Allah kullarından dilediğine gaybın bilgisini vermiyor mu, vermiyor mu?

Allah kullarından dilediğine gaybın bilgisini vermiyor mu, vermiyor mu? DİN
0,0
17.12.2015 17:01:21
A+ A-

 

Bu konuda daha önce de yazmıştım ama çok önemli bir konu olduğu için tekrar yazıyorum ve gayb konusunda açıklayıcı olması için bir yazı dizisi hazırlayacağım. Bazı blog yazarları "gaybın bilgisini yalnızca Allah bilir" diye yazıyorlar. Evet doğru. Ayette de öyle bildiriyor Allah. Ama blog yazarları arkadaşlarım Kuran'ı belki de çok iyi bilmeyip sadece bu ayeti bildiklerinden gayb konusunu tam anlayamıyor, karıştırıyorlar. Allah birçok ayetinde "gaybı yalnızca Kendisinin bildiğini söylüyor ama dilediği elçisine de bu gayb bilgisini açtığını, yani gayb haberlerini bildirdiğini söylüyor.

Allah'ın kendilerine özel ilim verdiği kişiler, bu ilim sayesinde Allah'ın izniyle geçmişten ve gelecekten haber verebilir, yaşanan olayların iç yüzünü görebilir, bunlardan farklı sonuçlar çıkarabilirler.Örneğin Kuran'da bildirilen ve Hz. Musa'nın kendisine ilminden öğretmesi için tabi olduğu ilim sahibi kişi, bunlardan biridir. Hz. Hızır olduğu kabul edilen bu kişi Allah'ın kendisine bildirdiği kadarıyla olayların iç yüzünü, nasıl gelişeceğini bilebilecek bir ilme sahiptir. Bu nedenle, gelişecek olaylara göre önceden tedbir alabilmektedir. Yüce Allah'ın kaderde belirlediği bu tedbirler, dışarıdan bakan ve bu ilmin bilincinde olmayan birisine şaşırtıcı gelebilir.

Kuran'da bildirildiği üzere; peygamberimiz de Allah'ın izniyle gaybtan, geleceğe dair birçok haberler vermiş, Hz. Yusuf da, yaşanacak olayları önceden bilmiş ve rüyaları yorumlayarak (Yusuf Suresi, 21) meydana gelecek olayları anlatmıştır. Hz. Süleyman'a ise bazı canlıların konuşma dili öğretilmiş, kuşlar, şeytanlar ve rüzgarlar emrine verilmiştir. (Sad Suresi, 36-38)

1. Gaybı Allah'tan başka kimsenin bilmeyeceğine dair ayetler:

? "De ki: "Göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Onlar ne zaman dirileceklerinin şuuruna varmıyorlar." (Neml Suresi, 65)

? "Gaybın anahtarları O'nun Katındadır, O'ndan başka hiç kimse gaybı bilmez..." (Enam Suresi, 59)

2. Allah'ın kullarından dilediğine gaybı bildireceğine dair ayetler:

O, gaybı bilendir. Kendi gaybını (görülmez bilgi hazinesini) kimseye açık tutmaz (ona muttali kılmaz.) Ancak elçileri (peygamberleri) içinde razı olduğu (seçtikleri kimseler) başka... (Cin Suresi, 26-27)

... Allah sizi gayb üzerine muttali kılacak değildir. Ama Allah, elçilerinden dilediğini seçer. Öyleyse siz de Allah'a ve elçilerine iman edin. Eğer iman eder ve sakınırsanız, sizin için büyük bir ecir vardır. (Al-i İmran Suresi, 179)

Bunlar, gayb haberlerindendir; bunları sana vahyediyoruz. Onlardan hangisi Meryem'i sorumluluğuna alacak diye kalemleriyle kur'a atarlarken sen yanlarında değildin; çekişirlerken de yanlarında değildin. (Al-i İmran Suresi, 44)

Bunlar: Sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bunları sen ve kavmin bundan önce bilmiyordun. Şu halde sabret. Şüphesiz (güzel olan) sonuç takva sahiplerinindir. (Hud Suresi, 49)

Bu, sana (ey Muhammed) vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar, (Yusuf'un kardeşleri) o hileli-düzeni kurarlarken, yapacakları işe topluca karar verdikleri zaman sen yanlarında değildin. (Yusuf Suresi, 102)

? Hani Meryem oğlu İsa da: "Ey İsrailoğulları, gerçekten ben, sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi "Ahmed" olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim" demişti. Fakat o, onlara apaçık belgelerle gelince: "Bu, açıkça bir büyüdür" dediler. (Saff Suresi, 6)

HZ. İSA (A.S.):

...Yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. Şüphesiz, eğer inanmışsanız bunda sizin için kesin bir ayet vardır." (Al-i İmran Suresi, 49)

HZ. YUSUF (A.S.):

? Dedi ki: "Size rızıklanacağınız bir yemek gelecek olsa, ben mutlaka size daha gelmeden önce onun ne olduğunu haber veririm. Bu, Rabbimin bana öğrettiklerindendir... (Yusuf Suresi, 37)

HZ. MUHAMMED (S.A.V.):

? Hani Peygamber, eşlerinden bazılarına gizli bir söz söylemişti. Derken o (eşlerinden biri), bunu haber verip Allah da ona bunu açığa vurunca, o da (Peygamber) bir kısmını açıklamış bir kısmını (söylemekten) vazgeçmişti.Sonunda haberi verince (eşi) demişti ki: "Bunu sana kim haber verdi?" O da: "Bana bilen, (herşeyden) haberdar olan (Allah) haber verdi" demişti. (Tahrim Suresi, 3)

Açıkça ayetlerde görüldüğü gibi gaybın bilgisini yalnızca Allah biliyor ama dilediği elçisini seçip vahiyle gaybı ona bildiriyor. Allah geleceği de biliyor, geçmişi de biliyor. Her ikisine de gayb denir, aynıdır hükmü. Allah için geçmiş ve gelecek kavramı yoktur, herşey an içinde yaratılmıştır. Allah zamana ve mekana bağlı değildir ama insan zamana ve mekana bağlı yaratılmıştır. Dolayısıyla Allah an içinde yarattığı kaderin bilgisinin dilediği kadarını elçisine aktarır. Yazıma ikinci bölümde devam edeceğim.

Kaynak: http://kaderingercegi.blogspot.com

Tüm yazılarım: https://erkanarkutyaziyor.wordpress.com/YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.