Yerçekimisel dalgaların zamanı tersindirmesi

18.02.2016 11:15:52
A+ A-

Bir:

Yerçekimisel dalgalar uzayzamanı büktüğünde, eğer sonraki zaman daha çok sıkışmışsa, yerçekimi dalgası geçtikten sonra, o daha hızlı olarak ilerleyip tezahür edebilir. Böylelikle sonuç, nedenden önce görüngüleşir.

Ki bu zaten, epeyi neden-sonuç ilintisinde gündelik yaşamda da gözlenir.

Koyut: Varlığın görüngüleşmesi de, potansiyelin aktuelleşmesi de zamanla olur. Eğer zaman, mekanın bir parametresiyse, bu mekanla olur.

Dolayısıyla, zamanın tersinirliği de göreli (rölatif) bir kavramdır. Ancak, görelik kuramının ana temellerine uymayabilir ve yeni / farklı görelikler tanımlamak gerekli olabilir, genel ve özel görelikte olduğu gibi.

Zaten Einstein, Görelik Kuramı'na başta Sabitlik Kuramı demek istemiş. Oysa uzayzamanda sabit-mutlak pek bir şey yoktur ama göreli-sağlam referans noktaları olabilir, ikilemsel görünse de.

Burada sağlam referans noktası, birbirine geçişen 2 kara delik oldu.

+

İki:

Bu 2 kara deliğin eriyen / enerjiye dönüşen kütlesi ve bunun 'E = m x c2' denklemi de belli. Dalganın Dünya'ya ulaşan 1 milyar ışık yılı uzaktaki gücü de belli. Gücün / enerjinin ana denklemleri de belli.

P = \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = - \frac{32}{5}\, \frac{G^4}{c^5}\, \frac{(m_1m_2)^2 (m_1+m_2)}{r^5}

https://en.wikipedia.org/wiki/Gravitational_wave

Birinci denklem, birbiri çevresinde sabit uzaklıkta dönen ikili sistemin yerçekimisel enerjisi (Wiki'de 32'li olan). Güneş-Dünya gibi yani.

\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = - \frac{64}{5}\, \frac{G^3}{c^5}\, \frac{(m_1m_2)(m_1+m_2)}{r^3}\

İkincisi (Wiki'de 64'lü olan), 2 kütle birbirine yaklaştıkça, dışarıya verecekleri enerjinin denklemi. Samanyolu ? Magellan Bulutu gibi yani.

Dolayısıyla 3 kara delik kütlesinin çıktığı noktada, madde = enerji dönüşümü olup olmadığı sınanabilir. Eğer kaybolan / eksilen bir şey varsa, o da uzay-zamana gitmiştir bükülmüşlük olarak. Dolayısıyla, en azından başta frekans-genlik dalga bağıl denklemi de kurulur ve bizcesi bu yeni / farklı bir denkleme olacaktır.

Dünya'ya ulaşan yerçekimisel dalganın genliği, bir halkanın yerçekimisel dalgada en-boy yarılanmasının ve tamlanmasının 10 üzeri eksi 20'si imiş.

https://en.wikipedia.org/wiki/Gravitational_wave

Şerh: Ancak bu, Eratosthenes'in kesin denklemi ve kesinsiz ölçümü durumu gibi olacaktır.

+

Üç:

Bugün gökadalarda milyarlarca Güneş kütlelik kara delikler var. Bunlar, en başta tek kara delik olmamış kabul ediliyor. Yani, varolan yaklaşık 100 milyar gökada, 13 küsur milyar yıldır, ortalama belli sürelerde, birleşen kara delik ? yıldız yerçekimi enerjileri salıyor / saldı (burada kütle toplamı önemli, yıldız tipi değil). Bunların da enerjisi, bir biçimde uzay-zamanı büktü ve o toplamda hala bükülü. Bu durumda uzay-zaman, makro ölçekte homojen olamaz.

Kaldı ki süngersi yapılı Evren'de 100 milyar tane 100 milyar'ar Güneş kütleli gökada var. Bunların bir bölümü sürekli birbirine yaklaşıyor. O da, yerçekimisel dalga enerjisi / radyasyonu yayımı demek.

Not: Kaba bir hesaplamayla bulunabilir: Bugünkü Evren'de ortalama gökada uzaklığı 40 milyon ışık yılı çıkarken, bugünkü gruplarda bu 2-3 milyon ışık yılı. Yani bugüne kadar, tüm Evren'in kütlesi, 37-38 milyon ışık yılı'lık yerçekimisel radyasyon salmış durumda ve buda yerçekimisel radyasyon olmuş durumda.

+

Dört:

Yerçekimisel dalgalar da ışık hızıyla yayılıyor kabul ediliyor, ışık da.

Dolayısıyla, yerçekimisel dalgalar da, ışık gibi, ya 78-90 milyar ışık yılı uzaktan bize ulaşıyor ya da ulaşmıyor.

Dolayısıyla, olay ufkunun ötesindeki yerçekimi de ölçülemeyebilir, algılanamayabilir. Ölçülebilir de. Onun üzerinde bir anlaşmaları gerekli.

Kara enerjinin zaman içinde, en hızlı artan Evren'sel özellik olduğu ve bugüne kadar ölçülememiş yerçekimisel dalga enerjisi de kara enerji kabul edileceği için, toplamda bu kütle yitimi, görünmeyen enerjiye dönüşmüş olabilir.

Sorun bu, uzay-zaman heterojen dokusunun fizikte ne işe yarayacağı. Yukarıda sözü edilen, geriye gerilme ve ileri sıçrama ile, hem zaman tersindirme, hem de ışık hızından hızlı yolculuk mümkün olabilmiş demektir şimdi ve burada.

Sorun, uzay-zaman dokusunun aralarına fiziksel bir şey sokabilmekte. Bu, mikro-mikro ölçekte kütle yoğunlaştırması (mikro-mikro kara delik üretimi) ile mümkün olabilir.

+

Beş:

Bu 2 kara delik birleşmesi üzerinden, 10 üzeri 25-28 yılda bütün yıldız-gezegen yörüngelerinin yerçekimiyle söndürüleceği de tartışmaya / gündeme girdi. Kara deliklerin yaşamı 10 üzeri 67 yıl gibi görünüyor ve çevrelerinden her zaman madde-enerji toplamış olacaklar.

Dolayısıyla, insanın öte- evriminin bazı ana ilkeleri de ortaya çıkmış oldu:

Enerjiye (optik yazılıma) dönüşmek ve kara deliklerin çevresine yerleşmek.

Evren'in bazı bölümlerine bu durumda, doğal veya yapay olarak Big Crash yapılabilir görünüyor ve bu, Evren'in toplamından bağımsız olacaktır, olay ufku ilkesi ile.

Yani:

Dene-yanıl ile, yeni Evren tasarımı / yolu / arzusu bulunacaktır o kadar sürede.

Yani:

Devlet kurma x kurmama ikilemi, 10 üzeri 50 yıl sonra, Evren-tümel kurma x kurmama (yap-sozu') biçiminde tezahür edebilir pekala: Tam öte-bilimkurgu öyküsü / sinopsisi.YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.