Baş örtmek Kuran’ın emri değil...

Baş örtmek Kuran’ın emri değil... DİN
0,0
29.12.2014 19:58:14
A+ A-

Daha öncede bu konuda çok yazı yazdım ama yobazların dinimizi çok yanlış tanıttığı bu ortamda dinimizin sevgi dini olduğu, barış dini olduğu yasaklarla dolu bir din olmadığını sürekli anlatmamız gerek. Kuran kadına çok değer verir, kadını daima yüceltir. Kadının başını kapatması ile ilgili Kuran'da bir hüküm yoktur, Kuranda kadının göğsünü kapatması üzerinde durulur. İlgili ayet şöyledir:

Mü'min kadınlara da söyle: "Gözlerini (harama çevirmekten) kaçındırsınlar ve ırzlarını korusunlar; süslerini açığa vurmasınlar, ancak kendiliğinden görüneni hariç. Örtülerini, GÖĞÜSLERİNİN ÜZERİNE ÖRTSÜNLER. [Nur Suresi, 31]

Nur Suresi 31 ayette, neredeyse her mealde "Başörtülerini, yakalarının üstünü (kapatacak şekilde) salsınlar" şeklinde çevrilmiş olan cümlenin orijinal Arapçasında aslında "başörtü" kelimesi geçmemektedir. Burada geçen kelime "örtü"dür. Ayetteki kelimelerin Arapça anlamlarını incelediğimizde bunu çok açık görebiliriz:

Ayette geçen "vel yadribne bi humurihinne alâ cuyûbihinne"
Yadribne: "Darabe" fiilinden türemedir, "vurmak, dövmek, bırakmak, örtmek, kapamak" anlamındadır.

Humurihinne: "Hamara"dan türemedir. "Hamrü" "şarap, sarhoşluk verici" anlamındadır. Kelime bu ayette "örtü" manasına gelir. Genellikle de "her türlü örtü, perde, paravan; siper; bahane" gibi anlamlara sahiptir.

Cuyubihinne: Cüyub kelimenin çoğuludur. Göğüs, yaka, cep, koyun (göğüs bölgesi), sine, bağır, oyuk, gerdanlık gibi anlamları da vardır.

"Cuyub" (Yaka açığı) Kelimesinin Anlamı:

Cuyub kelimesi, bildiğimiz cep kelimesinin çoğuludur (gömlekte cep açmak, cebine koymak, cebinden çıkarmak gibi tanımlamalarda kullanılır.) Ayrıca "göğüs, yaka, koyun (göğüs bölgesi), sine, bağır, delik, oyuk, gerdanlık, bozuk para çantası, açıklık, yarık, boyun, gerdan" gibi anlamlara da gelmektedir.

"Cuyub" kelimesi Kuran'da 3 kere geçmektedir. "Cuyub" kelimesi Nur Suresi, 31. ayette kullanılmakta, kelimenin tekil hali yani "ceyb" ise Hz. Musa (as) kıssasında bildirilen iki ayette geçmektedir. Kelimenin bu iki ayetteki kullanılışları ise şöyledir:

"Cuyub" kelimesinin tekil hali yani "ceyb" Hz. Musa (as) kıssasında iki kez geçer:

Elini koynuna (fi ceybike) sok da kusursuz bembeyaz çıksın... (Neml Suresi, 12)
Elini koynuna (fi ceybike) sok. Kusursuz olarak bembeyaz bir halde çıksın. ... (Kasas Suresi, 32)

Görüldüğü gibi yukarıdaki iki ayette de cuyub kelimesi, Hz. Musa (as)'ın 'göğsü/koynu' anlamında kullanılmıştır. Bütün bunlara baktığımızda 'cuyub' kelimesinin, 'hımar' yani örtmek kelimesi ile birlikte kullanıldığında göğsün örtülmesi anlamına geldiği açıktır. "Başı örtmek" gibi bir anlam ise ayetin hiçbir yerinde yoktur.

Dolayısıyla "Başörtülerini, yakalarının üstünü (kapatacak şekilde) salsınlar" şeklinde tefsir edilmiş olan bölümün gerçek anlamı, "örtülerini göğüslerinin üzerine örtsünler" şeklindedir. Ayette bildirilen hüküm başın değil, göğüslerin örtülmesidir.

Kaynakhttp://kurandakadininyeri.blogspot.com/

Tüm yazılarım: http://erkanarkutyaziyor.wordpress.com/

Video sayfam: mynet.com/erkanarkut/videolari/liste" href="http://video.mynet.com/erkanarkut/videolari/liste" style="color: rgb(0, 0, 255) !important;" target="_blank">http://video.mynet.com/erkanarkut/videolari/listeYORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.