Kentsel Dönüşüm ada bazında olmalıdır

03.10.2014 14:22:59
A+ A-

Kentsel dönüşüm nedir?

Kentsel dönüşüm; 50 yıllık yapı ömrünü doldurmuş binaların yıkılarak güvenli ve çevreci yaşam alanları haline dönüştürülmesidir. Ama Türkiye'de uygulanan 6306 sayılı kanun kapsamındaki kentsel dönüşüm, bu tanıma hiç uymamaktadır.

Neden uymuyor diye soracaksınız. Çünkü biz çoğunlukla parsel kapsamında dönüşüm yapıyoruz. Öncelikle parsel nedir onu da ifade etmiş olalım.

Paftaları adalar, adaları parseller oluşturmaktadır. Tapunuzu elinize aldıgınızda tapunuzda örneğin şöyle yazar.

245DT4A Pafta /4735 Ada / 5 Parsel. 245DT4A Paftası içindeki 4735 adasının da içindeki 5 parseldeki arsayı ifade etmektedir. Şimdi bunu örnekler ışığında izah ediyim.

245DT4A Pafta /4735 Ada / 5 Parsel üzerinde 6 katlı 12 daireli bir yapı olduğunu farzedelim. Ve bu yapımız sağ ve sol cephelerden bitişik. Yani sağında ve solunda binalar var. Müteahhitimiz Nuri Bey'e başvuruda bulunan bina sakinleri Nuri Bey'e derki "- Biz binamızı kentsel dönüşümle yenilemek istiyoruz. "Müteahhit Nuri Bey de tamam der ve anlaşırlar. Aralarında sözleşme yaparlar. Tabi müteahhit bu fırsatı kaçırır mı kaçırmaz. Çünkü Kentsel dönüşüm yasası kapsamında yeni yapacağı binanın harçlarından muaf olacaktır. Anlaşma sağlandıktan sonra bina Risli Yapı Tespit Belgesi olan Lisanslı firma tarafından incelenir ve bina riskli çıkar. Binamız riskli çıktı ve yıkıldı. Buraya kadar herşey normal. Bina riskliydi kentsel dönüşüm sayesinde yıkıldı insanların can güvenliği sağlanmış oldu. Nuri Bey'de yeni binasını o bitişik iki bina arasına yaptı diyelim.

Kentsel dönüşümden kazançlarımızı sıralarsak;

  • Yapımız yenilendi.
  • Can güvenliğimiz sağlandı.
  • Müteahhit parayı götürdü.
  • Maliklerin yani daire sahiplerinin daireleri yenilendi.

Tamam bu kazanımlar çok güzel de senin yenilenen binan gene risk altında. Neden mi çünkü senin binanın sağında, solunda, önünde, arkanda gene riskli yapılar mevcut. Binanın yenilenmiş olması seni depremden tam anlamda kurtarmayacak. Binan yenilendi ama parkın bahçen yürüyüş yolun yeşilliğin gene yok.

Tüm semtlerin afet toplanma alanlarına AVM Rezidans yapılıyor. Yarın deprem kapıya gelince senin binan sağlam olsa bile çürük yapıların tehditi senin huzursuz edecek.

İşte tüm bu sebeplerden dolayı "KENTSEL DÖNÜŞÜM ADA BAZINDA YAPILMALIDIR". Adanın içindeki tüm binalar riskli ilan edilmeli ve yeni yapılacak muazzam projeyle yeşillik, yürüyüş yolları, spor merkezleri, afet toplanma alanları, parklar, bahçeler ve buna benzer yeniliklerle insan canı tam anlamıyla güvene alınmalıdır.

Detaylı bilgi için Kentsel Dönüşüm Risk TespitiYORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.