Ahmet Hulusi / Sigara Konusu

DİN
4,3
18.02.2014 20:21:53
A+ A-

Sigara kavramının anlamı


 • Sigara kişinin hem kendisine hem de çevresine bilerek zulmetmesidir ki, bu zinâdan çok daha büyük günahtır!… Bir günahın büyüklüğü, kişinin âhıretine verdiği zararla ölçülür…

 Konuyla alâkalı bilgiler

 • Soru : Sigara kullanan birisinin “Mutmainne”ye geçebilmesi mümkün müdür? Üstad : Kesinlikle hayır!. Sistemin hakikatı hakkında “mutmain” olan biri nasıl kendisini “Allah”tan engelleyen şeyde devam eder ki?
 • İçki ve sigara hakkında da bir kaç hususu açıklamaya çalışalım:İnsanın ölüm ötesi ebedî hayattaki mertebesi, derecesi, şu andaki, dünyadaki beyin kapasitesine bağlıdır dedik. Ne kadar yüksek kapasitede, beyin hücrelerini çalıştırır, ne kadar bu yolla «ruhuna» yâni «dalga bedenine» enerji ve ilim depo ederse, ölüm ötesi yaşamda sermayesi o kadardır, dedik.
Peki… İçki ve sigara beyinde ne tesir oluşturuyor?..
Beyin hücrelerini uyuşturuyor!..
Beyin hücreleri arasındaki bağlantıları (snapsları) tıkıyor!.. Bunlar arasındaki bioelektrik akışını engelliyor!..
Neticede siz, kendi elinizle, hapsolduğunuz hücreden çıkmak için verilmiş olan anahtarın dişlerini günden güne mahvederek, kendi kendinize en büyük kötülüğü yapmış oluyorsunuz.
Tam bir noktaya geliyorsunuz, işin püf noktasını kavramak ve ona göre kendinize yön vermek durumundasınız. Pat diyor kafanız duruyor!.. Ne yapsanız boş!.. Çünkü o olayı çözümlemek için beyninizin ilgili hücrelerini devreye sokacak snapslar içtiğiniz sigaranın içindeki bir takım maddeler yüzünden tıkanmış!..
Ya da o hücreler aldığınız alkol dolayısıyla iş göremez hale gelmiş!.. Üstelik beyin hücreleri yenilenmez de!..
Çok kısa süreli zevkler için, milyarlarca sene sürecek yaşantınızın sermayesi olan beyninizi harcayıp durmak!..
Eline geçen bir torba altını, çıkardığı ses hoşuna gittiği için denize atan kişi gibi yaşamak!..
Şayet akıllılık bu ise buyurun devam edin!.. Ama unutmayın ki, bunun zararını gelecekte asla telâfi edemiyeceğiniz bir biçimde çekeceksiniz!..
 • Sen, daha bir sigaradan vaz geçemiyorsan; bedenin bir alışkanlığı olan, bedenin biokimyasına bağlı bir özellik olan sigara alışkanlığından vazgeçemiyorsan; senin, “ben bu yolda çalışma yapıyorum ve nefsi sâfiyeye doğru yaklaşıyorum, ulaşmak çalışmaları içindeyim, tasavvuftayım”!.. deyip kendini aldatmaya hakkın var mı?.
 • Sigarayı terkedemeyen, benliğini nasıl terkeder?
 • Sigara ve alkolle beynine verdiğin zararı, asla telâfi edemeyeceksin!.
 • Sigaraya, en kıymetli varlığın beynini kurban edersen, diyetini sonsuza dek ödersin!..
 • TASAVVUF EHLİNE KESİNLİKLE YASAK OLAN SİGARA
 • İçki, sigara ve bu türden kişinin terkedemediği şeylerin hepsi de nefsin değil tabiatın bağlı olduğu şeylerdir.
 • Vay hâline o arzu ve isteklerin peşinde koşup, onlara yönelenlere… Bedenin tabiatı istikametinde koşanlar…Yemek, içmek, seks, içki, sigara ve daha akla gelen bedenin dolasıyla bağlı olduğun ayrı kalmayı kabullenmediğin herşey peşinde koşma hâli…
 • SİGARA… Günümüzde, cinlerin en büyük gıdalarından biri olan ve bu yuzden de sigara içenlerin yanından hiç ayrılmayan cinlere karşı insanın yegâne kendini koruma yolu zikir ve duâdır…
 • İçki ve sigara beyinde ne tesir oluşturuyor?.. Beyin hücrelerini uyuşturuyor!..
 • Tam bir noktaya geliyorsunuz, işin püf noktasını kavramak ve ona göre kendinize yön vermek durumundasınız. Pat diyor kafanız duruyor!.. Ne yapsanız boş!.. Çünkü o olayı çözümlemek için beyninizin ilgili hücrelerini devreye sokacak snapslar içtiğiniz sigaranın içindeki bir takım maddeler yüzünden tıkanmış!..
 • Bir sigaralık tabiatına hükmedemeyenin; benden alacağı ne olabilir ki!.
 • Meselâ, sigara içen biri, sigaranın beynine ve dolayısıyla âhıretine zarar vermekte ve kendine zulmetmekte olduğuna imanlı mıdır, sigaraya devam ettiği sürece?..
 • Sigara için biri, “ben sigaranın zararlarına iman ediyorum” dese dahi, böyle bir imânı var mıdır? O zarara iman etmiş biri, sigaraya devam edebilir mi?.. Ediyorsa, o konuda imânı hâlâ var olabilir mi?…
 • Sigaranın zararına imân diye bir konu sözkonusu olamaz!… Çünkü artık o, iman boyutunu aşmış, îkan noktasına ulaşmıştır!… Çünkü bu zarar bilimsel olarak, madden tespit edilmiştir!..
 • ister sigara yollu, ister başka fiillerle kendisine veya çevresine bilerek zarar veren kişininimanından ne kadar sözedilebilir?
 • Akıl, sigaranın zararını ilmen biliyorsa, bu artık, iman konusundan çıkar elbette!…
 • Sigarayı bırakmanız için gırtlak kanseri ve kalp krizi ile yüzyüze olmanız yeterli gelmiyorsa bir kötü haberimiz daha var sizlere…
Günde 1 paketten az içenlerde yapılan son araştırmalara göre, kulakta ses kaybının da büyük ölçüde sigaraya dayandığı tesbit edilmiş!
İçkulağa giden damarlarda tıkanıklığa neden oluşu sigaranın zaman içinde duyma yetersizliğini meydana getiriyormuş.
Ayrıca sigaranın cinsel iktidarsızlığa yol açtığı da tesbit edilmiş…
 • Sigarayı terketmekten aciz süper mürşitler!..
 • Tasavvuf ehli olduğunu söyleyen sayısız insan ve onların süper mürşidleri SİGARA içmeden duramamaktadırlar!..
 • Bir SİGARAya karşı nefis mücahedesi olmayan kişi, nerede kaldı, daha hassas konularda mücahede yapacak ve veli olacaktır…
 • CİNlerle ilgili pek çok eserde yazılı olduğu gibi CİNlerin gıdası kokudur!.. CİNlerin en çok sevdikleri koku da SİGARA kokusudur
Sigara içen bir kişiyi buldukları zaman, artık kolay kolay onun yanından ayrılmazlar ve onun peşini de bırakmazlar. Kişinin sigara bağımlılığının artmasında en büyük faktör CİNlerdir.
CİNler, sigaraya yönelik bir kişi buldularmı, hemen onun içine sıkıntı verecek şekilde beynine bir sinyal yollarlar… Kişi bu sıkıntı ile hemen bir SİGARA yakar!..
Dumanlarını üflemeye başladıktan kısa bir süre sonra içindeki sıkıntı kesilir!.. Çünkü, yanındakiCİN, o dumandan gıdalanmaya başlamış ve onun içine sıkıntı veren etkileri göndermeyi kesmiştir… Böylece o kişi sigarasını bitirir ve bir süre rahatlar…
Sonra yanındaki CİN tekrar SİGARA kokusu istedi mi gene beynine içinde sıkıntı oluşturacak bir impuls yollar ve o kişi de elinde olmayarak tekrar bir sigara yakar… Ve bu durum böylece devam edip gider…
Eğer, böyle devamlı SİGARA içen bir hoca veya mürşit, Gavs(!) yanına giderseniz, hemen Kur`ân-ı Kerim`in Sâd sûresinin 41, Mü`minun sûresinin 98,99 ve Saffat sûresinin 7`inci âyetlerindeki dualara devam ediniz…
 • “Evliyaullah`ın asla SİGARA içmediğini”asırlar önce yazmış olduğu “EL İBRİZ” (saf altın) isimli kitabında anlatan Seyyid Abdulaziz Ed Debbağ; mânevi yöneticiler topluluğu olan“DİVAN ehlinin” de kesinlikle SİGARA içmediklerini açıklamaktadır.
 • RİCAL-İ GAYB” denen evliyaullah`ın asla SİGARA içmemesine karşın, CİNNİ olan kişilerin hemen tamamının SİGARA müptelâsı oldukları, gözlemlerimiz arasındadır.
 • “CİN” adıyla anılan bu görünmez varlıklardan uzak kalmanın en başta gelen tedbiri SİGARAdan uzak durmaktır…
 • Kur`ân`da, kendisine “mürşid” diye hitap edilmemiş; “mürşidim dememiş” Efendimiz önümüzde dururken; bazı kişilerin böyle bir davaya kalkışmaları, elbette ki, bir hikmettir!.. Ne hayrettir, ve ne hikmettir, ki daha “nefs”lerini tanımamış; sigarayı bile terkedememiş kişiler, GERÇEK MÜRŞİD KUR`ÂN`ın, vasfını üzerlerine alıyor, kendilerini O`nun yerine koyuyorlar!..
 • Bir kitabınızda sigaranın zinadan daha büyük günah olduğunu söylüyorsunuz. Bu yorumunuzu biraz daha açar mısınız?
Benim kitabımda yazdığım, sigaranın değil gıybetin zinadan 36 kat daha zararlı olduğudur ve bu Rasulullah tanımlamasıdır!. Size yanlış nakletmişler. Kuran, gıybet etmeyi yani kişinin kulağına gittiğinde hoşlanmayacağı şeyi arkasından konuşmayı, ölü kardeşinin çiğ etini yemek olarak tanımlar. Zina yapan kişi yapılmaması gereken bir fiili yapmıştır. Allah diler affeder diler cezalandırır.Ama gıybette müthiş kul hakkı yüklenilmektedir!. Sigara konusu ise… Kişinin sigarayla beynine verdiği zarar kalıcıdır!. Sigaranın zararları saymakla bitmez… Bir tür beyinsel intihardır!. ABD, kendinde sigarayı yasaklarken tüm geri kalmış ülke insanlarını zehirlemek için dışarıya ihraç etmektedir. Ölümötesi sonsuz hayatı kazanmak için elinizdeki en önemli organ beyindir. Ona verdiğiniz her zarar sonuçta ölümötesi yaşamınızdan bir şeyler kaybettirmektedir kanaatindeyim. İnsan dünyada ölümötesi sonsuz hayata hazırlanmak için vardır. Beyin de bunun aracıdır. Sigara da beyne zarar verdiğine göre olayı siz değerlendirin.
 • Sigara kişinin hem kendisine hem de çevresine bilerek zulmetmesidir ki, bu zinâdan çok daha büyük günahtır!… Bir günahın büyüklüğü, kişinin âhıretine verdiği zararla ölçülür…
 • Kişisel kanâatim odur ki, karaciğerin sağlık düzeninin bozulması, bünyenin çeşitli metabolik ve biokimyasal dengelerini değiştirmekte; bu durum da otomatik olarak beyne yansıyarak, zeka veya aklın önbellekte yaptığı değerlendirmelerde pek çok yanlışlara yol açmaktadır. Bu yüzden karaciğere zarar veren her şeyden kesinlikle kaçınmak gerekir beyin sağlığımız ve sağlıklı düşünce yapısına sahip olmamız için!.
Yüksek kolestorolün veya hormonal dengesizliklerin beyinde nasıl etkiler oluşturarak, psikolojiyi ne şekilde etkileyebileceğini düşünüyor muyuz?
Karaciğere zarar veren maddeler kullanımı sonucu metabolik dengelerin etkilenmesiyle, beynin, vücudun değişen biyokimyası altında ne tür psikolojik dengesizliklere girebileceğini hatırımıza getiriyor muyuz?
Dedim ya, konu sanırım benim yazdıklarımdan çok daha kapsamlı… Ve insanlık şu anki bilgisiyle bu konuda henüz, baltayla beyin ameliyatı yapma düzeyinde gibi!
Beynimize, karaciğerimize ve hormonal dengemize zarar verecek şeylerden uzak durmamız, belki de bize ölüm ötesi sonsuz yaşamın hiç farkında olmadığımız güzelliklerini kazandıracaktır…
Bu konuyu iyi düşünelim.

Teşekkürler Ahmet Hulusi işimizi kolaylaştırdınız…

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YORUMLAR

KURANIN RUHU -

Ahmed Hulusi'nin ''KURANIN RUHU'' diye bir tanımlaması vardır. Ve bu başlık adı altında yazısı. Okunmasını tavsiye ettiğim gibi, bir çok noktaları da size açacak ve temel bir bakış açısı sağlayacaktır. İşte bu bakış açısıyla bakınca sigaranın özellikle dinen de içki kadar haram olduğu görülecektir. Bilimsel tespitlerinden bahsetmeme zaten gerek yok. Fakat şuna inanan birisiyim; bazen din kavramı insanları- inananları, mutlaka diğer bilgilerden daha çok etkiler. Bunu kendimde gözlemlediğim gibi, başka insanlarda da gözlemledim. Ne yazık ki, dinen yasak diye içki içmeyen çok değerli kişiler var ki, bunlar sigarayı içiyorlar!!! Oysa hiç bir farkı yok gibi neredeyse. İçen herkese bırakmalarını temenni ediyorum, Allah kolaylaştırsın...Birol

1 0
TEŞEKKÜRLER -

Bence çok dikkatle okunması gereken bir makaleyi kaleme almışsınız.Öncelikle bunun için teşekkürler Üstad Ahmed Hulusi'nin en önemli açıklamalarından birisinin ''SİGARA'' konusu oldupunu düşünüyorum.Yıllar önce yazdığı kiraplarda (daha BEYİN konusu bu günlerdeki gibi önemsenmezken üstelik) sigaranın beyin hücrelerini öldürdüğünü okumuştuk.Maalesef hem bir daha dirilmeyen, hem de RUH BEDENİMİZ içinçok önemliydi bu hücreler...Meraklısı yazıyı mutlaka okusun ve sevdikleriyle paylaşsın bence!Sigarasız günlere doğru, sağlıkla kalın. Havva

1 0
iÇKİ VE SİGARA -

İçki ve sigaranın zararlarını herhalde bilmeyen yoktur.Özellikle bu yüzyılda!Buna rağmen hala içenler için, bence kaleme aldığınız bu yazı çok önem teşkil ediyor.!..Şu açıdan hiç değilse inanç sistemi devreye girebilir.Ve maneviyata bu kadar zarar veren sigarayı bırakmak için motivasyonsağlanabilir diye düşünüyorum.Zeynep Karacan (Biraz önce yanlışlıkla başka yazının altına yapmışım bu yorumu şimdi doğru yere yaptım sanırım :)))

2 0
YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.