İklim değişimlerinin sosyolojik etkileri

05.03.2016 23:31:28
A+ A-

Yeryüzünü beşeri unsurlardan algılayıp yorumlarımızı da çoğu zaman ona göre yapıyoruz. Oysaki insani davranışların ve toplumların üzerinde belki de en çok etkisi olan olgu iklim değişimleridir.Bunların toplulukların davranışlarını ve arayışlarını etkilediğini söyleyebiliriz. Ayrıca bu durumun insanlar üzerinde psikolojik bir etki bıraktığı da bir gerçektir.

Adına Kürt sorunu yada Güneydoğu sorunu adını verdiğimiz olgunun da bir yönü iklmsel etkilere ve paylaşım düzenine dayalıdır. Verimli arazilerde yaşayan insanların gıda ihtiyaçlarını çok rahat karşıladığını ve kışın vurucu etkisini çok fazla hissetmediklerini söyleyebiliriz. Yani bu sorunların yaygınlaşmasının bir nedeni yeryüzünün adaletsiz dağılımıdır aslında.

Maalesef günümüzde bu sonuca varmanın artan şiddet etkisi nedeniyle pek mümkün olamayacağı yada dikkate alınamayacağını söylememiz doğru olur.Fakat bu durum insanları yanlış öğretiler üzerine kendilerini kurgulamalarına neden olur.

Söylediklerimiz tabiki demokratik taleplerin gözardı edilmesi demek değildir. Sadece tarihin ve sosyolojik değişimlerin diğer bir kolu olan ekolojik değişimlerin de etkisini dile getirmek amacındayız.

Bu sorunu dünyaya bir pencere açıp detaylandırabilir ve örneklerle çoğaltabiliriz. Bildiğiniz üzere dünyanın terörist oluşumunun en yoğun olduğu bölgeler Ortadoğu,Afganistan-Pakistan çizgisi ve Kuzey Afrika bölgeleridir. Buraları dağlık yada çöl alanlardan oluşur ve yaşam şartları şiddet barındırmaması durumunda dahi çok zorludur. Buralarda insanları beirli fikirler etrafında toplamak -sapkınlık düzeyinde olsa dahi- mümkündür. Çünkü vaad edilen şey yada hayal dünyası ellerinde bulunan şeyden çok daha kıymetli olarak algılanır. Susuzluk,açlık,sefalet kol gezmektedir.

Tüm bu söylediklerimizi bir araya getirir ve ortaya bir fikir çıkaracak olursak , iklimin giderek kurak hale gelmesi insanların bilinç düzeyiyle oynamaktadır. Makul düşünceleri ortadan kaldırabilmekte ve aykırı düşüncelerin kabul görmesini sağlamaktadır. Terör unsurlarının gitgide kendilerine daha fazla saha bulmasının önemli nedenlerinden biri de budur.

Devletler sosyolojik önlemlerin yanı sıra insanların doğal yaşamlarını iyileştirecek sulak alanların,verimli arazilerin ve insanların psikolojik olarak hayatta olmanın değerini önemseyecekleri düzeni sağlamaları da önem arz etmektedir.

İnsana verilecek en güzel hediye bir ağaçtır veya toprağın zengin kılınmasıdır. Bunu sağlayan ülkeler daha refah ve insani standartları daha yüksek ülkelerdir. 

Şimdi başlarsak başarabiliriz.Doğamızı kendi özgürlüğümüz gibi savunalım. YAZARIN DİĞER YAZILARI

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.