 milyonluk bir nüfus iken; yüzölçümü açısından, Kuzey Amerika'daki Kızılderili miktarının İngiltere'nin nüfusundan kat kat fazla olması gerekirdi ve zaten toplam İngiletere nüfusundan kat kat fazla olan Kızılderililer'in İngilizleri yani beyazları Amerika'ya sokmamayı başarmaları gerekirdi.
 
Bu durumda:
1- Kızılderililer gerçekten de Kuzey Amerika'ya gelen İngilizlerden kat kat fazlaydılar ancak İngilizlerin silah yani teknoloji gücü karşısında mı yenildiler?
2- Kızılderiler'in nüfusu asla çok olmadı mı ve eğer çok olmadıysa bunun nedeni ya da nedenleri nedir ya da nelerdir?, soruları ortaya çıkar.
 
Yani bakın beyazlar Afrika'yi ele geçirememişlerdir ve bunun nedeni Afrika nüfusunun çok miktarda olması olabilir.
 
Yani örneğin Kuzey Amerika'daki Kızılderili sayısı; İngiltere'nin nufusundan on kat daha çok olsaydı acaba yine de Kuzey Amerika'ya yerleşebilirler miydi, sorusu ortaya çıkar.
 
Bu durumda eğer Kızılderililer'de nüfus kapladıkları alana uygun asla olmamışsa Kızılderililer'de üremede bir sorun var demek anlamı olabilir ve bunun nedenlerini araştırmak gerekir. Beslenme konusunu geçiyorum çünkü beslenme sorunu Afrika'da dünyada en yüksek durumda zaten; bu durumda o dönemleri de gözönüne alarak şu sorular akıla(akla) gelir:
1- Kızılderililer'de kısırlık oranı yüksek mi?
2- Kızılderililer'de düşük oranı yüksek mi?
3- Kızılderililer'de döllenme oranı düşük mü?
4- Kızılderililerde bayan oranı düşük yani erkek çocuk doğurma oranı mı yüksek ve eğer böyle bir durum varsa bu neyle ya da nelerle ilgili örneğin beslenme ile mi, sürekli at sırtında olmakla mı, vahşi ortam yüzünden mi, soğuk yüzünden mi, susuzluk yüzünden mi, kuraklık yüzünden mi, avcılık yüzünde yani tarım toplumu olmamak yüzünden mi, sürekli yenilen içilen şeyler yüzünden mi?
5- Kızılderililer'de çocuklara, gençlere, yeni nesile önem verilmiyor mu?
6- Kızılderililer'de doğum yöntemi çok ilkel, çok sağlıksız mı ki bu yüzden doğan çocukların çok azı sağ kalabiliyor?
 
Aynı soruyu Mayalar, İnkalar, Aztekler için de sormak gerekir. 
 
Güney Amerika nüfusu 2011'de 388 milyon civarında imiş. Güney Amerika'nın yüzölüçümü de 18 milyon Km2 civarında. Yüzölçümü açısından baktığımızda bu nüfus Afrika'daki siyah nüfus miktarı ile oran olarak pek çelişmiyor ancak Abd yüzölçümü ile o alandaki Kızılderili miktarı arasında çok büyük bir tutarsızlık, çelişki, fark, sapma, eksiklik var ve bu durumun beyazların Kızılderili katliamları ile açıklanabileceğini düşünmüyorum. Aynı süreçte ise beyazlar miktar ve oran olarak Kızılderililer'den çok çok fazla artmışlar ki bu da beyazların üreme oranının daha fazla olduğunu gösteriyor bence.
 
 
Necdet Gürçiftçi
Patentsiz, dinsiz, yerli üretim bir Türk/Türkiye bilgesi
İnternette yayınlandığı zaman: 25.1.16/08.58