Ateistlerin Din bilgisi zayıf mıdır?

Ateistlerin Din bilgisi zayıf mıdır? DİN
0,0
28.09.2014 05:38:11
A+ A-

AİHM, eğitimde zorunlu din ve ahlak kültürü derslerine karşı 2011 yılında bir grup vatandaşımızın açtığı davada, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin eğitim hakkıyla ilgili maddesini ihlal ettiğine karar verdi. AİHM'nin kararıyla ilgili soruları yanıtlayan başbakan Davutoğlu, Marksist olmadığını, ancak iktisat eğitimi görürken Marksizmi bilmenin bir zaruret olduğunu anlatırken, "Bir ateistin dahi din kültürü bilgisi sahibi olması zarurettir" dedi.

 

Ateistlerin din bilgisinin zayıf olduğu sanıyorum genel bir kanı. Bu kanının yanlış olduğunu, ateistlerin din bilgisinin bırakın zayıf olmayı kendini dindar tanımlayanların din bilgisinden de daha iyi olduğunu gösteren, üstelik din derslerinin zorunlu olmadığı bir ülkede yapılan bir çalışma var: Pew Araştırma kuruluşunun 2010 yılında ABD'de yaptığı bir din bilgisi anketinde, katılımcılar sorulan 32 din bilgisi sorusunun ortalamada 16'sını doğru yanıtlamış. Kendisini ateist ya da agnostik olarak tanımlayan katılımcılar ortalamada 20.9 soruya doğru cevap vererek en bilgili çıkarken, bu grubu kendini Yahudi olarak tanımlayan katılımcılar 20.5, Mormon olarak tanımlayanlar 20.3, Protestanlar 16 ve Katolikler ise 14.7 doğru cevapla takip etmişler. Eğitim seviyesine bakıldığında ise, en yüksek notu lisans ve lisansüstü eğitimi olanlar 20.6 doğru cevap ile alırken, lise veya altı okul mezunları 12.8 doğru yanıt ile en sonda yer almış. Bu çalışmanın detaylarına asağıda verdiğim referansta1 bakabilirsiniz.

 

Pew Araştırma grubunun çalışmasına benzer anketlerin Türkiye'de ya da başka ülkelerde yapılıp yapılmadığını bilmiyorum, ancak bilimsel olmayan kendi gözlemlerime dayanarak söyleyebilirim ki, Türkiye'de kendini dindar olarak tanımlayanlar arasında bile din bilgisi çok iyi değil. Aşağıya en aşina olduğumuz Ortadoğu dinleriyle ilgili bir din bilgisi sınavı ekledim. Bu soruları yanıtlamaya çalışıp din bilginizi sınamak ister miydiniz? Yanıtları2 yazının sonunda bulabilirsiniz.

 


1. Havva'nın yasak olmasına rağmen yeyip ceza olarak doğum sırasında acı çekmesine neden olan meyvenin türü Tevrat'ta ne olarak geçer?
a. Ananas
b. Elma
c. Kivi
d. Hurma
e. Belirsiz

 

2. Hz. Adem'in ilk oğlu Kabil, Tevrat'a göre kiminle evlenmiştir?
a. Kızkardeşi
b. Ablası
c. Tanrı'nın Kabil'in kaburgasından yarattığı bir kadın
d. Karısının kim olduğu belirtilmiyor

 

3. Tevrat'a göre Hz Adem kaç yaşındayken oğlu Şit doğdu?
a. 20
b. 40
c. 35
d. 130
e. 60

 

4. Yeryüzünde tufan koptuğunda Tevrat'a göre Hz. Nuh kaç yaşındaydı?
a. 35
b. 600
c. 40
d. 25
e. 18

 

5. Eğer iki adam kavgaya tutuşur da birinin karısı kocasını dövenin elinden kurtarmak için gelip elini uzatır, öbür adamın erkeklik organını tutarsa, Tevrat'a göre kadına ne yapılmalıdır?
a. Kadının elinin kesilmesi
b. Kadının bir daha karışmaması için uyarılması
c. Kadını kocasının yatakta bir süre yalnız bırakması
d. Kadına madalya verilmesi
e. Tevrat'ta böyle bir ayet yok

 

6. Gerdek gecesi bakire çıkmayan gelinin cezası Tevrat'a göre nedir?
a. 40 kırbaç
b. Kocası isterse boşar
c. Taşlanarak ölüm
d. Hiçbir şey

 

7. 10 emirden biri olan Şabat Günü çalışmama emrini ihlal edip çalışan kişinin cezası Tevrat'ta nedir?
a. Bir sonraki hafta çalışma gününde çalışmama
b. 40 kırbaç
c. Ölüm
d. Uyarı

 

8. Tanrı, tapınakta sunağa hangi tür fiziksel özrü olanların yaklaşamayacağını Tevrat'ta söylüyor?
a. Kör olanlar
b. Topal olanlar
c. Kambur olanlar
d. Cüce olanlar
e. Hepsi
f. Hiçbiri, Tanrı fiziksel görünüşe göre ayrım yapmaz

 

9. İrlandalı Hristiyan din adamı James Ussher, kutsal kitaplardaki soyla ilgili ifadelerden yola çıkarak Yerküre'nin yaşını kaç olarak hesaplamıştır?
a. 4.5 milyar
b. 1 milyon
c. 6 bin
d. 100 bin
e. 13.5 milyar

 

10. Bonus bilim sorusu: Yerküre'nin yaşı için bilim ne der?
a. 4.5 milyar
b. 1 milyon
c. 6 bin
d. 100 bin
e. 13.5 milyar

 

11. Arian ihtilafı diye bilinen, Tanrı'nın oğlu olarak kabul edilen Hz. İsa'nın aynı zamanda Tanrı ile denk olup olmadığı tartışması 325 yılında hangi şehirde toplanan konsil kararıyla sonuca bağlanmıştır?
a. Roma
b. Kudüs
c. İznik
d. İskenderiye

 

12. Hristiyanlık inancına göre Hz. İsa kimdir?
a. Tanrı'nın oğlu
b. Tanrı'nın ta kendisi
c. Kutsal ruh
d. Hepsi

 

13. Hz. İsa'nın çarmıhta ölmeden önce söylediği en son cümle İncil'e göre nedir?
a. Tanrım, Tanrım, beni niçin terk ettin?
b. Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum!
c. Tamamlandı!
d. Hepsi

 

14. İngiliz İlahiyatçı John Mill, 1707 yılında 100 kadar Yunanca eski İncil kopyasını birbiriyle kıyasladığında metinler arasında kaç fark bulmuştur?
a. 30 bin
b. Hiç
c. 100
d. 10
e. 1

 

15. 4. yy'da yaşamış İskenderiyeli kadın filozof ve matematikçi Hypatia, şehrin Hristiyanları tarafından dinsizlik ve büyücülükle suçlandıktan sonra ne olmuştur?
a. Şehirden kovulmuştur
b. Hristiyan olmaya zorlanmıştır
c. Taşlanarak öldürülmüş ve sonra vücudunun parçaları yakılmıştır
d. 40 yıl hapse mahkum edilmiştir

 

16. Hem Tevrat'ta hem de Kuran'da Sodom (Sedum) kenti halkıyla ilgili bir hikaye vardır: Tanrı, yoldan çıktıkları için (burda yoldan çıkma eşcinsellik demektir) Sodom kenti sakinlerini cezalandırmaya karar verir ve kente erkek görünüşlü melekler yollar. Melekleri Hz. Lut evinde ağırlar. Bir kesim Sodomlu Hz. Lut'un kapısına dayanıp erkek görünüşlü melekleri Hz. Lut'tan isterler. Bunun üzerine Hz. Lut kapısına dayanan yoldan çıkmış Sodomlulara ne önerir? (Ek bilgi: öneriyi kapıya dayanan Sodomlular reddeder.)
a. Gitmeleri karşılığında 40 altın
b. Hiç erkek yüzü görmemiş iki kızını
c. 40 gün karınlarını doyurmayı
d. Hiçbiri

 

17. Sodom kentini Tanrı'nın cezalandırması ile ilgili hikayenin Kuran'daki anlatımında Hz. Lut'a ailesini alıp gitmesi, ama karısını geride bırakması, çünkü onun da azap çekmesi gerektiği söylenir. Tevrat'taki anlatımda karısının başına ne gelmiştir?
a. Kuran'daki gibidir
b. Karısını da alıp gitmesi söylenir ve karısı da Hz Lut ile beraber dağlara kaçar
c. Karısını da alıp gitmesi, ama kimsenin geri dönüp bakmaması söylenir. Karısı dönüp bakar ve tuz kesilir
d. Hiçbiri

 

18. Hz Lut iki kızıyla dağlara kaçtıktan sonra büyük kız küçük kızkardeşine çocuk sahibi olmak için ne önerir? (Ek not: Bu kısım sadece Tevrat'ta var, Kuran'da yok)
a. Babasından ayrılıp koca aramak
b. Tanrı'ya Hz. Meryem gibi kendilerini de hamile bırakması için dua etmek
c. Babaları Hz. Lut'a şarap içirerek sarhoş edip onunla yatmak
d. Tanrı'dan kendilerine koca yollaması için dua etmek
e. Hiçbiri

 

19. Buhari'nin hadislerine göre aşağıdakilerden hangisi şehid sayılır?
a. Veba hastalığından ölen
b. Karın hastalığından ölen
c. Suda boğularak ölen
d. Allah yolunda ölen
e. Hepsi

 

20. Kuran'ın Bakara Suresi'nde borç hukuğuyla ilgili olarak iki erkeğin şahitliği gerektiği belirtilir. Eğer sadece bir erkek varsa, ikinci erkek yerine kaç kadın şahit gerekmektedir?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

 

21. Ahzab suresi 37. ayette Tanrı, evlatlıklarının boşadıkları kadınlarla evlenmek isteyen müminlere izin verdiğini ve bu müminler için bir güçlük olmasın/suçlanmasınlar diye Hz. Muhammed'i de evlatlığı Zeyd'in boşadığı kadınla evlendirdiğini söyler. Hz. Muhammed'le sonradan evlenen, evlatlığı Zeyd'in boşadığı kadının adı nedir?
a. Ayşe
b. Hatice
c. Zeynep
d. Fatma

 

22. Buhari'nin Hadis kitaplarına göre Hz. Muhammed Ayşe ile evlendiğinde Ayşe kaç yaşındadır?
a. 18
b. 25
c. 40
d. 6
e. 20

 

23. Buhari'nin hadis kitaplarına göre, Hz. Muhammed Medine'ye geldiğinde Abdullah İbn-i Selam ona “bu soruların cevaplarını ancak peygamber olan bilebilir” diye üç soru sormuştur. Bunlardan biri şudur: “Çocuk ne cihetle babasına benzer, hangi bir sebeple de ana soyuna çeker?” Hz. Muhammed bu soruya ne yanıt vermiştir?
a. Allah tek tek karar verir
b. Erkeğin kadına cinsi münasebette bulunduğu sırada erkeğin suyu kadınınkinin önüne geçerse, çocuk babaya benzer. Kadının suyu erkeğinkinin önüne geçerse, çocuk anaya benzer
c. DNA
d. Erkek ya da kadının en güzel özellikleri çocuğa geçer

 

1 http://www.pewforum.org/2010/09/28/u-s-religious-knowledge-survey/

2 1e 2d 3d 4b 5a 6c 7c 8e 9c 10a 11c 12d 13d 14a 15c 16b 17c 18c 19e 20b 21c 22d 23b

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.