Yunanistan'ı kurtarma oyunu icatım

28.06.2015 17:22:10
A+ A-

Birçok bilgisayar oyunu var; çiftlikten savaşa kadar. Bu da benim bu alana bir ekonomi oyunu olarak katkım olsun ancak ne yazık ki bu oyunu gerçek bir bilgisayar oyununa çevirebilecek bilgisayar yazılımı yapacak durumum yok, ben yalnızca düşünce(fikir) vermiş olayım.
 
Biliyorsunuz Yunanistan ekonomisi hemen hemen çökmüş, iflasa gelmiş durumda ki bilenler bilirler Yunanistan ekonomi sorunu yüzünden geçen yıllarda ada bile satıyordu ve birilerince de sanırım kasıtlı olarak ormanlar yakılıyordu. Yunanistan ekonomisi son yedi yılda %25 kadar küçülmüş durumda. Nüfusunun büyüme oranı %0.20 ve %67'si 15-65 yaş arası. Yeraltı kaynakları az, sanayisi az, ilaç-kimyasal maddeler, demir-çelik ürünüleri(ürünleri), zeytin, zeytin yağı, kimyasal yağlar satıyor; krom, bakır, jet yakıtı, tarım ürünüleri, cam-cam ürünüleri alıyor. Turizıma(Turizima, Turizme), denizciliğe, zeytinciliğe, tütüncülüğe, bankacılığa, tekstile dayalı bir ekonomisi var yani asalak, dışa bağımlı, dilenci bir ekonomi türü. Anlaşılan ki Türkiye ile savaş, gerginlik, gerilim, silah, düşmanlık üzerine kurulu ilişkisi de ege'de zırtpırt uçan savaş uçağılarına(uçaklarına) savaş jeti yakıtı olarak ekonomisine büyük yok, zarar veriyor ki Ege'de zırtpırt dolaşan savaş gemisileri(gemileri) ve denizaltısıları(denizaltıları) yakıtılaları da cabası. Yunanistan 'Tembeller ülkesi' olarak da tanınıyor bazısılarınca(bazılarınca). Genelde domuz eti kullanılıyor yemeklerde. Otelileri(Otelleri) çok ucuzmuş. Hemen hemen herkese 'Vatandaşlık maaşı' adı altında 1000-1500 Euro arasında maaş ödeniyormuş. 131 bin Km2. nüfusu 15 milyon falan. Tuhaf ki kişi başına ulusal geliri Türkiye'den fazla. Ekonominin %75'ini hizmetler oluşturuyor. Ulusal gelirinin yurtiçi bölümünün %15'ini turızım oluşturuyor ki görüldüğü gibi pek de fazla birşey değil ve yabancı  turist demek döviz girişi ya da para da demektir ancak tüketimin çok artması da demektir yani yerli üretim yetersiz de döviz çıkışı da demektir. Ülke ekonomisinin ikinci önemli bölümü denizcilik. Petrol ve doğalgaz olarak dışa bağımlı; bu bakımdan son yıllarda güneş enerjisine dayalı bir enerji sağlaması yoluna gitmektedir. Halk bankalarda, Atm'lerde para çekme kuyruğuna girmiş.
 
Benim Yunanistan oyunum şu: Siz olsaydınız Yunanistan'ı iflastan nasıl kurtarırdınız?
 
Bence bir ülke, bir ekonomi önce kendi halkı için kurulmalıdır, var olmalıdır, çalışmalıdır; öteki ülkeler için değil yoksa hem özünden uzaklaşır hem de öteki ülkerin bağımlısı durumuna gelir ve gün gelir işler ters gittiğinde de çöker. Abd'nin içine düştüğü durum ve dünyayı içine düşürdüğü kötü durumun nedeni, özü budur bence. Kanser hücresini kanser hücresi yapan da kendikendisiyle yetinememesidir, öteki dokulara yayılmaya bağımlılığıdır.
 
Ben olsam örneğin şöyle yapardım: Anlaşılan ki Yunanistan'da para sorunu var ve doğal olarak bir turizım(turizm) ve balıkçılık ülkesi olan Yunanistan'ın para sorunu çekmesi çok tuhaf. Önce ülkenin adını değiştirirdim ve etnik olmayan, evrensel, bilimsel, insancıl bir isim koyardım. Sonra üniversite bitirmiş, uygar(medeni), düzgün, ahlaklı, vicdanlı, merhametli herkese vatandaşlık ve ev verirdim; ülkeye akıl, zeka, bilim, teknoloji, kültür, uygarlık toplardım. Sonra dünyadan bilimciler, mucitler, dahiler, yazarlar, şairler, sanatçılar toplardım. Ülkeyi Müslümanların da yaşayabileceği bir yer durumuna getirirdim örneğin domuz etini, domuz sütünü, domuz ürünülerini(ürünlerini) kaldırırdım. Ülkede öncelikle bilime, felsefeye, teknolojiye, edebiyata önem verirdim. Dünyadan üniversite öğrencisileri(öğrencileri) toplardım yani ülkeyi bir üniversite, bilim, teknoloji ülkesi yapardım. İcat yapmayı, mucitliği teşvik ederdim. Genelevi gibi yerleri kapatırdım, fuhuşu ve zinayı yasaklardım. Kamusal alanlarda sigara, içki gibi şeylerin içilmesini yasaklardım. Sokaklarda öpüşülmesini, sevişilmesini, ahlaka aykırı giyimlerle dolaşılmasını yasaklardım; ülkedeki yozluğu en aza indirip ekonomiye yüklerini de en aza indirirdim.  Bir ekonominin, ülkenin, devletin temel amaçı vatandaşılarına(vatandaşlarına) iş, para vermek değil günde öncelikle üç kap yemek vermektir; bu nedenle kamusal, bedava ya da maliyetine beslenme alanıları(alanları) açardım yani kimsenin aç kalmasına izin vermezdim. Hayvancılığa ve tarıma büyük önem verirdim. uluslararası kültür, bilim, teknoloji yarışmasıları(yarışmaları) düzenlerdim. Marka üretirdim. Zayıflamak isteyenler ve inziva yapmak isteyenler için inziva siteleri kurardım. İlaç sanayisini, ulaştırma sanayisini, sağlık sanayisini, enerji sanayisini ve bilgisayar sanayisini geliştirirdim. İthalatı en aza indirirdim. Tüketimi en aza indirirdim. Köylüleşmeyi teşvik ederdim. İcat yapamayan ya da kuram üretemeyen üniversite öğrencisilerine(öğrencilerine) diploma vermezdim. Kapitalistlerin vergilerini arttırırdım. Savaş uçağılarını ve savaş gemisilerini, savaş denizaltısılarını Ege'den çekerdim ve Türkiye ile iyi dostluk ilişkisi geliştirirdim. Avrupa birliği'nden çıkardım ve bağımsız, özgür, özgün bir devlet kurardım. Üretimi arttırırdım ve yeni üretim alanları yaratırdım. Tütün ekilen alanları kapatır ve yerilerine(yerlerine) beslenme ürünü üreten alanlar açardım. Deniz turizımı değil kültür turizımı geliştirirdim; ülkeye bedava turist taşırdım, turistik tesislerde yabancı mal kullanımını yasaklardım ve turistik tesislerden alınan vergileri arttırırdım. Ülkeyi turizıma bağımlılıktan kurtarırdım; bilimi, teknolojiyi, sanayiyi geliştirirdim ve bu arada da turist dövizilerinden(dövizlerinden) de yararlanırdım. İnsanlara haksız ödemeleri kaldırırdım. Dünya çapında bir sinema ve Tv dizisi üretimi ekonomisi yaratırdım. Ve ülke yönetimini sigara, içki içmeyen, ahlaklı, onurlu, dürüst, vicdanlı, merhametli, nefssiz, dünyayı aşmış düşünürlerden(filozoflardan), alimlerden, bilgelerden, bilimcilerden, dahilerden oluşan bir kurulun eline verirdim yani ülkeyi yaratırken insanlığı da yaratırdım ve ülkeyi insanlığın odağı, odak noktası yapardım. Tüm faşist, ırkçı, diktacı, gerici, ahlakdışı, vicdan dışı örgütleri, partileri, dernekleri kapatırdım. Ekonomi belli bir düzeye, niceliğe, niteliğe gelinceye kadar tüketimi karneye de bağlayabilirdim ve halkı bunların zorunlu olduğuna ikna ederdim, bir dünya görüşü, bir inanç, bir kahramanlık, bir insanlık önderliği, bir dünya tarihi önderliği tarihi başlatırdım. Avrupa birliği'nden çıkardım ve yeni bir devlet, yeni bir ülke, yeni bir para birimi, yeni bir dünya yaratırdım. İhracat ve ithalat üzerine değil felsefe, bilim, teknoloji, özüretim üzerine bir ekonomi kurardım. Dünyada ne kadar Abd karşıtı, savaş karşıtı, diktatörlük karşıtı varsa ülkenin kapılarını onlara açardım ve tüm sorunların arkasında üsleri kapatılan Abd'nin olabileceğini de düşünürdüm. Ülkeyi felsefenin, bilimin, sanatın, teknolojinin, ahlakın, vicdanın, demokrasinin, dahilerin, düşünürlerin, alimlerin, mucitlerin, gıdanın, huzurun, güvenin ve sağlığın ülkesi yapardım. Nasılsa Avrupa birliği birgün yıkılacak, çökecek çünkü yanlış mantık üzerine kurulu.
 
Şimdilik bu kadar. Burada yazılanlar umarım bu tür bir bilgisayar oyunun yaratılmasına ve ülkeleri yönetenlerin de birazcık da olsa olumlu birşeyler öğrenmesine yardımcı olur.
 
Dünyanın, tarihin, insanlığın yeni bir devlet türüne gereksinimi var.
 
Necdet Gürçiftçi
Patentsiz, dinsiz, yerli üretim bir Türk/Türkiye bilgesi
İnternette yayınlandığı zaman: 28.6.15/17.16