BİLİM "ALLAH" DİYOR "FİZİKTEKİ GELİŞMELER"

BİLİM "ALLAH" DİYOR "FİZİKTEKİ GELİŞMELER" DİN
3,0
04.10.2013 22:05:38
A+ A-

Bir önceki yazımda özelikle son 50 yıldaki bilimsel gelişmelerin tarihte eşi benzeri görülmemiş bir şekilde Allah inancına dair güçlü işaretler içerdiğinden bahsetmiş kısa da olsa biyolojiden, canlılığın oluşumundan evrim ve akıllı tasarım kavramalarından bahsetmiştim.

Canlılığın oluşumunu zaten aklı başında hiçbir düşünür, bilim adamı tesadüflere bağlayamamakta. Evrenin ilk anını düşündüğünüzde evrende herhangi bir canlı oluşabilmesi için hiçbir şartın yer almadığı apaçık ortadadır.

Tesadüf kelimesinin evrenin bugünkü durumunu izahtaki yetersizliğini gören ve bilen bazı materyalist bilim adamları bu kelimeyi kullanmamak için “kendiliğinden olma”  ya da “doğal şartların gereği olarak meydana çıkma” terimlerinin ardına sığınmaktalar.

Burada sorulması gereken sorular şunlardır:

1-      Evreni var olmaya iten şey nedir?

2-      Cansız bir şey kendinde olmayan bir vasfı üretebilir mi? Ne oldu da materyalist anlayışa göre yalnızca maddeden oluşan evrende hayat,akıl,şuur,bilinç,bilgi,dugular vb. oluştu?

3-      Ne oldu da evrende hayatın oluşabilmesi için gerekli şartlar oluştu?

Ebetteki bilimin bu sorulara cevap veremediği açıktır. Zira madde bilgi üretemez. Madde hayat üretemez. Atomlar hayat oluşturacak yasaları bir araya getirmek üzere belli bir doğrultuda hareket edemezler. Bilinç,hayat ve bilgi madde ötesi, metafizik kavramlardır.

Fizikteki gelişmeler ve Allah

Materyalist felsefe ve ateizm Allah inancını red eder. Hatta bu alanda oldukça da ünlü olan bazı filozof, düşünür ya da bilim adamları Allah inancına karşı büyük bir savaş vermekteler. Kendilerini Allah inancı ile ilgili tüm argümanları çürütmeye adamış bu kişiler bulunan her yeni bilimsel keşiften Allah inancını ortadan kaldıracak yeni müjdeler beklemekteler. Oysa bilimdeki gelişmeler tam da onların istediklerinin aksine seyretmekte…

Öncelikle mutlak yokluktan herhangi bir varlık olamayacağını çok iyi bilen materyalist ve ateist düşünürler geçen yüzyılın başlarına kadar evrene ve maddeye ezeliyet atfetmişler, evrenin ve maddenin başlangıçsız ve ezeli olduğunu bunun aksini iddia etmenin doğrudan Allah inancını kabul etmek anlamında olacağını beyan etmişlerdi. Örneğin Politzer durağan evren modeline dayanarak "Felsefenin Başlangıç İlkeleri" adlı kitabında; "Evrenin yaratılmış bir şey" olmadığını öne sürmüştür ve şöyle demiştir:

"Eğer yaratılmış olsaydı, o takdirde Allah tarafından belli bir anda ve yoktan var edilmiş olması gerekirdi."

Evrenin başlangıcı

Varlığı başlayan her şey bir nedene dayanır. Evrenin varlığı başlamıştır. O halde o da bir nedene dayanır.

Yukarıda da belirtildiği gibi eğer evrenin bir başlangıcı varsa o zaman buna göre evrenin dışında ondan bağımsız bir sebebin varlığı zorunlu olmaktadır. Zira mutlak yokluktan, hiçlikten nedensiz bir şekilde sonradan ve kendiliğinden varlık olmaz.

-          Modern kozmolojideki gelişmeler evrenin bir başlangıcı olduğunu kesin bir şekilde ortaya koymuştur.

-          Big bang evrenin bundan yaklaşık 13.7-14 milyar yıl önce aniden var olmaya başladığını ortaya koymuştur.

-          Einsteinin genel izafiyet teorisi Big Bang ile birlikte sadece evrenin değil bizim algıladığımız anlamdaki uzay ve zamanın da başladığını ortaya koymuştur.

-          Termodinamik yasaları evrenin bir başlangıcı olduğunun mutlaklığı yanında bir sonu olduğunu da mutlak olarak ortaya çıkarmıştır.

Yukarıdaki bilgiler ateizm ve materyalizm düşüncesinin evren ve Tanrı inancı ile ilgili tüm red iddialarını çürütmüş onların durağan evren, mutlak uzay ve zamanla ilgili görüşlerini ortadan kaldırarak her şeyi var eden bilinçli bir yaratıcı düşüncesinin tam da lehinde sonuçlar ortaya koymuştur.

Burada özel bir parantez açarak şunu da belirtmek isterim. Bilimdeki bu gelişmeler Allah inancını güçlendirdiği gibi akıllara durgunluk verecek bir şekilde Kur’an daki bilgilerle de paralellik arz etmektedir. Bundan yaklaşık 1400 yıl önce günümüzdeki bilimsel bulgulara paralel pek çok bilgi Kur’an da yer almaktadır. Bu ise Kur’an’ın ilahi kaynaklı olduğuna dair red edilemeyecek güçlü bir işaret teşkil etmektedir. Zira bundan 1000’lerce yıl önce yaşamış hiçbir beşer evren hakkında bu kadar net, bu kadar ayrıntılı, bu kadar geniş, bu kadar geniş perspektifli bilgi ortaya koymamıştır ve ilahi vahiy olmaksınız kendiliğinden koyması mümkün değildir.

Örnekler:

Evrenin  Yaratılması Ve Genişlemesi

1-  Evren’i/Yeryüzü ve gökyüzünü kuvvetimizle kurduk, muhakkak ki onu genişletmekteyiz. 51-Zariyat-47.

2- İnkârcılar, Evren/gökler ve yer birbirleriyle bitişikken onları ayırdığımızı, ayrıca her canlıyı sudan yarattığımızı görmüyorlar mı? Yine de onlar inanmayacaklar mı? 21-Enbiya-30.

Evren Ve Dünyamızın Gaz Evresi

3- Bir de gaz halinde bulunan semaya yöneldi, ona ve yeryüzüne “İsteyerek veya istemeyerek gelin” dedi. İkisi de “İsteyerek geldik” dediler. 41-Fussilet-11

 Her Şeyin “Çift” Olarak Yaratılması

1- Yeryüzünün bitirdiklerinden, kendi benliklerinden ve daha bilmediklerinden hepsini eşler/çiftler halinde yaratan çok yücedir. 36-Yasin-36.

Düşünüp, ibret alabilmeniz için her şeyi çiftler halinde yarattık. 51-Zariyat-49.

Zamanın Göreceliği

2- Gökten yere bütün işleri idare eder. Sonra onlar, sizin saymakta olduğunuz bin yıla denk bir günde O’na yükselir. 32-Secde-5.

Melekler ve Ruh, süresi elli bin yıla denk olan bir günde oraya yükselir. 70-Mearic-4.

Geri Çeviren Gök- Su Buharının Atmosfer Dışına Çıkamaması Ve Atmosferin Geri Çevirme Özelliği

Ve O geri çeviren gök, (86: 11)

 Korunmuş Tavan: Gökyüzü – Atmosferin Koruyucu Özelliği

Ve gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise bunun delillerinden yüz çeviriyorlar. (21: 32)

 Yeryüzünün Tabakaları

Allah yedi göğü ve yerden de onlar kadarını yaratandır. Emir bunların arasında sürekli iner ki Allah’ın her şeye gücünün yettiğini ve Allah’ın bilgisiyle her şeyi kuşattığını bilesiniz. (65:12)

 Gökyüzünün Tabakaları

Birbirleriyle uyumlu bir şekilde (tabakalar halinde) yedi göğü yaratmış olan odur. Merhametli olanın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çarpıklık(çatlaklık) görüyor musun? (67: 3)

 Güneş de Akıp Gitmektedir / Güneşin Hareketi Yörüngesi

Güneş de bir karar yerine doğru akıp gitmektedir. Bu Üstün Olan ve Bilen’in takdiridir. (36: 38)

Yörüngeler/Felekler

Geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan O’dur. Her biri bir yörüngede/feleklerinde yüzüp giderler. (21: 33)

Yıldızların Sönmesi

Yıldızlar söndürüldüğü zaman (77:8)

Gezegenlerin Rotalarından Çıkması

Gezegenler saçıldığı zaman (82:2)

Güneşin Dürülmesi /Ölmesi

Güneş dolandığı/dürüldüğü (küvviret) zaman (81:1)

Burada bu örnekleri çoğaltarak yazıyı uzatmak istemiyorum. Ayrıntılı bilgi için sitemde yer alan “Kuranda işaret edilen bazı bilimsel gerçekler” adlı yazımı okuyabilirsiniz.

Fiziteki gelişmelerle ilgili bölüm henüz bitmedi. Bir sonraki yazımda Fizikteki gelişmelerin Allah inancına dair işaretlerine devam edeceğim…

http://www.ateizmvedin.com

Metin AYDIN

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.