Wfobi hastalığı kuramım

20.02.2015 23:28:34
A+ A-

Felsefe, bilim, teknoloji, uygarlık; insanlığın ilerlemekte olduğu yol bu. Ancak; bir bilim olması gerekmesine karşın bilim olmayı henüz başaramamış din, bilim olamadığı için cehaletin, zulümün ve nefsin elinde olmayı sürdürmekte olduğundan bırakın bu süreçte yer almayı, bu süreçe siyasetin hileleri ile ve terörün kanı ile engel olmaya bile çalışmaktadır ki gerçekte bunda dinin bir suçu yoktur, suç dini doğru anlamamakta direnen sözde dinlilerdedir.
 
Felsefe, bilim, teknoloji süreçine yalnızca din değil diktatörlükler de karşı koymaya, direnmeye çalışır çünkü diktatörlükler de ya güçlerini, özlerini doğrudan dinlerden alırlar ya da bilimdışı inançlardan ki ikisi de felsefel, bilimsel olarak aynı şeydir.
 
Bilgisayar ve internet de felsefe, bilim, teknoloji süreçinde(sürecinde) yer aldığından olması gereken olur ve özelde dinliler, genelde diktatörlükler bilgisayara ve internete karşı çıkmaya başlarlar, sanki dünyadaki okunması gereken tüm kitapları okumuşlar gibi.
 
Din de, dinliler de, diktatörler de, diktatörlükler de eleştirilmeyi sevmezler ve kendilerini eleştirenleri de düşman görürler. Bu yüzden ki diktatörlülerin, diktatörlüklerin sığındıkları ana sığınaktır, ana kaynaktır, ana güçtür dinler; sorsan ki dinin d'sinden bile haberleri bile yoktur ve hayatları(yaşamları) da dine, yasalarına, ilkelerine, özüne, kurallarına, nedenlerine, amaçlarına, yöntemlerine aykırıdır oysa.
 
Dinlerin ve diktatörlerin, diktatörlüklerin istemedikleri, dışladıkları, çekindikleri, korktukları, düşman belledikleri şey eleşltirilmektir, eleştiridir ve bunun sonuçunda(sonucunda) özeleştiri ve değişmektir. Bu yüzden dinler de, diktatörler de, diktatörlükler de gerçekte yalnızca bilgisayara, internete değil kendilerini eleştiren kitaplara ve sanata da karşıdırlar. Yani dinler ve diktatörlükler bu noktada birleşirler ve nerede diktatörlük varsa, orada din; nerede din varsa, orada diktatörlük de ortaya çıkar.
 
Diktatörlerin, diktatörlüklerin internetden(internetten) korkmaları suçlarının, haksızlıklarının, yanlışlarının, kötülüklerinin ortaya çıkacak olmasının yanında ve bundan da öte bir fobi hastalığına yani olağan görünümlü bir paranoya türüne de dönüşür ve benim 'wwwfobi' ya da kısaca 'wfobi' dediğim, internetdeki doğruları bile yanlış, kötü, çirkin, zararlı, yalan, iftira olarak algılatan bir fobi hastalığı türünü oluşturur, yaratır. Yani diktatörlükler yalnızca felsefeye, bilime, demokrasiye, adalete, sanata, uygarlığa değil akıl ve ruh sağlığına da zararlıdırlar. Diktatörlük fobiye, fobi de diktatörlüğe yol açar ve bu süreç zincirleme gide gide derinleşir ve daha da akıldışılaşır ve korkunçlaşır. Yani akıl ve ruh hastalığı, sorunu olmadan diktatörlük olmaz ve diktatörlükle birleşmiş akıl ve ruh hastatalığı da akıla hayale bile gelmeyecek akıldışı yasalara, vahşetlere, teröre, katliamlara, zulümlere, adaletsizliklere, haksızlıklara, hukukdışılıklara, akıldışılıklara, saldırganlıklara, tutarsızlıklara yol açar ve var olmak için de, var olmayı sürdürebilmek için de kendisine benzeyen insanları ve örgütleri çevresinde toplar.
 
Necdet Gürçiftçi
Patentsiz, dinsiz, yerli üretim bir Türk/Türkiye bilgesi
İnternetde yayınlandığı zaman: 15.2.15/10.58