Maoa ya da Mia geni taşıyorsanız katil ve tecavüzcü olabilirsiniz

22.02.2015 13:04:34
A+ A-

Felsefeden, bilimden, kitap okumaktan uzak insanlar herşeyi körü ruhlarla açıklama eğilimi, mutluluğu, zevki, heyecanı ve isteği içindedirler, ilkçağlardan bu yana. Onlara göre kötülüğün, suçların nedeni insanın dışındaki ve içindeki kötü ruhlardır ve o kötü ruhlar kovulursa ya da kötü ruh taşıyan insnalar öldürülürse sorun da biter ki bu kültür, yaklaşım, mantık iyi hasat(ürün) elde etmek, kötülüklerden korunmak için insan kurban etme kültürüne de aittir ki bu kültür günümüzde de 'İdam cezası' ve 'Linç' denilen kültürle sürmektedir. Oysa madde ruh değildir, madde maddedir ve kendi özü, kendi gerçeklikleri, kendi özellikleri vardır yani örneğin sarı renk insanlar onu sarı gördükleri için sarı değildir. 
 
Abd'de, 'Davranış genleri' bilim dalında laboratuar araştırmasıları(araştırmaları) sonuçu(sonucu) 2010 kasımında bulunan ve Maoa geni adıyla dünyaya duyurulan ve insanlarda pısikopatlığı(psikopatlığa) yolaçan(yol açan) ve bu yüzden de 'Pısikopatlık(Psikopatlık) geni' ve 'Mafya geni' de denilen; benim ise 7 kasım 2013 tarihinde, Milliyet blog'da(blogta) yayınladığım ancak çok daha önceki yıllarda, sırf bilimsel düşünmekle, Abd'den çok daha önce ve bizzat insanları gözlemleyip ve ortalama 2003 yılında bulduğum ve ancak bir kitap olarak yayınlamayı düşündüğüm için internetde yayınlamakta gecikdiğim ve ancak 7 kasım 2013'de 'Kanserin, obezliğin, ahlaksızlığın ve Alzheimer'ın nedeni Mia geni' adıyla yayınladığım yazımda 'Mia geni' dediğim ancak aslında, daha önceki yıllarda 'Ç' geni dediğim bir gen eğer kişi çocukluğunda ya da gençliğinde kötü bir olay yaşamışsa, başından kötü birşey geçmişse, uygun ortam bulursa kişiyi cinayete, tecavüze, hırsızlığa, gaspa, fuhuşa, zinaya yani her suça itebilir. Nasıl ki ilgili genler kendi konularında hastalıklara yolaçıyorlar(yol açıyorlar) örneğin yürek(kalp) hastalığı geni bu hastalığa; Maoa ya da Mia geni de cinayetlere, tecavüzlere, gasplara, fuhuşa, zinaya, hırsızlığa, zalimliğe, vicdansızlığa, merhametsizliğe yolaçabilir. Bu gen konusunda Abd'den ve bilimden çok daha önde olduğumu düşünüyorum ki o yazımı okuyanlar ne demek istediğimi somut olarak anlarlar. Kötü genler kendi başlarına kötülüğe yolaçmazlar; koşulları bulurlarsa kötülüğe yolaçarlar(yol açarlar); bir devletin ya da iktidarın o koşulları yok etmemesi demek bu genin kötülüklere, suçlara yolaçmasına gözyumması, izin vermesi demektir.
 
Ben bu gene yani benim tanımımla Mia genine 'Baş gen' ve 'Genlerin geni' de diyorum çünkü bence bu gen yalnızca ruhsal hastalıklara değil bedensel hastalıklara da yol açıyor yani insana ait tüm hastalıkların nednei bu gen benim kuramıma, benim savıma göre. Yani bu konuda Abd'den, bilimden önde olduğumu söylüyorsam boşuna değil ki bu benim yaklaşık on yıl önceki çalışmamdır. Yani bu genle yalnızca katil, tecavüzcü, fahişe, zinacı gibi şeyler değil kanser, eşcinsel, şeker hastalığı, depresyon, şizofreni, delilik, utanmazlık, Alzheimer gibi hastalıklara da sahip olunabilir. Ve bence bu gen hastalıkların olduğu gibi ahlaksızlığın da genidir yani insanları ahlaksızlığa iten şey bu gendir bence. Ve bir insanda bu geni önlemenin tek yolu bilimsel, ahlaksal eğitim ile iyi bir yaşamdır ki bunun için de demokrasiye gerek vardır, şeriat gibi bilimdışı, zalimce yönetimlere, diktatörlüklere değil.
 
Eğer bir kişi bu geni taşıyorsa ve çocukluğunda ya da ilk gençliğinde başından kötü, yanlış, olumsuz, ruhunu-kişiliğini sarsacak bir olay, durum yaşamışsa ve uygun, kötü, tahrikçi bir ortam bulmuşsa ve kendini eğitmemişse cinayet işleme, tecavüz etme gibi suçları işleme olasılığı yüz üzerinden yüze çıkabilir. Bu genle insanlara yakından ya da çok uzaklardan suç işletmek çok kolaydır örneğin bu geni taşımakta olan ve çocukluğunda kişiliği sarsılmış ola birinin yanında gürültü yaparsanız, yüksek sesle müzik çalarsanız, büyük olasılıkla sizi öldürmeye gelecektir. Yani tuzağa açık bir gendir ve bunu devletler birbirlerine de yapabilirler.
 
Ayrıca şuna da dikkat çekmek isterim ki bu gen devletlerin birbirlerine zarar vermek, kötülük yapmak için kullanılmasına da açık bir gen olduğundan 'Siyasi gen' olarak da tanımlanabilir. Aslında bu gen çok tehlikelidir ve insanlığın başının en büyük belasıdır. İnsanca bir dünya kurulması bu genin yok olmasına, yok edilmesine de bağlıdır. Yani gerçekte; yetişkin suçlular, daha anne karınında(karnında) ya da daha anne ve baba birbirlerini hiç tanımadan, birbirleriyle daha hiç karşılaşmadan yetişmektedirler.
 
Bu genin etkinleşmesini önlemenin tek yolu; ya bu geni taşıyanların çocuk yapmalarını önlemektir ya da demokrasi, herkese insanca yaşama olanağı, herkese mutluluk ve herkese bilimsel eğitimdir.
 
Gerçekte bu gen kötülük genidir, kötülüğün genidir, kötülüğün baş sorumlusudur, kötülüğün baş suçlusudur. Yani bu gen var olduğu sürece suçluları idam etmekle çözüm bulamazsınız; bu gen insanları ellerinde olmadan suça iter çünkü ve bir bakarsınız melek gibi bir insan katil olmuş, tecavüzcü olmuş, gaspçı olmuş. 
 
Devletler, iktidarlar önce kendilerini eğitmeliler ki halk, toplum da kendini eğitebilisin.
 
İnsanlık artık ruhlarla, fallarla, büyülerle, cinlerle, perilerle değil genlerle, felsefeyle, bilimle, mantıkla, teknoloji bilimiyle, demokrasiyle, uygarlıkla, çağdaşlıkla, insan hakları ile ilgilenmeli yoksa ya nanay olur ya şinanay.
 
Necdet Gürçiftçi
Patentsiz, dinsiz, yerli üretim bir Türk/Türkiye bilgesi
İnternetde yayınlandığı zaman: 19.2.15/06.58