Milli parklara iki açıdan bakış: Kolombiya-Türkiye

27.02.2015 13:13:49
A+ A-

İklim çeşitliliği ve coğrafi şekillerin gösterdiği farklılık sayesinde büyük bir doğal zenginliğe sahip olan Kolombiya ve Türkiye, doğal alanların korunması ve milli parklar konularında işbirliği sürecine girdi. Bu kapsamda, 14 Ocak 2015 günü bir dizi etkinlik düzenlendi. Ülke yetkilileri, ilk olarak yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi. Kolombiya, Milli Parklar Genel Müdürü Julia Miranda ve Ankara’daki Kolombiya Büyükelçisi Fernando Panesso Serna ile temsil edilirken, Türkiye’yi Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Ahmet Özyanık’ın yanı sıra daire başkanları temsil etti. Karşılıklı soru cevap şeklinde geçen oturumun ardından, saat 14:00’te Gazi Park Hotel’de bu sefer davetlilerin de katılım gösterdiği bir konferans düzenlendi.

Konferans, iki ülkenin milli parklarını tanıtan videolarla başladı. Kürsüye ilk olarak Julia Miranda çıktı. Kolombiya’da oluşturulan Milli Park Sistemi ile 58 koruma alanından sorumlu olan Miranda, doğal alan ve biyolojik çeşitlilik açısından dünyanın en zengin ülkelerinden ikisi durumunda bulunan Kolombiya ve Türkiye’nin arasındaki işbirliğine vurgu yaparak, ülkelerinde koruma alanları ve biyolojik çeşitlilik adına yapılan çalışmaları, istatistiksel ve görsel verilerle destekleyen bir sunum gerçekleştirdi. Sunum kapsamında, küresel ısınmayı önlemenin yolunun, birbirine bağlanan koruma alanları oluşturmaktan geçtiğini söyleyen Miranda, yaptıkları çevre düzenlemelerinin anayasaya ile korunduğunu, oluşturdukları koruma alanlarının yaklaşık 15 milyon hektarlık kara ve sulak alanı koruma altına aldığını ve ekibinde 1200 kişi çalıştığını belirterek, yaptıkları her çalışmayı yerlilerin yaşam alanlarına duydukları saygı ile gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi. Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos’un da çalışmaları yakından takip ettiğini hatırlatan Miranda, sunumunun ardından konuklardan gelen soruları cevapladı.

Miranda’nın ardından kürsüye çıkan Ahmet Özyanık ise, bakanlığın doğa koruma ve biyolojik çeşitlilik adına yaptığı çalışmaları, slaytlarla izleyicilere aktardı. Milli parklar ve çevre sorunlarına istatistiksel verilerle değinen Özyanık’ın konuşmasının ardından, her iki ülkenin doğal koruma alanlarını ve yapılan çalışmaları içeren videolara yer verilerek konferans sona erdi.

Korunan Alanı ve Milli Park nedir?

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tanımına göre; Doğanın ve ilişkili ekosistem servisleri/hizmetleri ve kültürel değerlerin uzun vadeli korunması amacıyla açıkça tanımlanmış coğrafi sınırları olan, tanınmış, adanmışlık içeren ve yasal veya diğer etkin yöntemlerle yönetilen alandır.

Milli Park ise, bilimsel ve estetik bakımından, milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarını ifade eder.

Korunan alanlar neden önemlidir?

Küreselleşme süreci ile birlikte yaşanan hızlı endüstriyelleşme, çevrenin tahrip edilmesine, kaynakların kontrolsüz bir şekilde tüketilmesine ve canlıların doğal yaşam alanlarının yok olmasına neden olarak biyolojik çeşitliliği tehdit etmektedir. Bu açıdan, yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliğin korunması için özel koruma alanları oluşturulması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması konusunda toplumların daha bilinçli hale gelmesi gerekmektedir. Aynı zamanda, bugün mücadelesi verilen sürdürülebilir yaşam süreci, doğal güzellikleri gelecek nesillere aktarabilmek adına da önem taşımaktadır.

KOLOMBİYA

Korunan Alan: 142.541 km²

Toplam Alana Oranı: %11,2

TÜRKİYE

Korunan Alan: 56.475 km²

Toplam Alana Oranı: %7.24

Sınırlarında üç sıcak nokta barındıran dünyadaki üç ülkeden birisi olan Türkiye, iklim çeşitliliği ve yeryüzü şekillerinin gösterdiği farklılıklar sayesinde, endemik tür ve biyoçeşitlilik açısından büyük bir zenginliğe sahiptir. Anadolu, 9600’dan fazla bitki, 152 memeli, 45 kuş, 354 balık ve 106 sürüngen türü ile zengin flora ve faunaya sahiptir.

Türkiye ile benzer bir doğal zenginliğe sahip olan Kolombiya’da ise sıcak, ılıman ve soğuk iklimlerin etkisi, Kolombiya’da biyolojik çeşitliliğin fazla olmasını sağlamıştır.

Bu açıdan iki ülke arasındaki işbirliği sürecinde yaşanacak fikir alışverişi, koruma alanlarının daha iyi yönetilmesine bir olanak sağlayacaktır.

Daha yeşil bir gelecek için...

 

Rakamsal ifadeler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Parques Nacionales Naturales de Colombia’dan alınmıştır.

endemik: yöreye özgü hayvan/bitki

flora: belirli bir bölgede yetişen bitkilerin tümü, bitki örtüsü

fauna: belirli bir bölgede yaşayan hayvanların tümü

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.