Ahir zamanda Mehdiyet güneşinin girmediği hiçbir yer kalmayacak…

Ahir zamanda Mehdiyet güneşinin girmediği hiçbir yer kalmayacak… DİN
0,0
13.10.2014 20:58:35
A+ A-

 

Mehdiyet gümbür gümbür gelişiyor, Mehdiyetin denizi tam kırk yıldır doluyor. Deccal giderek köşeye sıkışıyor. Ahir zamanda yaşadığımız her olay, her savaş, her doğal afet, kıtlık ve perişanlık gelip Mehdiyet'e kilitleniyor. Olaylar her zaman Mehdiyet'in hayrına işliyor. Kimse Hz. Mehdi'nin yolunu tıkayamıyor, onun önüne geçemiyor, onun zuhurunu engelleyemiyor. Ama tabii ki kaderde belirlenen bir vakit var. O vakit geldiğinde Hz. Mehdi çıkacak ve İslam'ı tüm dünyaya hâkim edecektir. Mehdiyet'i en güzel anlatacak, insanlara tebliğ yapacak kişi de yine Mehdi'nin kendisi olacaktır. Şimdi Hz. Mehdi ile ilgili peygamberimizin söylediği hadislere ve verdiği detaylara bakalım:

Hz. Mehdi hakkında bazı zanlarda bulunanlar günaha girecekler:

İmam Sadık'dan: "Zuhurundan önceki dönem uzun olduğu için yalnızca tek bir grup kararlı kalacak ve başka bir grup "Henüz doğmadı!" diyecek. Başkaları diyecekler ki, "Doğdu ve öldü." Diğerleri, "İmam Mehdi, başkasının vücudunda yeniden geldi ve konuşuyor" diyerek günaha girecekler." 1

Hz. Mehdi bidatleri yok edecek:

İmam Sadık'dan: "Mehdi Allah'ın Peygamberinin yaptığı şeyi yapacak, yani peygamberin putperestliği yok etmesi gibi o da aynı şekilde mevcut bidatları yok edecek ve sonra İslam'ı yeniden kuracak." 2

Hz. Mehdi'nin İslam Birliğini kurmasını beklemek:

Imam Sadık'tan: "Gizlenen Mehdi'nin yönetimini kurması umuduyla yaşayanlar ona hizmet edenler gibidirler ya da Mehdi'nin heyetindeki cehd arkadaşları gibidirler. Allah'a yemin ederim ki onlar Peygamberin yanında hayatlarını sunan şehitler gibidirler." 3

Hz. Mehdi'nin çıkışı ile ilgili anlaşmazlıklar olacak:

On birinci İmam Hasan Askari dedi ki: "Allah'ın peygamberinden sonraki imamları kabul edip Mehdi'yi inkar eden kişi, tüm peygamberleri kabul eden, ama Hz. Muhammed (sav) reddeden kişi gibidir. Ve her kim Allah'ın peygamberini (Hz. Muhammed (sav) inkar ederse Allah'ın bütün peygamberlerini inkar etmiş gibi olur. Bizim sonuncumuza itaat etmeniz birincimize itaat etmeniz gibidir ve sonuncumuzu inkâr etmeniz birincimizi inkâr etmeniz gibidir. Dikkat edin! Doğrusu Mehdi için Allah'ın korudukları dışında, tüm insanların şüpheye düşeceği bir gayb olacaktır."  4

Hz. Mehdi ailesinden ve memleketinden ayrılır ve onlardan uzakta yaşar:

Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu: "Fatma'nın soyundan size güzel haberler var! Mehdi batıda çıkacak ve dünyayı adaletle dolduracak." "Ya Resulullah! Çıkışı ne zaman olacak?" diye soruldu. Dedi ki: "Yargıçların rüşvet aldığı, insanların ahlaksız olduğu biz zamanda." "Mehdi'nin özelliği ne olacak?" diye soruldu. Dedi ki: "Ailesinden ve akrabalarından ayrılacak; memleketinden uzağa gidecek ve evinden uzakta yaşayacak." 5

Kaynaklar:

http://hzmehdigelisalametleri.blogspot.com/

1.      (Montakhab-ul-Athar, p. 260 and Kamaluddin, vol. 2, section 34, tradition 51)

2.       (Bihar ul Anwar, vol. 52, p. 352)

3.      (Bihar ul Anwar, vol. 52, p.156)

4.      (Ithbatu'l-hudat, Shaikh Hurr al-Amili, vol. vi, p 427)

5.      (Ihqaq al-Haqq, vol. 19, p. 679)YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.