Tasarımın düşünceye, düşüncenin tasarıma etkisi

10.02.2016 23:02:54
A+ A-

Van İpekyolu Belediye Merkezi Mimari Proje Yarışması                

Her şeyi yeniden tanımlamak zorundayız.
İnsan olmak ne demektir'den başlayarak...

                                        Slavoj Zizek

Habermas'a göre eşitlik, insan hakları ve adalet kavramlarının ortaya çıkışı, politik sorunların akılcı tartışıldığı yer olan kamusal alanlar sayesinde olmuştu. Halk alanında bir çeşit akılcı fikir alışverişi ve eleştirel tartışma normu kılavuzdu ve kişinin tartıştığı fikirlerin gücü kişinin kimliğinden daha önemliydi.

KAMU...

Van İpekyolu Belediyesi Hizmet Binası bu fikirle yola çıkılarak öncelikle nitelikli ve güçlü bir kamusal alan olarak tasarlanmıştır. Devletle toplumun birbirlerine karşılıklı nüfuz etmeleri ölçüsünde yapı, kamunun sınırsız kullanımını destekleyerek belediye kavramını toplumun günlük yaşayışına entegre etmektedir. Yaratılan bu kamusal alan sosyal ve kültürel ölçütlerde herhangi bir ayrım gözetmeksizin herkesi kucaklamakta ve onları yapının asıl sahipleri kılmaktadır. Ayrıca, "kamusal" denildiğinde, akla ilk olarak devletin geldiği ülkemizde, devleti bir "kamu otoritesi" olarak tanımakla birlikte, devletin dışında, hatta üretilen politikaları denetleme, eleştirme işlevleriyle birlikte devletin karşısında konumlandırılmış bir "kamusal alan" anlayışının varlığı ve sağladığı olanaklar, yöneten-yönetilen ilişkisinin, hem kuramsal hem uygulamalı düzeyde incelenmesine yönelik önemli açılımlar sağlamaktadır. Devlet ile halk arasındaki ilişkide kamusallığın ve kamuoyunun konumunu ele aldığımızda, devlet, kamusallık ile kendisini halka açmaktadır. Halk da eleştirel ve aydınlanmış olma temel niteliklerine sahip bir kamuoyu dolayımıyla yanıt vermektedir.

KADIN...

Toplumumuzda hakim ataerkil aile yapısı kadının siyasal kanaat ve irade oluşumuna aktif katılımını önlemektedir. Feminizmin iki yüzyıldır mücadelesini verdiği, son dönemde yaygınlaşan özgürleşme isteği, vatandaşlık haklarının evrenselleştirilmesi çizgisinde yer almaktadır. Nüfusumuzun yarısını teşkil eden kadınların yasalarda eşitlik olmasına rağmen bu güne kadar çağdaş ve hak eşitliğine dayalı bir statü kazanamamasının en temel sebebi kadının toplumdaki algılanma biçimidir. Toplumda kadın-erkek eşitliği ve o toplumun uygarlık düzeyini belirten en önemli kriter toplumda kadının durumudur. Toplumsal cinsiyet toplumun kadına verdiği görev ve sorumluluklar, toplumda kadının nasıl görüldüğü, algılandığı ve beklentileri ile ilgili bir kavramdır. Toplumsal cinsiyet kişinin kültürel, toplumsal rolü, ruhsal-içsel tanımlanması ve onların temsil edilmesi anlamında kullanılmaktadır. Cinsiyeti doğa belirlerken toplumsal cinsiyeti kültür belirlemektedir. Kadınların erkeklere göre daha güçsüz daha değersiz görülmesi, ayırımcılığa yol açan geleneksel yaklaşımlar, kız çocuklarının eğitime bile ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Kadın anadır, doğurgandır. Ancak tarih boyunca da kadın bu üstün özelliğine rağmen horlanmış, ezilmiş, sömürülmüştür. Cinsel kimliğinin istismar edilmesiyle birlikte kadın her konuda ezilmiş ve sömürülmüştür. "Kadının yeri evidir anlayışı" nedeniyle kadın istihdamı engellenmekte ve kadın iş gücünün % 71'i kayıt dışına itilmektedir. Van İpekyolu Belediyesi Hizmet Binası kadını toplumun en önemli yapıtaşı olarak kabul ederek, onu kent yaşamının vazgeçilmez bir unsuru olarak kültürel ve sosyal hayatın içine çekme fikriyle tasarlanmıştır. Mikro ölçekte yaratılan kent parçacığı kadını en önemli kullanıcısı ilan etmekte ve onu fikirsel ve bedensel özgürleştirecek mekânsal kurgular ile donatılmıştır. Kadının kent yaşamına, yönetime ve ekonomiye katılımını teşvik etmek amacıyla program harici fonksiyonlar yaratılmıştır. Kent Parkı ile ilişkili kermes alanı, okuma alanları, açık hava sineması gibi fonksiyonlar kadının sosyal ve kültürel konumunu iyileştirici unsurlar olarak ortaya konulmaktadır. Kadının doğrudan yönetimde söz sahibi olabilmesi için şeffaf yönetim anlayışı yapıda somut olarak hayat bulmaktadır. Şeffaf meclis sadece kadınları değil tüm toplumu söz sahibi olmaya davet etmektedir.

Kendisine eşlik etmeyen bir erkek olmadan kütüphaneye kabul edilmeyen kadınlar zamanında Virginia Woolf onlara "Para kazanın, kendinize ait ayrı bir oda ve boş zaman yaratın ve yazın, erkekler ne der diye düşünmeden yazın" demiştir. Van İpekyolu Belediyesi Kent Kütüphanesi kent kotunda kurgulanan yapısı ile özellikle kadın kullanıcıların yüksek katılımını ve sahiplenmesini hedeflemektedir ve okuma ve imza günleri gibi toplu etkinliklere olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

YAPI...

Bu doğrultuda yapının ele alınış biçimi bina tasarlamaktan önce kamusal boşluğu tasarlamak olmalıydı. Halkın nitelikli kent kurgusundaki rolünü vurgulayacak bir açık alan düzenlemesi ile şeffaf yönetim anlayışını yansıtan ve her alanda halkın katılımına dikkat çeken bir yapı tasarımına gidildi.

Fevzi Çakmak Caddesi ve İnkılap Sokak arasında konumlanan belediye hizmet binası oluşturduğu davetkar kent boşluğu ile kent yaşamına alternatif bir sosyal ve kültürel odak olarak katkı sağlamaktadır. Farklı kotlarda oluşturulan farklı nitelikte meydanlar ve parklar ile çok katmanlı kültürel ve sosyal etkinlikleri desteklemektedir.

Zemin katta oluşturulan kent meydanı, kent parkı ile bütünleşmekte ve özellikle kadın kullanımına yönelik tartışmaya ve paylaşmaya açık mekânsal kurgular ile yapıyı devlet elinden kamu eline teslim etmektedir. Şeffaf yönetim anlayışını destekleyen şeffaf meclis kamunun katılımına açılmıştır ve kent terası ile kent parkına bağlanmıştır. Kent parkı ile kent meydanı arasında kurgulanan ekran açık hava sineması olarak işlevlendirilmiştir.

Çok amaçlı salon ve cep sinemaları gibi kültürel fonksiyonlar alt zemin katta konumlandırılmıştır. Fuaye ve önündeki kültür meydanı bir amfi ile kent meydanına bağlanırken sergi, söyleşi, gösteri gibi açık hava etkinlikleri için nitelikli bir mekan kurgusu yaratmaktadır.

Ana ofis kütlesinin kuzey güney aksı üzerine kurgulanan geometrisi ve konumlandırılışı, yapının kente yaklaşmasında etkili bir görünüm sunmaktadır. Yapının kent parkına bakan şeffaf cephesinde oluşturulan galeri boşluğu ana sirkülasyonu sağlarken çalışanlar ve ziyaretçiler için sosyal bir mekan olarak tasarlanmıştır. Aynı aks yapıya farklı yönlerden ulaşımı da sağlamaktadır.

Kente dönük ofis cepheleri, zemin katta düzenlenen birimler ve düşük avlular, çağdaş ve zengin bir çalışma ortamı sunarken aynı zamanda doğal iklimlendirme ve doğal aydınlatmaya imkan sağlamaktadır. Açık mekanlar kullanım süresini uzatmak amacıyla korunaklı tasarlanmıştır.

Van İpekyolu Belediyesi Hizmet Binası eşitlik, insan hakları ve adalet kavramlarının çıkış yeri ve politik sorunların akılcı tartışıldığı yer olan kamusal alanları odak noktası sayarak şeffaf yönetim anlayışını çağdaş ve zengin bir çalışma ortamı ile birleştirmektedir. Toplumu ve özellikle kadını yücelten anlayışın somut mekânsal kurgusu tasarımın omurgasını oluşturmaktadır.

------------

Dipnot

resim.4.mansiyon alan projeden detay

4. Mansiyon proje raporu Görkem Rabia Kanat

İpekyolu Belediye Merkezi Mimari Proje Yarışması Sonuçlandı

İpekyolu Belediyesinin hazırlamış olduğu “İPEKYOLU BELEDİYE MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI” Jüri üyelerinin katılımıyla birinci çıkan proje açıklandı.74 projenin katıldığı yarışma sonuçları Berivan Kültür ve Sanat Merkezinde jüri üyeleri tarafından yapılan 3 günlük çalışması sonucunda belirlendi.

Van Merkez İpekyolu Belediyesi tarafından yapılacak yeni merkezi bina için hazırlanmış olan “İPEKYOLU BELEDİYE MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI” kapsamında gönderilen projelerden birinci çıkan proje uygulamaya geçilerek yeni merkezi bina inşa edilecek. Açılan yarışmada şartname satın alan 120 müellifin 74'ü projesini teslim etti. İpekyolu Belediye Eşbaşkanı Veysel Keser'in de tümüne katıldığı değerlendirme çalışmaları Dr. Mimar Devrim ÇİMEN (ODTÜ), Y.Mimar Derya EKİM ÖZTEPE (İTÜ), Y.Mimar Yeşim HATIRLI (ODTÜ), Y.Mimar Özcan UYGUR (ODTÜ) ve İnşaat Mühendisi Erdal BALSAK'tan (ODTÜ) oluşan asli jüri tarafından yapıldı.Gönderilen projeler, İpekyolu Belediyesine bağlı Bostaniçi TOKİ’de bulunan Berivan Kültür ve Sanat Merkezinde jüri üyelerinin 3 günlük yoğun çalışmalarıyla birinci çıkan proje açıklandı.
1. ÖDÜL
• Cenk Çeşmeli, Mimar -ODTÜ

Yardımcılar
• Müge ERKILIÇ, Mimar-ODTÜ
• Reva ŞERMET, Peyzaj Mimarı-Namık Kemal Üni.

Diğer Disiplinler
• Tolga ÇEŞMELİ, İnşaat Müh.-Dokuz Eylül Üni.
• Yıldıray ÖZMEN ,Elektrik Müh.-İTÜ
• Naz DAMAKLI, Makine Müh.-Süleyman Demirel Üni.
• Gizem GÜNER, Peyzaj Mimarı- Bilkent Üni.

2. ÖDÜL
• Can TAMİRCİ, Y.Mimar -ODTÜ (Ekip Başı)
• Hüseyin KOMŞUOĞLU, Mimar -DEÜ

Diğer Disiplinler
• Başak Taş ÖZDEMİR, Peyzaj Mimarı -İÜ
• Abuzer SARI, İnşaat Müh .-Galatasaray Üni.
• Barış UZUNHAN, Makina Müh. -Yıldız Teknik Üni.
• Barış BANCAOĞLU, Elektrik Müh. -İTÜ

Danışmanlar
• Sezin TANER, Y. Mimar -ODTÜ
• Melih VAHİDYMARİAN, Mimar -ODTÜ
• Kadir UYANIK, Y. Mimar -KATÜ

Yardımcılar
• Mustafa ŞARKIŞLA, Öğrenci
• Hakan TAŞ, Öğrenci
• Ali Osman BAYRAM,Öğrenci

3. ÖDÜL
• Barış DEMİR, Mimar-Osmangazi Üni. (Ekip Başı)
• Sıddık GÜVENDİ ,Mimar- Karadeniz Teknik Üni.
• Burak PELENK, Mimar-Yıldız Teknik Üni.

Diğer Disiplinler
• Eda EKİM-Peyzaj Mimarı-İTÜ
• Murat AKYÜZ, İnşaat Müh.-İTÜ
• Mehmet Alp OLCAYTU, Makine Müh.-İTÜ.
• Burhanettin Kerem OLCAYTU, Elektrik Müh.- Yıldız Üni.

Yardımcılar
• Soyer BAYRAKTAR, Mimar-KATÜ
• Dilara DEMİRALP, Mimar- YTÜ
• Damla İÇYER, Mimar- Bilgi Üni.
• Oğulcan DEMİRGAN, Öğrenci-İstanbul Kültür Üni.

1. MANSİYON
• Eren BAŞAK, Mimar-ODTÜ ( Ekip Başı )
• Meral ÖZDENGİZ BAŞAK, Mimar- ODTÜ
• Deniz Dilan KARA, Mimar-ODTÜ

Diğer Disiplinler
• Tamer FENERCİOĞLU, İnşaat Müh.-ODTÜ
• Hakan YAZMAN , Makine Müh.-G.Ü.
• Kemal OVACIK, Elektrik Müh.-ODTÜ
• Deniz ÇELİKLİ, Peyzaj Mimarı-Bilkent Üni.

2. MANSİYON
• Gürkan OKTA, Mimar- İTÜ ( Ekip Başı )
• Birge YILDIRIM OKTA, Mimar-İTÜ
• Zeynep ATAŞ, Mimar- İTÜ
• Osman SÜMER ,Mimar-ODTÜ

Diğer Disiplinler
• Hakan ÇATALKAYA,İnşaat Müh.-YTÜ
• Meltem ERDEM KAYA,Peyzaj Mimarı-İstanbul Üni.
• Volkan OKTA,Makine Müh.-YTÜ
• Altuğ TOSUN,Elektrik Müh.-YTÜ

3. MANSİYON
• Oknur ÇALIŞKAN, Mimar –İTÜ ( Ekip Başı )

Diğer Disiplinler
• Eşref AKBAL, İnşaat Müh.-Balıkesir Üni.
• Hakan YÜCEL, Makine Müh.-Fırat Üni.
• Hayri AYDIN, Elektrik Müh.-Yıldız Üni.
• Mehmet Zeyat HATTAPOĞLU, Peyzaj Mimarı -Ankara Üni.

4. MANSİYON
• Kerem ÇINAR, Mimar-İTÜ (Ekip Başı)
• G. Rabia EVKAYA, Mimar -ODTÜ

Diğer Disiplinler
• Güven ÖZER, Y. Mühendis, Statik-İTÜ
• Ahmet AKÇAKAYA, Y. Mühendis-Mekanik-YTÜ
• Ramazan ZEYTÜN, Elektrik Müh.-İTÜ
• Evrim KARAMAN, Peyzaj Mimarı-Karadeniz Teknik Üni.

5. MANSİYON
• Ali ŞİMŞEK, Mimar-İTÜ
• Aytaç DÖNMEZ, Mimar/İTÜ

Diğer Disiplinler
• Engin AKTAŞ, Peyzaj Mimarı-Karadeniz Teknik Üni.
• Cevdet DOĞAN, İnş. Müh.-Fırat Ünv.
• Erkan TETİKOĞULLARI, Makine Müh.-Kocaeli Ünv.
• Mustafa AYDIN, Elektirik Elektronik Müh.-Kocaeli Ünv.
• Yüksel Öztürk, Yüksek Mimar

Satın Alma
• Didem Yavuz VELİPAŞAOĞLU, Mimar İTÜ –Bilgi Ü.
• Mert VELİPAŞAOĞLU, Mimar ODTÜ-Bilgi Ü.
• Tuberk ALTUNDAŞ, Mimar Haliç Ü.-Bilgi Ü.

Yardımcılar
• Ethem AYBARS, İTÜ-Bilgi Ü.
• Serdar ALBAZ, Haliç Ü.

Diğer Disiplinler
• Emel ŞANOĞLU,Peyzaj Mimarı- İstanbul Ü.
• Özgür TUNCER, İnş. Mühendisi-Kocaeli Ü.
• Taylan AKIN, Mekanik Mühendisi-İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (YTÜ)
• Recep PAŞA, Elektirik Mühendisi-İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (YTÜ)

Yarışmayı kazanan projelere ödül vermek amacıyla,13 Şubat 2016 Cumartesi günü saat:14:00'da Bostaniçi TOKİ’de bulunan Berivan Sanat ve Kültür Merkezi'nde kolokyum ve ödül töreni düzenlenecek. Törene Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Hatip Dicle ile İpekyolu Belediye Eşbaşkanı Veysel Keser'de katılacak.

 

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.