Ali'li mi Ali'siz mi?

Ali'li mi Ali'siz mi? DİN
0,0
05.12.2015 05:27:16
A+ A-

Alevilik İslam içi midir değil midir? Din midir değil midir? Ali'li midir Ali'siz midir?
 
Alevi kardeşim, hiçbir şey yapamıyorsan kendine şu soruları sor;
 
1- ''Her şey bir'' ise din ayrımının ne anlamı kalıyor? Ne ararsam kendimde aramam lazımsa elçinin ne anlamı var? Okunacak en yüce kitap bendem Kuran'ın ne kıymeti kalıyor?
 
2- Alevilik sadece İslam'ın mı özüdür? Eğer tüm dinlerin özüyse onu neden İslam'la sınırlayalım?
 
3- ''Her şey birdir'', ''insan olgunlaşmalıdır'', ''olgunlaşamayan tekrar bedenlenir'', ''olgunlaşabilen ise bedenlenme çarkından kurtulup esas kaynakla bütünleşir'' şeklindeki itikatlar (ki Aleviliğin özüdür) daha Ali doğmamışken envai çeşit Gnostik tarikatta, Hermetizmde, Neo-Platonizmde ve Pisagorculukta da varsa ''Allah, Muhammed, Ali'' diye tutturmanın ve kendini İslam'la sınırlamanın ne manası var? 
 
4- Muhammed bir peygamberdir, Tanrıdan mesaj aldığını iddia etmiştir. Bunun olabilmesi için; a) Muhammed'in dışında bir Tanrı olmalıdır, b) bu Tanrının kendi mesajını yazacak aklı, fikri ve dolayısıyla ayrı bir kişiliği olmalıdır, c) bu Tanrı mesajını hazırlayıp Muhammed'e dışarıdan iletmiş olmalıdır (zaten Kuran'daki ''de ki'' formundaki ayetler böyle bir kavrayışa işaret ediyor). Burada insanın dışında ve üstünde (aşkın) ve kişilik sahibi bir Tanrı söz konusudur. Buna Teizm denir. Oysa Alevilik vahdet-i vücudçudur, yani panteizme daha yakındır. Teizm için anamı olan peygamberlik müessesi panteizmde anlamsızdır. Hakkı kendimde buluyorsam ve herkeste bu potansiyel varsa peygamberliğe yer kalmıyor ki! Alevilikte mürist vardır mürşit vardır, peygamber diye bir konum işin felsefesine terstir.
 
5- Hakka eren (Hakla Hak olan) sadece Ali midir? Ondan öncesi ve sonrası yok mudur? Varsa Ali'yi özel kılan nedir? Neden her sözünün başı o? Neden ibadetinin merkezinde onun adı var? Neden kimliğin onun adından türüyor? Yoksa herkes Hakka eriyor ama birileri daha fazla mı eriyor?! Alevi itikadındaki hemen her şeyi örneğin Plotinus da öğretmişse (ki Ali'den bin yıl kadar önce yaşamıştır) niye onun hakkını yiyorsun?
 
6- Madem ki önemli olan özdür ve şekle takılmamak gerekir neden kendine daha uygun (örneğin kafa kesmeyen, cariye pazarı kurmayan, şeriatı olmayan, zulmetmeyen) bir zahir bulmuyorsun da İslam diye tutturuyorsun? 
 
7- Madem ki Aleviliğin dört kapısı vardır o hade Aleviliğin tanımı her kapı ehli için farklı olmak zorundadır. En üst kapıyı (Hakikat Kapısını) düşün. Bu kapıdaki kişi Hakla Hak olmuştur. Şimdi bu durumdaki bir kişi hangi dindendir? Din insan içindir. Benliğini aşıp Hakka ermiş kişi için din olur mu? Olmaz. O halde soruyu tekrar düşünelim: Alevilik hangi dindendir? Dinler yatay bir çizgi ise Alevilik dikey bir çizgidir. Aşağı kapılarda olanlar için din gibi görünür ama yukarı kapılarda din kalmaz. Aşağıdan yukarı doğru gittikçe teoloji felsefeye dönüşür. İşin özü dinsel değil felsefidir. O halde sen de artık din ile uğraşacağına dinden sıyrılıp işin felsefesini görmeye başlasan nasıl olur? İslam içi midir dışı mıdır tartışmaları, sen aşağı kapılarda kaldığın sürece bitmeyecek. Yolun amacı senin Ali'ye kulluk etmen değil, kendindeki Ali'yi bulmandır (''Ayine tuttum yüzüme, Ali göründü gözüme'' (Pir Sultan)). Sen kendini geliştirmediğin sürece, tüm ülkede Aleviliğin İslam içi olduğunu söyletsen bile, Yol bakımından hiç ilerlememiş olursun.  

Cemevi ibadethane mi değil mi? İnadethane değil çünkü Alevilik bir din değil! Özünde felsefedir. Hiçbir dine sıkışamayacak bir felsefedir. Bu yüzden gerçek bir Alevinin ibadethanesi yoktur, çünkü dini yoktur. ''Bizim için her din makbuldür'' ile ''Hiçbir dinde bulunmaz din ve diyanetimiz'' görüşü arasında salınır (iki söz de Yunus Emre'nindir). Bu fesefenin esas adı Gnostisizmdir. Kökü İsa'dan da önceye gider. Adınızı net koyup tanımınızı net yapmadığınız sürece tartışmalar bitmez, kimlik bunalımı aşılamaz).
 
 

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.