Bediüzzaman Mehdi değildir, 13. yüzyılın müceddidir

Bediüzzaman Mehdi değildir, 13. yüzyılın müceddidir DİN
0,0
29.08.2014 23:06:54
A+ A-

 

Günümüzde birçok Nur talebesi kardeşimiz Bediüzzaman'ı Hz. Mehdi zannederek çok yanılıyorlar. Bediüzzaman ahir zamanın en büyük Müçtehidi ve en büyük Mücedidi değildir. Bediüzzaman yaşadığı dönemin (Hicri 13. Yüzyılın) Mücedididir.

Bazı Nur talebeleri Bediüzzaman için şu iddialarda bulunarak kendisinin Hz. Mehdi olduğunu iddia ediyorlar:

"Bediüzzaman Said Nursi ve Kuran tefsiri olan Risale-i Nur, bu zamanın müceddidi ve ahir zamanın da en son ve en büyük Mehdisidir.

Bediüzzaman, bu altı vasfı üzerinde bulunduran bir zat-ı nuranidir ve Ehl-i Beyt-i Nebevi'dendir. (Asırların Rehberleri Mücedditler, sf. 209; sf. 271)

Üstadımız Hz. Mehdi'nin altı önemli vasfını şu şekilde açıklamaktadır:

Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında, elbette  EN BÜYÜK BİR MÜÇTEHİD hem EN BÜYÜK BİR MÜCEDDİD hem HAKİM hem MEHDİ hem mürşid hem kutb-u azam olarak BİR ZAT-I NURANİYİ GÖNDERECEK ve o zat da, ehli beyt-i Nebevi'den olacaktır. (Mektubat, s. 411-412)

Bediüzzaman Risalelerin birçok yerinde ahir zamanda gelecek olan Hz. Mehdi'yi müjdeler. Hz. Mehdi'nin en önemli özelliklerinden biri mezhepleri kaldıracak olmasıdır. Hz. Mehdi gelmiş geçmiş en büyük müçtehid olarak İslam ahlakını tüm dünyaya hakim edecek bir şahıstır. En büyük bir müçtehid olduğuna göre de onun hiçbir mezhebe ve mezhep imamına bağlı olmayacak bir şahıs olması gerekmektedir. Bu da onun tanınması için önemli bir alametidir. Mehdi'nin "en büyük müçtehid ve en büyük müceddid olmasının" en önemli alametlerinden biri, onun devrinde mezheplerin kalkması, Mehdi'nin mezhep imamlarına değil, Kuran'a ve İslam'ın Peygamberimiz döneminde yaşanan haline uymasıdır. Yani Mehdi döneminde mezhepler olmayacak, İslam Resulullah devrinde olduğu gibi yaşanacaktır.

Hz. Mehdi, Peygamberimiz'in hadislerinde açık bir şekilde bildirdiği gibi hiçbir tarikata dolayısıyla da hiçbir mezhebe ya da mürşide bağlı olmayacaktır: İmam Hasan şöyle buyurmaktadır:

Meryem'in oğlu İsa'nın onun arkasında namaz kılacağı Kaim (Hz. Mehdi) hariç .. hepimizin boynunda biat sorumluluğu vardır. Yüce Allah, BOYNUNDA HİÇ BİR KİMSENİN BİAT SORUMLULUĞU OLMAMASI İÇİN (HZ. MEHDİ'NİN) DOĞUMUNU GİZLEYECEK VE GİZLİ OLMASINI EMREDECEKTİR. (Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi Cilt:3 Sayfa:165)

Hz. Peygamber en başta İslam'ı nasıl ayakta tuttuysa, Hz. Mehdi de en sonunda aynı şekilde İslam'ı ayakta tutacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 27)

... (Mehdi) Dini, Peygamber 'in zamanında olduğu gibi aynen uygulayacak. YERYÜZÜNDE MEZHEPLERİ KALDIRACAK. Halis hakiki dinden BAŞKA HİÇBİR MEZHEP KALMAYACAK. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s.186-187)

Hadislerden ve İslam âlimlerinin açıklamalarından net olarak görüldüğü gibi Mehdi'nin en önemli alametlerinden biri, dini Peygamberimiz dönemindeki gibi yaşayacak olması ve mezhepleri kaldıracak olmasıdır. Yani Hz. Mehdi geldiğinde 1400 yıldır İslam dinine dahil edilmiş tüm bidatları, yanlış uygulamaları, çelişkileri kaldıracaktır. Bu sebepledir ki Bediüzzaman Hazretleri Mehdi'nin en büyük müçtehid ve en büyük müceddid olacağını söylemiştir.

Ancak Bediüzzaman hayatı boyunca İmam Şafii Hazretleri'ne tabi olmuştur ve Şafii mezhebine göre amel etmiştir. Şafi mezhebine tabi olduğunu şöyle ifade etmiştir:

"... Evvelâ: BEN ŞAFİÎ'YİM..." (Emirdağ Lahikası, s. 38)

"... Hem HUSUSÎ ŞAFİÎCE İBADETİME..."(Büyük Tarihçe-i Hayat, s. 202)

"... Yalnız bu kadar var. BEN ŞAFİÎYİM..." (Büyük Tarihçe-i Hayat, s. 206)

Bediüzzaman söylediğim gibi Risalelerde Hz. Mehdi'den İslam hâkimiyetinden, Hz. Mehdi'nin Hz. İsa ile birlikte namaz kılacağından uzun uzun bahsetmiştir. Bu sayılanların hiçbiri Bediüzzaman'ın zamanında gerçekleşmemiştir. Bunları yapacak olan Hz. Mehdi'dir. Peygamberimiz de Hz. Mehdi'nin çıkışından önceki olayları hadislerinde çok detaylı tarif etmiştir. Dolayısıyla Bediüzzaman Hz. Mehdi'yi müjdeyen ve onu bekleyen çok mübarek bir insandır. Bediüzzaman'ın Mehdi olduğunu iddia etmek hem Bediüzzaman'ı hem de peygamberimizin hadfislerini reddetmektir.

Tüm yazılarım: http://erkanarkutyaziyor.wordpress.com/

Video sayfam: mynet.com/erkanarkut/videolari/liste" href="http://video.mynet.com/erkanarkut/videolari/liste" style="color: rgb(0, 0, 255) !important;" target="_blank">http://video.mynet.com/erkanarkut/videolari/liste

 


YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.