Oryantalizm Sorunu

02.05.2014 00:34:13
A+ A-

Oryantalizm düşüncesi; Uzun yıllar boyunca hayatımızın her evresinde gündelik hayattan siyasete, sosyal bilimlerin oluşumundan, sosyal bilimlerin pratiğine, doğrudan ve dolaylı olarak etkide bulunmuş ve yaşamımızı adeta örümce ağı gibi sarmıştır. Oryantalizm sorununa değinmeden önce tarihsel alanı anlamı anlamlandırmamız gerekir. Laroui'ye göre,  tarihin iyi tanımlanmış ciddi bir düşünce sistemi olabilmesi için mutlaklığın oluş kavramı içerisine değerledirilmesi gerekir. Özellikle oryantalizm kavramı sosyal bilimlerde karmaşık bir ağ halindedir. Bu kavramı kendi içerisinde anlamlandırmak oldukça zordur çünkü bu işin felsefi anlamda başlangıcı çok eski zamana gitmektedir. Turner'e göre Orient'in Batı rasyonelliğinin pozitif unsurlardan yoksun olduğu bir açıklama sisteminin kurulması idi. Bunun  gibi Buradaki asıl amaç Batının Doğuyu Batı formları çerçevesinde tasarlamasıdır. Günümüzde ise gelinene seviyeye baktığımızda hayatımızın mikro alanından makro alanına kadar Batının bu felsefefi amacına ulaştığını görebiliriz. Çünkü yaşadığımız dönemde doğu toplumu görmezden gelinerek, batının meşgalesi konumunda olabilmiştir. Böylesine acı dolu bir söylemin nefretle tasarlanması ise dünyanın ideolojik bölünmelere sahne olacağının göstergesidir. YAZARIN DİĞER YAZILARI

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.