"Mayıstan" Biyogaz Santraline

09.11.2015 23:02:09
A+ A-

Köyde yaşayanlar hayvancılıkla uğraşıyorlarsa genellikle en büyük sıkıntıları hayvanların dışkılarının kötü kokusu ve onların temizlenmesidir. Hayvancılıkta en zor işlerden biri de belki budur. Zira kimse hayvan gübresini can-ı gönülden büyük bir arzuyla temizlemek istemez. Bu koku öylesine insanın üzerine elbiselerine siner ki, bu kokudan arınmak özellikle evleri ahşap olan köylüler için oldukça zor olabilir. Hâlbuki söz konusu kokuya neden olan hayvan gübresi son derece faydalı işlerde, organik tarımda ve elektrik enerjisi üretiminde ve de ısınmada kolaylıkla kullanılabilir. Biyogaz tesislerinden bahsediyorum. Biyogaz için en kolay üretilecek kaynak olarak kullanılabilecek yegâne ürün kokulu hayvan dışkısı!

Zamanında "köy-kent" olarak tasarlanan köylülerin şehirlere gitmesini önlemeyi ve insanların bölgesel göçlerinin önüne geçmeyi amaçlayan proje geçmişte Türkiye'de başarısız olmuştu. Başarısız olmasının nedeni proje kapitalizmin ruhuna oldukça aykırı olduğundan olsa gerek başarıya ulaşamadı! Çünkü kapitalizm ucuz işgücünü kırsaldan kente göçenlerin çaresizliği üzerine binmiş vahşi uygulamaları ile ülkemizin tarıma elverişli en uygun arazilerini yok etmiş ve etmeye devam ederken köy-kent sadece proje olarak iyi niyetli olarak Ordu'nun Mesudiye ilçesinde uygulanmaya çalışıldı. Ama doğal olarak yaşama şansı yakalaması imkânsızdı. Şehirdeki batıdaki fabrikaların ucuz işgücüne ihtiyacı vardı. Daha önce Almanya'nın ucuz işgücünü nispeten karşılayan halkımızın batıya göçleri durdurulamazdı. Durdurulabilmesi demek ucuz işgücünün maliyetlerinin yükselmesi manasına geldiğinden geçmişte başarıya ulaşamayan "köykent" gibi iyi niyetli projelere ilave olarak yeni projelerin uygulanması ile kırsal kalkınma şaheserleri yapılabilirdi ancak yapılmadığı gibi kamu; kırsaldaki okullara öğretmen, hastanesine doktor gönderebilme başarısını bir şekilde sağlayamamaktadır. Sözgelimi Ordu'nun Aybastı ilçesinde yedi olan uzman doktor sayısı ancak üç uzman doktorla hastalarına sağlık hizmeti sağlamaya çalışırken, sahil kesimlerde böyle bir sıkıntı yoktur. Bölgede çalışmakta iken, imkânlardan hoşlanmayan personel torpilini bulduğu anda anında merkez ilçelere tayinini yaptırmaktadır. Torpil bulabilmek bir doktor için çok daha kolay olabilir. Neticede bir doktor daima doktordur! Kırsalın okul, gelir adaletsizliği eğitim gibi sorunları çözümlenmediği takdirde göç doğal olarak kaçınılmaz da oluyor haliyle.

Kırsal tarıma ilave olarak, mutlaka hayvancılığın da desteklenmesi gerekiyor. Bu durum ek desteklerle sağlanabilir. Yapılacak ahırlar belli bir plana göre yapılırsa hesaplamaları yapılmak kaydıyla çok az bir maliyetle "biyogaz" tesislerine dönüşebilir. Bir köylü kooperatifi şeklinde yapılanması gerçekleşecek tesis birden fazla çıktı üretim kapasitesine yeteneğine sahiptir. Bu çıktılar doğal gaz, elektrik, organik gübre üretebilme imkânına sahiptir. Bu çıktılar; tekrar ekonomiye döndürülmek suretiyle köylü üretiminin hediyesi olarak ek yeni gelirler elde etme imkânına kavuşabilir. Bu durum gerçekte köyden şehre göç eden ancak atıl kalan işgücünün de etkin kullanımına imkân sağlayabilir. İşsizlik azalır. Ormanlar yakacak olarak kesilmekten kurtulur, doğal denge korunmuş olur. Her köy bir biyogaz elektrik üretim santraline sahip olarak ek gelir kazanmış olur. Atmosferde "mayıs" diye tabir edilen içinde yüksek oranda metan bulunduran ve metanlı gübrenin tarımsal üretime kardan çok zarar verdiği, otları dahi yaktığı bilindiğine göre organik gübre oluşumu için metan çıkışı süresi kısaltılmış olur. "Mayıs" halindeki gübrenin organik gübreye dönüşme süresi de çok kısa zamanda gerçekleşmiş olur. Yerel yönetimlere sadece bir öneridir. Almanya'da bunun bir çok örnekleri bulunmakta olup isteyenlere proje konusunda destek verecek bir birimler oluşması halinde her köye biyogaz santrali kurulması, her ilçeye (deniz kıyısında) termik kurulmasından daha sağlıklı olacaktır. Bu hem gaz ithalatını da azaltacağı gibi milli ekonomiye can verir mi dersiniz? Termik santrallerin doğaya ne yaptığını aşağıda net olarak görülüyor.YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.