"Bir tek gayem var artık: / Razı etmek Sevgiliyi"

"Bir tek gayem var artık: / Razı etmek Sevgiliyi" DİN
5,0
17.09.2014 10:05:52
A+ A-

Muhyiddin İbn Arabî'nin (doğumu: 1165, ölümü: 1240) şiirlerinden dizeler alıntılayacağım. Fütûhât-ı Mekkiyye adlı eserinde yer alan şiirlerinden. Bu eseri 18 cilt olarak dilimize çeviren kişi, Ekrem Demirli. Bu yazıda seçerek alıntılayacağım dizeler 17. ciltteki şiirlerden. İlk alıntıda kaynak eser ayrıntılı olarak belirtilecek, diğer alıntılarda sadece 'a.g.e.' ve 'sayfa no.' verilecek. Bana derinlikli anlamda düşündürücü ve etkileyici gelir 'En büyük şeyh' (Şeyhü'l- Ekber) ünvanlı bu üstâdın düzyazıları ve şiirleri. Değerli bir akademisyen ve entelektüel olarak bildiğim Ekrem Demirli'nin onun bu en önemli eserini dilimize kazandırmasını üstün gayretine ve azmine bağlıyorum. Çalışkanlığının yanı sıra, çeviride gözettiği titizliği de ortada.

İşte bu büyük üstâdın şiirlerinden bazı dizeler...

"Biz O'nunla varız, O'na aidiz hepimiz / Kim bedel öderse O'na itimat eder" (Fütûhât-ı Mekkiyye 17. cilt, sayfa: 14, Muhyiddin İbn Arabî, Çeviri: Ekrem Demirli, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2012)

"Bilin ki âlemin kaynağı sevgidir / el- Vedâd izhar etmiş onu" (a.g.e., sayfa:15)

"Seven başkasını sevmedi / Hepsi sensin sen!" (a.g.e., sayfa:17)

"O'nun irade ettiği şey / Varlığı olmayanlardır; kastımı iyi anla" (a.g.e., sayfa:19)

"O'nu tadan müşahede tadı alır da / tatmayanın ne bilgisi ne hali vardır" (a.g.e., sayfa:28)

"Bilfiil ibadet ettiğini görürsen / İhsan ve iman sahibisin demek ki" (a.g.e., sayfa:30)

"Rahman ile beraberlik edep gerektirir / Sen Rahman ile beraber ol, başkasıyla değil" (a.g.e., sayfa:35)

"Bir işi bitirirsen ötekine yönel / Fakat sadece Rabbini arzula" (a.g.e., sayfa:53)

"Benim O'na döndürülmem / En güvendiğim iştir" (a.g.e., sayfa:55)

"Ölümle Rabbimle bir araya gelirim / Ve hazırlık yaptığım kimseyle" (a.g.e., sayfa:57)

"Rabbinin yaratıklarını taksimi kaçınılmaz / bir kısmı muttaki bir kısmı bedbaht" (a.g.e., sayfa:94)  (muttaki: Allah'tan çekinen, korkan; ona göre hareket eden)

"Allah'ın kitabı dile getirir sadece / Rahman'ın yaratıklarına yerleştirdiği hakikati" (a.g.e., sayfa:94)

"Açık bilgi ortaya çıkartmış anlayışlı kimse için: / Dilersen reddeder, dilersen yükselirsin" (a.g.e., sayfa:94)

"el-Muhyî hayat veren demek / Dürülmüş elbisenin yeniden yayılması gibi" (a.g.e. sayfa:101)

"Efendimizden başkasında gayem olsaydı / İlacını arayacağım bir hastalığım olmazdı" (a.g.e., sayfa:103)

"Allah biliyor ki zikrettiğim mısralarda / Doğru sözler söylemekteyim, Allah, Allah!" (a.g.e., sayfa:114)

"Bir kitap okudum, bana şunu öğretti: / Hiçbir zaman bir gücüm olmayacak" (a.g.e., sayfa:117)

"Ben öne geçenim, bilgi ve marifette / Benim önümdekini bilirim, O da mağfiret eder bana" (a.g.e., sayfa:124)

"Bize her şey bir devir (döngü) demiş / İlk sona bağlanmış" (a.g.e., sayfa:128)

"Bizden O'na, O'ndan bize / Hepsi kaza ve kaderin hükmüyle" (a.g.e., sayfa:134)

"Yaratıklar O'nun suretinde olmasaydı / Ruhları ve suretleri ihtiva edemezdik biz" (a.g.e., sayfa:135)

"Meleklerin yüzleri secde ederek bize döndü / Ruhları ve suretleri içerdik diye" (a.g.e., sayfa:135)

"Muhtaçlığımız nedeniyle bizden aza razı olur / Affedici olması nedeniyle O'ndan dolayı zenginleşiriz" (a.g.e., sayfa:146)

"Allah'a sığının, felak'ın rabbine / Gece basan karanlığın şerrinden" (a.g.e., sayfa:149)

"Bir tek gayem var artık: / Razı etmek Sevgiliyi" (a.g.e., sayfa:160)

"Birini sevdiğimde ben / Şaşarım ve hayret ederim ona" (a.g.e., sayfa:160)

"Cahil öfkeli ve katı olur / Âlim ise yumuşak ve merhametli" (a.g.e., sayfa:176)

"Hepsi var edenin nezdinde örneksiz / Hak zuhur edeni benzersiz yaratmış" (a.g.e., sayfa:185)

"Dedim ki: Ey Rabbim! / Tehlike yollarından koru beni / 'Duydum' dedi 'Benim yanımdasın' / Korunmuş kimselerdensin" (a.g.e., sayfa:307)

 

 

 

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.