Yok edicilerden, tezgah üzerine tezgah!

01.03.2016 13:14:28
A+ A-

(Bu yazı 16 şubat 2016 tarihinde yazılmıştır)

Yaşamsal değerlerimizi yok etmek pahasına, doğamızı bir rant haline getirerek; sermayenin içine düştüğü krizden çıkış yolu arayanların sağlıklı bir çevrede yaşam hakkımızı yok etmek adına sürdürdüğü saldırıların meşru olmayan zemini, bu yok edicileri ister istemez çeşitli tezgahlara başvurmasını zorunlu hale getiriyor.

Hele bir de halkın muhalefetini, karşı duruşunu düşündüğümüzde amaçlarına ulamak için her şeyi mubah gören anlayış; çok belirgin bir şekilde kendisini, hukuksuzluklara başvurarak, tezgahlar düzenleyerek var ediyor.

Çanakkale'nin termik santral yatırımcılarının ve madencilerin yoğun tehdidi altında olduğu bilinmektedir.

Hedeflenen termik santral yatırımlarıyla 16000 Mw'lik termik santral gücüne ulaşılacak;  bu kapasite, ülkenin toplam elektrik üretiminin yaklaşık %22 si olup, bütün Türkiye'de  kurulu kömüre dayalı elektrik üretim kapasitesinden daha fazla bir üretim gücü yaratılacaktır.

Bu güzelim bölge tam bir kalorifer kazanı haline dönüştürülecektir.

Bu hedefler ile hareket eden termik santral yatırımcılarının,  bu yok edici yatırımları gerçekleştirmek üzere uygulamada, bir çok manidar gelişme yaşanmaktadır.

Cenal, Kirazlıdere-1, Kirazlıdere-2 ve Karaburun termik santralları hakkında açılan farklı davalarda görevlendirilen bilirkişi heyetinin, 4 santral için de aynı raporu hazırladığı haberleri geçen hafta  ortaya çıkan bir skandal olarak dikkat çekicidir.

Termikçiler bu yola baş koymuşlardır, gözleri hiçbir şey görmemekte geleceğimizi yok etmek adına son derece kararlıdırlar.

Ancak yaşam savunucularının mücadeleleri de her geçen gün yükselmektedir.

Mecliste, köylerde, alanlarda her yerde yaşam taleplerimize sahip çıkma sorumluluğu her geçen gün daha da büyümektedir.

Bilirkişi raporları ile hukuksal olarak bir adım ileri gitmek adına, yapılan hukuksuzluklar ortaya çıkmakta ve bunun hesabının sorulması için gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.

Bu gelişme üzerine, doğa ve insandan sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok; "Söz konusu bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporlarının sadece bazı verileri değiştirilip diğerlerine uyarlanınca durum anlaşılmış ve neredeyse raporların tamamının aynı olduğu belirlenmiş, krokiler yanlış raporlara girmiş, termik santralların isimleri birbirine karışınca da sonuç ortaya çıkmıştır" değerlendirmesini yaparak vermiş olduğu soru önergesinde:

"1. Adı geçen termik santrallere konu olan bu haberler doğru mu? Eğer haberler doğruysa yeniden bilirkişi heyeti isteyip, birbirinden ayrı olacak şekilde yeni bir rapor hazırlatacak mısınız?

2. Çanakkale'de bulunan Cenal, Kirazlıdere-1, Kirazlıdere-2 ve Karaburun Termik Santrallerini denetlemek üzere görevlendirilen bilirkişi heyeti kimlerden oluşmaktadır? Bu gibi heyetlerde görev alan kişilerden Bakanlığın istediği herhangi bir akademik ve bilimsel yeterlilik var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?

Çanakkale'de ki söz konusu termik santrallerin raporunu yazan heyetin, daha önceki raporlarında da benzer işlemi yapma ihtimaline karşın, geriye dönük bir inceleme başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa sonuçları ne olmuştur? Başlatılmadıysa başlatmayı düşünüyor musunuz?

4. Bakanlık olarak 2010-2015 yılları arasında Çanakkale örneğinde olduğu gibi bilirkişi heyetinin yazdığı kopyala-yapıştır şeklinde düzenlenmiş raporlar var mıdır? Varsa bu raporlar hangi ilde ve hangi projeler için yazılmıştır? Bu şekilde düzenlenmiş raporlar ile temizmiş gibi faaliyetine devam eden termik santraller için yeni bir raporlama yaptıracak mısınız?

5. Cenal, Kirazlıdere-1, Kirazlıdere-2 ve Karaburun Termik Santralleri projesinin uygun olduğunu ifade eden bilirkişiler hakkında, gerçeğe aykırı bilirkişi raporu düzenleyip görevi kötüye kullanmak iddiasıyla suç duyurusunda bulundunuz mu? Eğer bulunmadıysanız, bulunmayı düşünüyor musunuz?" sorularının cevaplanmasını istemiştir.

Yine Kazdağlarında faaliyete geçmek üzere girişimde bulunan maden şirketlerinin "ÇED raporu gerekli değildir" şeklinde verilmiş karara karşı açılan davalarda bu karar yargı tarafından ret edilmiştir.

Ret kararının gerekçesi maden şirketlerinin nasıl bir tezgah içerisinde olduklarının ortaya konulması için son derece öğreticidir.

ÇED onaylarını almak için 25 Hektar altında faaliyet alanı gösterip, ruhsatlandırma aşamasında 25 Hektarın çok üzerindeki alanda faaliyette bulunacağı anlaşılan bu şirketeler '25 Hektar altındaki işletme alanları için ÇED kararına gerek yoktur' şeklindeki hükmün arkasına sığınarak resmen hülle yapmaya çalışmışlardır.

Bu tezgahı boşa çıkararak, 6 maden projesinin "Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Gerekli Değildir" kararının  iptal edilmesini sağlayan, Çanakkale Barosu Çevre ve Kent Hukuk Komisyonun çabaları da son derece değerlidir.

Görüldüğü gibi yaşamsal değerlerimizi yok edecek uygulamalara imza atanlar her noktada hukuksuzluğu, tezgah, hile ve hülleyi kendilerine rehber edinmişlerdir.

Böylesine bir tarzı olanların, zaten iyi şeyler yapmasının mümkün olmadığı hepimizin yaşam deneyimleriyle  sabittir.

Bu hülle ve hilelerle geleceğimizi yok etmek isteyen yok edicilerin girişimlerini boşa çıkarmak için birlik olalım, kenetlenelim ve bu yok edici faaliyetlere izin vermeyelim.

Bu satırları yazdığım sırada Artvin Cerattepe halkının altın üretimine izin vermemek adına sürdürdüğü nöbet eylemine karşı polis ve jandarmayla yapılacak müdahalenin hazırlıkları yapılmaktaydı.

Artvinliler de direnişi büyütmek üzere seferber oldular.

Artvin'de yapılacak bu müdahale tüm yaşam savunucularına karşı yapılacak bir müdahale olacaktır.

Kazdağ köylülerine yapılacak bir müdahaledir, Karadeniz'den Ege'ye Akdeniz' kadar tüm dağlarımıza yaylarımıza toprağımıza suyumuza havamıza karşı yapılan bir müdahaledir.

Yüreklerimiz şimdi Artvin'de yaşam savunucularıyla birlikte atıyor.

Bir kez daha şu gerçek ile karşı karşıyayız; Devletin polisi jandarması kimin çıkarlarını korumaktadırlar?

Tüm olumsuzluklara rağmen, yaşam savunucuları kazanacak, yeni bir yaşamı yeniden inşa edeceklerdir.

Tarihin akışı bu yöndedir, kimse akışı değiştiremez..YAZARIN DİĞER YAZILARI

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.