Paradigmatik paradoks: Shannon enformasyon entropisi

09.02.2016 11:54:20
A+ A-

Felsefi paradokslar koyutsaldır. Bir Giritli'nin söylediği:

"Bütün Giritliler yalancıdır" gibi...

Tarihte iniş dönemlerinde epistemik agnostizmler, skeptisizmler yükselir.  Hedonizmler de, püritencilikler de.

Ve biz böyle bir dönem içindeyiz.

O nedenle Shannon'un denklemi bizim bakış açımızdan agnostik bir koyut:

"The Shannon entropy of a message represents a lower bound on how much that message can be compressed without losing some of its content."

http://www.sciencealert.com/the-17-equations-that-changed-the-course-of-history

Oysa:

Gökada'ya 'galaksi' de denebilir, deniyor da.

Yalnızca 1 nokta da konabilir ve nokta'nın tanım büyüklüğü, 0 veya epsilon olur.

Hawking, bu durumu bir kara deliğe giren bilginin çıkıp çıkmayacağı üzerine 40 yıl taknıtya girerek gösterdi.

Oysa İskender de, çözülemeyeceği savunulan Ankara Düğümü'nü keserek çözüverdi.

Başka bir deyişle.

Gerçek yaşamda / Evren'de bir gen, bir proteinden sonsuz tanesini katlayabilir veya sonsuz tanesini açabilir. Bu açıdan bakınca, 4,5 milyar yıldır varolan bazı moleküller mümkündür Dünya'da.

Buna da 'epistemik eksodus' deniyor.

Dahi bilimciler bile, epistemi eksodus yerine, eratosthenes'in epistemik dahiliklerini yok etmek tercihini kullanır, Einstein'ın Kaluza kuramını hasıraltı etmesi gibi...

Ve o nedenle Popper, açık toplum geyiği yaparken, epistemik faşisttir...YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.