"Aşk hakikatinin mânâsı, birliğe yönelmektir."

"Aşk hakikatinin mânâsı, birliğe yönelmektir." DİN
5,0
16.10.2015 16:33:45
A+ A-

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin (d.1703- v.1780) Mârifetnâme adlı eserinden (Erkam Yayınları, Sâdeleştirme: Cafer Durmuş- Dr. Kerim Kara, 3. Cilt) seçtiğim sözler oluşturacak bu yazıyı. Tabii ki yaşarken düşünmek, ders almak, kendimizi ve Hakk'ı tanıma yoluna girmek, o yolda olmak talebi, arzusu ve ümidiyle. Yazan / aktaran için de, yazılanı okuyan için de.
O sözlerden nazmlardakiler, özgün Türkçesiyle değil de eserde sadeleştirmeyi yapanlarca günümüz Türkçesiyle de ifade edildiği şekliyle alıntılanacak.

*Ârif, herkesi, her şeyi ve kendi benliğini terk edip enaniyet tepesinden inerse, o zaman mutlaka kalp âlemine girer. (s.16)

*Hz. Ali (r.a.) buyurmuştur ki: "Ahirette cennete kavuşmak şaşılacak bir durum değildir. Acayip olan, kişinin bu dünyada cenneti bulmasıdır. Şaşılacak şey o değildir ki bir kişi cennete girmekle iftihar etmiş olsun. Acayip olan, onun girmesiyle cennetin iftihar etmiş olmasıdır." (s.17)

*Şu halde ârif-i billah olanın nimeti nimet, cenneti cennet, sevinci sevinç, lezzeti lezzet, huzuru huzur, izzeti izzettir. Nitekim cennete giren kimse de ölüm, hastalık, zarar, fakirlik, zillet ve üzüntüden kurtulur. Bunun gibi, ârifin kalbine giren kimse de korku, üzüntü ve her türlü sıkıntıdan uzak olur. (s.18)

*Tevhid sırrını müşrike söyleme; perdeyi açma. Anlamaz bunu hâlâ, "ben sen" davası güder. (s.19)

*Ârifin bir alâmeti de şudur, yüzünü sana döndüğünde öyle bir yönelir ki sanki senden başka kimseyi görmez ve bilmez.
(s.20)

*Ârif ol, Hakk'ı bil, ham sofu olma sakın. İrfana gayret et ki yakîn ehli olasın. (s.34)

*Muhabbet ehlinin şevkini, ehl-i aşkın da zevkini artırmak için Allah dostlarının hikmetli sözleri yardımcı ve kuvvettir. (s.56)

*Sevginin hakikati, onu yitirende tecellî etmez. Sevgi kuşatılamaz, söz onu tarif edemez. (s.58)

*Safi muhabbet kolay kolay bir insanda bulunmaz. Ancak o saflığa eren kişide bulunur ki "Sen olmasaydın kâinâtı yaratmazdım" hitabıyla seçilmiş olsun. (s.59)

*Sevgiliden ayrılan, kavuşmak için ağlar; yanında olan ayrılma kaygısıyla sızlar. (s.60)

*Muhabbetin kaynağı Hazreti Allah'ın vahdaniyetidir, birliktir. Nitekim düşmanlığın kaynağı da çokluk ve zıtlıktır. (s.60)

*Ey Hakkı! Aşkı bul, aşk ile ol, aşk ile dol. Her şeyin bir bedeli var, aşkın karşılığını bulamadılar. (s.72)

*Şiirlerim Hak aşkını açıklar; erinme düşün. Açılsın sana rûhânî aşk, irşâd ve dersler. (s.85)

*Aşk hakikatinin mânâsı, birliğe yönelmektir. Mesudlar saadete, uğursuzlar kötülüğe gelir. (s.85)

*Gönlü incinmişleri sevindiren Hak aşkıdır. Lütufla merhamet arasında canları dolaştıran odur. (s.93)

*Gönüllerin sürekli daralıp genişlemesi aşktandır. Bilindi artık şüphesiz, her can içinde can odur. (s.93)

*Âşık, gönülde hayrete varır, mest olur. Âkil dünyada izzet arar, ilme yönelir. (s.118)

*Kur'ân tefsirinin sırrı aşktır. Her müşkilat onunla kolaydır. (s.155)

*Sînesinde yârin hasreti olmayan kişi / Ruhu tesliminde eyvahtır, hasrettir işi. (s.209)

*İlacın sendedir, sen görmüyorsun. Hastalığın da sende, bilmiyorsun. (s.298)

*Sen kendini küçücük, önemsiz sanırsın. Koskoca âlem dürülmüş sende, çekirdeksin. (s.298)

*Okuduğun Kitâb'a bakıver hele. Âyetler şânını anlatıyor cümle cümle. (s.298)

*Kim incitirse seni, şeyhin ve vaızındır o diken. O Hak debbağıdır,pâk olursun, firar etme. (s.303)

*Ey azîz! Bilinmelidir ki Allah dostları şöyle demişlerdir: Hak yolun sâdık yolcusunun (sâlik-i sâdık) öyle zamanı olur ki misal âleminde Hakk'ın doğrudan hitap etmesi hallerini bulup Hakk'ın hitâbına muhatap olmakla şereflenir. Bazen de öyle olur ki bu işi ona şeytan tezgâhlayıp kişi Hakk'a erdiğini zanneder. Halbuki o -başka bir şey değil- kendi şeytanını görmüştür. (s.318)

*Hakkı kendini unuttu, hep sana döndü. Günahkâr varlığı mahveyle, artık günah arama. (s.342)

*Hakkı! Nazar et cümle âleme; çer-çöp misali hepsi, gönül harmanından. (s.346)

*Gel ey Hakkı! Unut cânı, yok ol, O'nunla bul O'nu. O cân ki dostunu bulmuş; her vakitte bahtiyar olmuş. (s.370)

*Gönülde Hakkı bul! Her ân ki odur Rahmân'ın nazargâhı. Gönül irfan cennetidir; Arş-ı A'lâ'dan yücedir. (s.378)

 

 

 

 

 YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.