Allah peygamberimize geleceği nasıl gösterdi?

Allah peygamberimize geleceği nasıl gösterdi? DİN
5,0
20.02.2013 10:01:17
A+ A-

Peygamberimiz kıyamet alametlerini, Hz. Mehdi'nin çıkış alametlerini, Hz. Mehdi'den önce dünyanın nasıl büyük bir kargaşaya boğulacağını, Hz. İsa'nın tekrar yeryüzüne gönderilişini, Hz. Mehdi'nin fiziksel özelliklerini, Hz. İsa ile birlikte nasıl tüm dünyaya İslam'ı hakim edeceklerini adeta görmüş gibi anlatmıştır. Bunun nedeni Allah'ın peygamberimize gayb haberlerini bildirmesidir. Peygamberimize geçmiş ve gelecek Allah tarafından gösteriliyordu. Muhbir-i Sadık peygamberimiz de gördüklerini kelimesi kelimesine doğru bir şekilde insanlara aktarıyordu. Bugün sizlere peygamberimize gayb haberlerinin nasıl bildirildiğini anlatan hadisleri paylaşmak istiyorum: 

Peygamberimiz' in Mucizeleri ve Büyük Özellikleri, Celaleddin es-Suyuti, Tercüme Ömer Temizel, UYSAL KİTABEVİ, sf. 345 de yer alan dört hadis şu şekildedir:

1.Taberani İbn-i Ömer'in şöyle dediğini haber vermektedir: "Peygamber (s.a.v.) buyurdu: "GERÇEKTEN ALLAH, DÜNYAYI KALDIRIP BANA GÖSTERDİ. Dünyada kıyamete kadar olacak şeyleri (en büyük ve mühim olanlarını) gözümün önüne getirdi de ben de bunlara bakıp bilgi edindim. Allah bu bilgileri bana, daha önceki peygamberlerine tecelli ettirdiği gibi tecelli ettirdi" (275). 

2. Ahmed, Semura bin Cündüb'ten şu haberi nakletmiştir: "Bir defasında güneş tutulmuştu. Peygamberimiz de kalkıp bu münasebetle namaz kıldı, sonra şöyle buyurdu: "Ben şu namaz kıldığım makamda, sizlerin dünyada ve ahiret karşılaşacağınız şeyleri gördüm. Bunlan bana, Allah gösterdi. 276 

3. "Allah benim için yeryüzünü dürüp göstermiştir. Ben de bu sayede yeryüzünün doğusunu da, batısını da gördüm! Bana gerçekten Cebrail, bu bana gösterilen yerlere kadar ümmetimin mülkünün ulaşacağını haber verip müjdelemiştir." 275 

4. Buhari ve Müslim'in rivayetinde: "BEN, BUNDAN ÖNCE BANA GÖSTERİLMEMİŞ OLAN ŞEYLERİ ŞU MAKAMDA GÖRDÜM! BANA BU MAKAMDA, CENNET VE CEHENNEM' DAHİ GÖSTERİLMİŞTİR" buyurulmuştur. 276 

Diğer kaynaklarda yer alan bu konuyla ilgili hadisler ise şöyledir: 

? İmam Taberani 'nin naklinde İbn-i Ömer (r.a.) kainatın hocası Efendimiz Hazretleri'nden rivayet eder: "GERÇEKTEN HAK TEALA HAZRETLERİ DÜNYANIN TAMAMINI BANA YÜKSELTTİ. YANİ DÜNYANIN HER YERİNİ BENİM KARŞIMA TUTTU. BEN O DÜNYAYAYI VE KIYAMET GÜNÜNE DEĞİN ONDA OLACAK HADİSELERE ŞU AVUCUMUN İÇİNE BAKTIĞIM GİBİ BAKARIM."(Mevahib-i Ledünniyye, Osmanlıcaya çeviren: Baki, 2. Cilt, sf. 376)İmam-ı Kastalani (Divan Yayınları, 2. Cilt, s:376)

? Hz. Huzeyfe anlatıyor: "RESULULLAH (S.A.S) BİR GÜN KALKTI; BİZE KIYAMETE KADAR OLACAK ŞEYLERİ ANLATTI. Bunları belleyen belledi, unutan unuttu. Bu arkadaşlarım bunu bilirler. Resulullah (s.a.s)'ın haber verip de, benim zamanla unuttuğum şeyleri, o şey olduğunda hatırlıyorum. Tıpkı, kişi birisini yokluğunda hatırlamayıp onu gördüğünde tanıması gibi..." (Tirmizi, Fiten: 23) 

? Yine O şöyle demiştir: "RASÛLULLÂH (SAV) BANA KIYAMETE KADAR OLACAKLARI ANLATTI. Ben O'na olacak herşeyden sordum, sadece Medine halkını neyin çıkaracağını sormadım. (Müslim, Fiten ve Eşrâtu's-Sâat (18/16 Nevevi Şerhi) 

? Ebû Zeyd Amr b. Ahtab el-Ensârî (ra) şöyle demiştir: "Rasûlüllâh (sav) bize sabah namazını kıldırdıktan sonra minbere çıktı, öğleye kadar hutbe verdi ve indi. Namazı kıldı. Sonra minbere çıktı. GÜNEŞ BATANA KADAR HUTBE VERDİ. BİZE OLMUŞ VE OLACAK ŞEYLERİ ANLATTI. Onları en iyi bilenimiz en çok ezberleyenimizdir." (Müslim, Fiten ve Eşrâtu's-Sâat (18/16 Nevevi Şerhi) 

? Huzeyfe b. Yemân (ra) şöyle demiştir: "VALLAHİ BEN KIYAMETE KADAR OLACAK FİTNELERİ İNSANLAR İÇİNDE EN İYİ BİLENİM. RASÛLULLÂH (SAV) BANA GİZLİ OLARAK ANLATTIĞI BU ŞEYLERİ BAŞKA KİMSEYE ANLATMAMIŞTIR. Fakat Rasûlüllâh (sav) fitneleri benim de içinde bulunduğum bir mecliste anlatıyordu. Fitneleri sayarak dedi ki: (Onlardan üç tanesi neredeyse hiçbir şeyin peşini bırakmaz, bazıları yaz rüzgârı gibidir. Küçüğü de vardır, büyüğü de.)"Huzeyfe şöyle demiştir: "Benden başka o mecliste bulunan insanların hepsi gitti." (Müslim, Fiten ve Eşrâtu's-Sâat (18/16 Nevevi Şerhi)) 

Resulullah (s.a.s), kendisinin bu farklılığına şu sözleriyle dikkat çeker : "Ben size görmediğinizi görür, duymadığınızı duyarım." (Tirmizi, Zühd: 9; İbn Mace, Zühd, 19 D. el-Marife, Beyrut, 1996)YORUMLAR

O'nu(sav) değerlendirebilmek -

Hiç kuşkusuz Resulallah'ın tüm bunları müşahade ettiğine ben de inanıyorum. Çünkü AN'da yaşayabilen, Miraç edebilen bir Resul için elbette ki, zaman mevhumu yoktur ki. Oysa bizler tüm bunları unutup, O'nu sanki kendimiz gibi düşünmekte ve haksızlık yapmaktayız. Kendimiz zamana bağlı ve daha bir sürü beşeri değerlere bağlı yaşarken, arınmış ve nefsin en üst mertebesine ermiş birisini elbette ki değerlendiremiyoruz. Üstelik Allah kavramını ötede bir ''Tanrı'' gibi düşünerek, Resulallah'ı da adeta O'nun -haşa-; bir postacısı gibi düşünüyoruz. Velhasıl konu buraya sığmayacak kadar derin. Selam ve saygılar../demet//

0 0
YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.