Bazı Kur'an âyetlerinin anlam olarak çevirileri (mealleri) (6)

Bazı Kur'an âyetlerinin anlam olarak çevirileri (mealleri) (6) DİN
5,0
20.08.2015 14:53:19
A+ A-

"Allah: 'Âyetlerim size okunurken onları yalanlıyordunuz, değil mi?' der." (Mü'minûn 23/105)

"Şöyle derler: 'Rabbimiz! Bizi bedbahtlığımız yenmişti; sapık bir millet olmuştuk.' " (Mü'minûn 23/106)

"Allah onlara yine: 'Yeryüzünde kaç yıl kaldınız?' der." (Mü'minûn 23/112)

" 'Bir gün veyâ daha az bir süre kaldık, sayanlara sor' derler." (Mü'minûn 23/113)

"Allah'ın size nîmet ve rahmeti bulunmasa ve Allah tevbeleri kabul eden ve Hakîm olmasa idi suçlunun cezâsını hemen verirdi." (Nûr 24/10)

"Allah'ın size lütuf ve merhameti bulunmasaydı, Allah şefkatli ve merhametli olmasaydı hemen cezânızı verirdi." (Nûr 24/20)

"Ey inananlar! Şeytana ayak uydurmayın. Kim şeytanın ardına takılırsa, bilsin ki, o, hayâsızlığı ve fenâlığı emreder. Allah'ın size lütuf ve merhameti bulunmasaydı, hiçbiriniz ebediyen temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini temize çıkarır. Allah işitir ve bilir. (Nûr 24/21)

"Allah'a ve Peygambere itâat eden, Allah'tan korkan ve O'ndan sakınan kimseler... İşte onlar kurtulanlardır." (Nûr 24/52)

"Namaz kılın, zekât verin, Peygambere itâat edin ki size merhamet edilsin." (Nûr 24/56)

"Dikkat edin; göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. O, içinde bulunduğunuz durumu da, kendisine döndürüleceğiniz günü de gerçekten bilir. Onlara işlediklerini haber verir. Allah herşeyi bilir." (Nûr 24/64)

"Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de, şüphesiz, yemek yerler, sokaklarda gezerlerdi. Ey insanlar! Sabreder misiniz diye sizi birbirinizle sınarız. Rabbin her şeyi görür. (Furkân 25/20)

"O gün, zâlim kimse ellerini ısırıp: 'Keşke Peygamberle berâber bir yol tutsaydım, vay başıma gelene; keşke falancayı dost edinmeseydim. And olsun ki beni, bana gelen Kur'ân'dan o saptırdı. Şeytan insanı yalnız ve yardımcısız bırakıyor' der." (Furkân 25/27-29)

"İnkâr edenler: 'Kur'ân ona bir defâda indirilmeliydi' derler. Oysa Biz onu böylece senin kalbine yerleştirmek için azar azar indirir ve onu ağır ağır okuruz." (Furkân 25/32)

""Ey Muhammed! Bu putperestler and olsun ki, belâ yağmuruna tutulmuş olan kasabaya uğramışlardı. Onu görmediler mi? Hayır! Tekrar dirilmeyi ummuyorlardı. (Furkân 25/40)

"Seni gördükleri zaman, 'Allah'ın gönderdiği elçi bu mudur?' diye alaya almaktan başka birşey yapmazlar." (Furkân 25/41)

"Ey Muhammed! Hevesini kendine tanrı edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?" (Furkân 25/43)

 

Kaynak: Kur'ân-ı Kerîm ve Türkçe Anlamı (Meâl), Hazırlayanlar: Dr. Hüseyin Atay ve Dr. Yaşar Kutluay ( Hasan Hüsnü Erdem ve Yusuf Ziyaeddin Ersal'ın nezâreti altında); Redaksiyon Komitesi: Mahir İz, Osman Keskioğlu, M.Ziya Bilgin, Mahmut Öğütçü (Bu mealin ikinci baskısı Doç. Dr. Hüseyin Atay, Doç. Dr. Mehmet Hatipoğlu, Osman Keskioğlu'ndan kurulu komisyon tarafından  tekrar gözden geçirilmiştir.); Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İlk Baskı:1961; yararlanılan: 15. Baskı, Ankara-1988)

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.