Sonsuz yolsuzluğu kavrama girişimi

31.01.2014 15:44:04
A+ A-

YAZI DİZİSİ ? 1

GİRİŞ:

İnsanın sınırlı, 3boyutlu varoluşuyla sonsuz büyüklükteki evreni kavramasının neredeyse imkânsız olduğu söylenir. Sıradan insanın da 3kuruşluk maaşıyla sonsuz büyüklükteki yolsuzluğu kavraması aynı derecede zordur. Ama ilki için insanlık nasıl pes etmediyse ve kavrama çabaları ve teoriler geliştirdiyse, ikincisi için de sıradan insanlık pes etmeyecek ve kavramaya çalışacaktır. Bu kavrayışın ve teorileştirmenin ilk adımını atarken, bu adımın benim için büyük olduğu kadar, sıradan insanlık için de büyük bir adım olmasını temenni ederim.

Sonsuz bir evren dediğimizde veya uzayla ilgili bazı görsellere, ölçeklemelere baktığımızda nasıl ki bu büyüklük karşısında huşuya kapılıp hayranlık, korku gibi duyguları aynı anda hissediyorsak; 125milyar euro (eski türk parasıyla 400katrilyar lira felan mı oluyor?) gibi rakamlar (ki buna yolsuzluğun görülebilen kısmı deniyor) ve bunların deste deste, üst üste istiflenmiş fotoğrafları da 3kuruşluk sıradan insanlar üstünde aynı sonsuz boşluk, büyüklük duygusu, bir huşu, bir hayranlık ve korku yaratıyor. Bu büyüklükte meblağları aklım hafsalam almıyor, apışıyorum, eblehleşiyorum. Bunu anlamak, kavramak için adım adım ilerlemek gerekiyor kuşkusuz; haydi bakalım FSM utandırmasın.

1) Başlangıç Teorisi: BFT

İlk olarak, şu anda sonsuz büyüklükte olduğunu düşündüğüm (ve giderek genişleyen (ve evet, giderek genişlediğini tespit ettim, ileride ispatlayacağım)) yolsuzluğun başlangıcı sorununu ele alayım. Yolsuzluktan önce ne vardı? Nasıl başladı? Ne oldu da varoldu? gibi sorular geliyor akla. Gönül isterdi ki, "bununla ilgili birçok teori var fakat en geçerli olanı." diye cümleye başlayabileyim ama bu sonsuz yolsuzluğu kavrama girişimini başlatan kişi olarak ilk teoriyi ortaya atmak zorundayım. İlk teoriyi ortaya atan kişi olarak kullanabileceğim çok sınırlı sayıda kaynak olsa da, bunlara yeri geldiğince değineceğim. (FSM intihale düşürmesin, amen!) Daha da öncesine gidemediğim noktaya kadar gittiğimde bu sonsuz yolsuzluğun bir büyük fortumlamayla başladığına matematiksel olarak ulaştım. Buna BFT diyorum. Büyük Fortumlama Teorisi. Big Fortuming Theory.

Burada uzun matematik denklemleriyle canınızı sıkmak istemiyorum. Konuyu sözel olarak açıklamaya çalışacağım. Potansiyel olarak muazzam büyüklükte fakat sabit bir yere sıkışmış olan zenginliğin (kaynağın, paranın, likiditenin. ne derseniz deyin) bu sabit yerin iç-etik dengesinin bozulmasıyla, birden bire inanılmaz büyüklükte bir enerjiyle patlayarak etrafa saçılacakken, bizatihi iç-etik dengenin bozulmasına sebebiyet veren değişkenlerin "fortumu kendilerine bağlamaları" (bakınız; https://www.youtube.com/watch?v=X83lHhNY_kw) aracılığıyla iç edilmesinin teorisidir BFT. Kanalizasyon boruları teorisi benim kurduğum modellemeye tam oturmadığı için kullanmıyorum.

Bu teoriyi pratiğe uygulayacak olursam daha anlaşılır olacak. Devletin malı dediğimiz aslında halka ait olan, onun emeğiyle oluşan her türlü muazzam zenginlik, iç-etik denge bozulmadığında sabit-güvenli bir yerde kalarak sadece gerekli görülen yerlere, gerektiği kadar (iç dengeyi bozmayacak kadar) dışa salınımına izin verilen dengeli bir sistemde kalır. Sistemin iç-etik dengesinin bozulmasıyla bu zengiliğin aslında iç edilebilecek bitmez bir kaynak olduğu ortaya çıkar. Sisteme yapılan ilk büyük fortumlama iç-etik denge bozucu değişkenlerce yapılmıştır. O kadar büyük kaynak bir anda patlayarak etrafa saçılmıştır ki, çok büyük bir kısmını kendilerine fortumlamayı başaran büyük kütleler bir kısmının da sağa sola saçılmasına engel olamamışlardır. İşte sonsuz büyüklükteki yolsuzluğun başlangıcı böyledir.

Devamı gelecek: Başlangıcın Aydınlatılmasına Devam ve Ana Kavramlara GirişYORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.