Bediüzzaman “bundan bir asır sonra” derken 1977'den değil 2010 yılından bahsediyor

Bediüzzaman “bundan bir asır sonra” derken 1977'den değil 2010 yılından bahsediyor DİN
0,0
10.02.2014 20:45:56
A+ A-

 

Günümüzde Bediüzzaman'ın açıklamalarını Müslüman kardeşlerimize çok yanlış aksettirenler var. Aynı zamanda Bediüzzaman'ın seceresini de tamamen yanlış anlatıp insanları yanıltıyorlar. Bazı Nur talebesi kardeşlerimiz her ne pahasına olursa olsun Bediüzzaman'ı Hz. Mehdi gibi göstermeye çalışıyor, Risalelerin güvenliğini sarsacak açıklamalar yaparak, çelişkili mantıklar kullanarak insanları ikna etmeye çalışıyorlar. Ayrıca yaptıkları bu asılsız iddialarla  yıllardır türlü acılara katlanan ve özlemle Hz. Mehdi'nin çıkmasını bekleyen Müslümanlar'a da büyük zarar veriyorlar.

Ahmet Akgündüz ve Mehmet Ali Kaya gibi bazı Nur talebesi kardeşlerimiz, Bediüzzaman Hazretleri'nin Birinci Şua'da Hz. Mehdi ve talebelerinin dönemi olarak haber verdiği "bundan bir asır sonra" ifadesinin 1977 yılını kast ettiğini iddia ediyorlar. Bu yanlış iddia bir çok internet sitesinde de yer alıyor. OYSA BU İDDİA DOĞRU DEĞİLDİR. Üstadımız, "Bundan bir asır sonra" dediğinde 1977 yılından değil 2010 yılından bahsetmektedir.

Mehmet Ali Kaya'nın doğru olmayan bu iddiasını açıklarsak;

Bediüzzaman 1877'de Mevlana Halid'in şakirtleri, bir asır sonra da Mehdi'nin şakirtleri mücadele edecek buyurmuş. O zaman 1977 yılında kimin şakirtleri var? Bediüzzaman Said Nursi'nin... (Asırların Rehberleri Mücedditler ve Kıyamet alametleri, Deccal-Mehdi, sf. 239)

Ahmet Akgündüz'ün 4 Şubat 2012 tarihli "Hutbe-i Şamiye Ekseninde İslam Birliği ve Küresel Barış" toplantısındaki konuşmasındaki yanlışları açıklarsak;

Ben bir misal vereyim açık Sikke-i Tasdik-i Gaybi'yi okuyun. 33. ayeti açıklarken çok açık diyor ki, eğer bu mim şeddeli sayılmazsa, Bediüzzaman'ın cümlesi, benim değil "Bundan bir asır sonra"... 1293'te Osmanlı'ya karşı bütün Avrupa Hristiyan güçleri birleştiği zaman Osmanlı'yı ayakta tutuan bir değer var o da Halidi Bağdadi Hazretleri. Biliyorsunuz 12. asrın müceddidi. Şimdi bu önemli bir noktadır... Diyor ki "1293 harbinde İslamın söndürülmesi faaliyetlerine karşı Risale-i Nur şakirdleri yerine, Mevlana Halidi Bağdadi ve talebeleri vazife yapmıştır." Hemen bir cümle sonra, yani böyle konuşması lazım... Devamı çok manidardır. Diyor ki; "Eğer mim şeddeli sayılırsa bundan", yani 1293'ten, "100 sene sonra", yani 1393, burası önemli 2000 yılından önceki yıllardır. Çok ilginçtir, "Hz. Mehdi (as)'ın şakirdleri bu vazifeyi yapacak" diyor.

Ahmet Akgündüz ve Mehmet Ali Kaya gibi "bundan bir asır sonra" sözünün 1977 yılını haber verdiğini düşünen Nur talebesi kardeşlerimiz yanılıyorlar. Çünkü Üstadımız bu sözünde Tevbe Suresi'nin 32. ayetinin ebced değerinin haber verdiği farklı tarihlerden bahsetmektedir, FAKAT BUNLARIN HİBÇİRİ 1977 YILINA İŞARET ETMEMEKTEDİR. Üstadımız bu sözünde 3 farklı ebced hesaplamasından bahsetmektedir:

Üstad Hazretleri'nin 1. hesaplama yöntemi:

ŞEDDELİ LAMLAR BİR, ŞEDDELİ MİM İKİ SAYILDIĞINDA ? HİCRİ 1324 - Miladi 1906

Üstad Hazretleri'nin 2. hesaplama yöntemi:

ŞEDDELİ LAMLAR BİR, ŞEDDELİ MİM BİR SAYILDIĞINDA ? HİCRİ 1284 - Miladi 1867

Üstad Hazretleri'nin 3. hesaplama yöntemi:

Üstadımız "Bundan Bir Asır Sonra" derken verdiği ebced hesaplamasında ise, şeddeli lam'lar ve şeddeli mim'in ikişer sayılmasını söylemekte, yani "ŞEDDELİ LAM'LARI VE ŞEDDELİ MİM'İ İKİŞER KEZ SAYIN, İKİŞER KEZ SAYDIĞINIZDA ORTAYA ÇIKAN TARİHTEN BİR ASIR SONRA (100 YIL SONRA) HZ. MEHDİ VE TALEBELERİ GÖREVDE OLACAKTIR" demektedir. Üstadımız'ın dediği gibi şeddeli lam'lar ve şeddeli mim ikişer kez sayıldığında ise ayetin bu bölümünün ebced değeri Miladi 1910'u vermektedir. Dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri 1910'dan bir asır sonrasından yani Miladi 2010'dan bahsetmektedir.

Bediüzzaman Hazretleri'nin bu konuyla ilgili sözü şu şekildedir:

Allah'ın nûrunu üflemekle söndürmek isterler. Allah ise nûrunu tamamlamaktan başka birşeye râzı olmaz. Kâfirler isterse hoşlanmasınlar. (Tevbe Sûresi, 32) ayetindeki "ALLAH'IN NÛRUNU ÜFLEMEKLE SÖNDÜRMEK İSTERLER. ALLAH İSE NÛRUNU TAMAMLAMAKTAN BAŞKA BİRŞEYE RÂZI OLMAZ." cümlesi kuvvetli ve letafetli münasebeti mâneviyesiyle beraber şeddeli  (lam) ve şeddeli  (mim) sayılmak cihetiyle 1324 ederek ..

Eğer şeddeli  (lam) lar gibi bir sayılsa, o vakit 1284 eder. O tarihte Avrupa kâfirleri devlet-i İslâmiyenin nurunu söndürmeğe niyet ederek on sene sonra Rusları tahrik edip Rus'un doksan üç muharebe-i meş'umesiyle (uğursuz, kötü savaşıyla) âlem-i İslâm'ın parlak nuruna muvakkat bir bulut perde ettiler. ŞİMDİ HATIRA GELDİ Kİ, EĞER ŞEDDELİ  (mim) İKİŞER SAYILSA, BUNDAN BİR ASIR SONRA ZULÜMATI DAĞITACAK ZATLAR İSE, HAZRET-İ MEHDÎNİN ŞAKİRTLERİ OLABİLİR. HER NE İSE... BU NURLU ÂYETİN ÇOK NURANÎ NÜKTELERİ VAR.(Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s.131, 132)

Üstadımız Tevbe Suresi'nin 32. ayetinin şu bölümünün ebced hesabını yapmıştır:

ALLAH'IN NURUNU ÜFLEMEKLE SÖNDÜRMEK İSTERLER. ALLAH İSE NURUNU TAMAMLAMAKTAN BAŞKA BİR ŞEYE RAZI OLMAZ.

Ayetin bu bölümünün Arapçası ise şu şekildedir:

Yurîdûne en yutfîû nûrallâhi bi efvâhihim ve ye'ballâhu illâ en yutimme nûrahu.

Üstadımız'ın söylediği şekilde şeddeli lam'lar ve şeddeli mim ikişer kez sayıldığında ayetin bu bölümünün ebced değeri 1910 etmektedir. 1910 yılına 100 yıl eklendiğinde 2010 yılına denk gelir.

Açıkça görülmektedir ki Üstadımız bu sözünde 2010 yıllarında Hz. Mehdi'nin bizzat başında bulunarak, talebeleriyle birlikte, zalimleri ve zalim ideolojileri manen yok edecek bir çalışma içinde olacağını söylemektedir. Yani Bediüzzaman Hazretleri'ne göre 2010'larda Hz. Mehdi zuhur etmiş olacak ve talebeleri ile birlikte Allah'ın izniyle, materyalizm, Darwinizm, komünizm gibi zalim ve kanlı ideolojileri kökten etkisiz kılacak yoğun bir çalışma içinde olacaklardır. Dolayısıyla bazı Nur talebesi kardeşlerimizin ifade ettiği; "1977 yılında Mehdi'nin talebeleri küfrü etkisiz hale getirdi" açıklaması tamamen yanlış olup Sevgili Üstadımız'ın Risale-i Nur'daki gerçek görüşünü kesinlikle yansıtmamaktadır. Bu yüzden Müslüman kardeşlerimizi uyarıyor, onları bu yanlış telkinlere karşı dikkatli olmaya çağırıyorum.

Ahmet Akgündüz'ün Bediüzzaman'ın seceresi ile ilgili yanlışları:

http://www.dailymotion.com/video/xx86eg_yok-gercekler-prof-ahmet-akgunduz-un-gosterdiyi-yeceredeki-yanlyylar_shortfilms#.UQ0YFGd418E

Kaynak: nurculuknedirr.wordpress.com/

Blog sayfam: birgo.mynet.com/erkan-arkut-tan-guncel-yazilar

Video sayfam: video.mynet.com/erkanarkut/videolari/listeYORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.