Ayetel Kursi

Ayetel Kursi DİN
5,0
08.05.2014 12:01:20
A+ A-

“Bakara Suresi icinde bir ayet vard›r ki, O, Kur’an ayetlerinin reisidir... O, bir evde okundu.u zaman, iceride şeytan varsa mutlaka cıkar. Bu, Ayet’el Kursi’dir!” buyuruyor bir hadis-i şerifte Hazreti Rasul Aleyhisselam.

Gene buyuruyor Hazreti Rasulullah (s.a.v.): “Her şeyin bir zirvesi vardır. Kuran’ın zirvesi de Bakara Suresi’dir. Bakara Suresi’nin icerisinde bir ayet vardır ki; o Kur’an ayetlerinin reisidir... Ayet’el Kursi!”

Bir gun Hazreti Rasul Aleyhisselam yanında bulunan Ebu Munzir’e şyle sordu: 

"Yanındaki Allah’ın kitabında hangi ayet daha buyuktur, biliyor musun?"

"Allahu la ilahe illa Hu el hayyul kayyum..." dedi Ebu Munzir.

Rasulullah (s.a.v.):

"Ey Ebu Munzir... ilim sana kutlu olsun!" buyurdu.

Okuduğum zaman, düşünce boyutumda yeterince parlatamadığım Ayet’el Kürsi üzerinde biraz da yazarak düşüneyim istedim. Aşağıda kalın harfler ile yazılı olan kısım Ahmed Hulusi’nin Kuran Çözümü’ndendir. Altındaki notlar ise bizim bazı düşünce ve yine Ahmed Hulusi’den derlemelerimizdir. Yukarıdaki hadislerde işaret edilen manada Ayet’el Kürsi yi anlamak nasip olur inşallah.

Allâhu lâ ilâhe illâ HÛ* elHayy’ül Kayyûm*

Allâh O, tanrı yoktur sadece HÛ! Hayy ve Kayyum (yegâne hayat olan ve her şeyi kendi

isimlerinin anlamı ile ilminde oluşturan - devam ettiren);

Not: Allah ki tanrı kavramını berteraf eder. Gökte veya herhangibir yerde bulunan “bu yer “her yer” de olabilir” bir tanrı yoktur. Sizin o tanrı diye düşündüğünüz hayalinizde uydurduğunuz şey Allah dünundadır. Yani ondan gayrı değildir. Bu fikir ve ya düşünce de Allah adı ile işaret edilen den gayrı değildir. Allah tanrı diye hayal edilen şey ile kaytılanmaktan beridir. Dolayısı ile o kafanızda uydurduğunuz şey “tanrı” Allah değildir ve öyle bir şey yoktur.

Sadece HU. HU “O” dur. HU mutlak bilinmezlik ve kavranmazlığa işaret eder. Allah isminin sonunda H ile işaret edilen zat’ın Huviyeti dir. Her şeyin hakikatının derunudur.Evvel Ahir Zhir Batın olan. Müslümanların fark etmesi istenen hakikat. (Ahmed Hulusi’den)

Hayy olması ile esma aleminin kaynağı. evrensel enerjinin kaynağı ve enerjinin hakikatı manasıyladır.

Kayyum olması ile  hiç bir şeye muhtaç olmadan varlığını kaim kılan, Var olan herşey kendisi ile kaim olan.

Varlığın hakikatını esma’sı ile var eden ve devam ettiren.

lâ te’huzuHÛ sinetün vela nevm*

O’nda ne uyuklama (âlemlerden bir an için olsun ayrılık), ne de uyku (yaratılmışları kendi hâline bırakıp kendi Zâtî dünyasına çekilme) söz konusudur.

Not: Yine HU’dan işaret ile O, bizim insani manadaki düşündüğümüz uyuma ve ya bir an için bile olsa unutma durumunda olamaz. Kendi esması ile var kıldığı ve sürdürdüğü alemler, kendinden gayri olmadığı için üzerinden elini çekmesi, takibi dışında kalması abestir.

Bütün varlıkta açığa çıkan esma terkibi O’ndan gayrı değildir. Terkip (esma bileşimi) onundur. Kendinden olan bir şeyden ayrılık zaten abestir. Esma terkibi kavramsızlık ve bilinmezlik dediğimiz sonsuz zat’ın belki en küçük yansımalarıdır.       

leHÛ mâ fiys Semâvâti ve mâ fiyl Ard

Semâlarda ve arzda (âlemlerdeki tümel ilim ve fiiller boyutunda) ne varsa hepsi O’nundur.

Not: Yine HU dan geçen işaret ile bizim bildiğimiz bilmediğimiz bütün alemlerin sahibi odur. Zaten her şeyin onun esma terkibinden oluştuğunu itiraf ettikten sonra bu zihnimizde kendiliğinden var olan bir olgu olur.

Sema’lardan işaret alemlerdeki sonsuz ilim. Arz’dan işaret ile bizim gözlemleyebildiğimiz araştırabileceğimiz boyut anlaşılabilir.

Ve yine Sema dediğimiz düşünce ve hissiyati ilim boyutumuz(ruhani). Arz ise beden ve fiziksel oluşlar (fiiller alemi) gibi düşünülebilir.

men zelleziy yeşfe’u ‘ındeHÛ illâ Biiznih*

Nefsinin hakikati olan Esmâ mertebesinden açığa çıkan kuvve olmaksızın (Bi-iznihi) O’nun indînde kim şefaat edebilir...

Not: Var oluş programınızdaki esma terkibi uygun değil ise eğer, Benlik’ten kurtulup özün farkındalığına ermemiz mümkün değildir. Eğer O “HU dan işaret ile” bizim terkibimizde öze ermeye vesile olacak olan, şefaat edilmemize müsaade edecek açılımı oluşturmazsa kim onu açabilir. Kadere imana işaret. (Şahsi tefekkür kimseyi bağlamasın lütfen.)

ya’lemu ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm*

Bilir onların yaşadıkları boyutu ve algılayamadıkları âlemleri...

Not: Beş duyu kaydı ile fark ettiğimiz bütün detaylara hakim olduğu gibi, potansiyel düşüncelerimizin. bilmediğimiz evren içre evrenlerin, esma terkibinin bizim farkındalığımız dışındaki bütün terkiplerinin özü olması sebebi ile algılayanıdır.

lâ yuhıytûne Bi şey’in min ‘ılmiHİ illâ Bi ma şâ’*

O’nun dilemesi (elvermiş olması) olmadıkça ilminden bir şey ihâta edilemez.

Not: Eğer yaratılışınız ve programınızda ortaya koyulan esma bileşiminiz Allah ilminden, aslı, özü fark etmek olan gerçek bilgiyi anlamaya elverişli değil ise, ilminden bir şey idrak etmemiz mümkün değildir. Bu ilim sır boyutundaki bir gerçek olabileceği gibi, matematiğin temel kuramlarını anlamak dahi olabilir.

vesi’a Kürsiyyühüs Semâvâti vel Ard* ve lâ yeûduhu hıfzuhümâ*

Kürsüsü (hükümranlık ve tasarrufu {rubûbiyeti}) semâları ve arzı kapsamıştır. Onları muhafaza etmek O’na ağır gelmez.

Not: Tasarruf ve hakimiyetinin var olduğu sınırsız sonsuz alemlerin var olmasını sağlayan esma terkiplernin açığa çıkması rububiyete işaret.Rububiyet ilahi isimler diye bildiğimiz esma ül hüsna’nın özelliklerini aşikare çıkarma özelliği. Ondan gayrı olmadığı için onların muhafazası ona zor gelmez.

ve HUvel Aliyy’ül Azıym;

O Alîy (sınırsız yüce) ve Aziym’dir (sonsuz azamet sahibi).

Not: Yine O (HU dan işaret ile) sınırsız ve yücedir ki varlıkların hakikatını seyr eder. Azameti ve muhteşem büyüklüğünü yaratılan esma terkiplerinin kavraması mümkün olmayandır.

Ayet’el Kürsi ile acziyetimizi sonuna kadar itiraf ediyor, bilinen, bilinmeyen her şeyin HAYY dan gelip HU ya gittiğini anlamaya çalışıyoruz.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.