"Bütün işler Allah'a döndürülür"

"Bütün işler Allah'a döndürülür" DİN
5,0
24.09.2014 10:49:55
A+ A-

Bu yazıyı, başlıktaki Allah kelâmı gibi, Kur'ân-ı Kerîm'de değişik âyetlerde geçen kısa sözler oluşturacak. Her alıntılanan sözün hangi sûre ve âyette geçtiği belirtilecek. Bir sözün aynı sûrenin değişik âyetlerinde de farklı sûrelere âit âyetlerde de geçtiği görülebilir Kur'ân'da. Bu yazı bu anlamda yapılmış bir tarama veya indeks çalışmasının sonucunu yansıtmamaktadır. Dolayısıyla bir sözün geçtiği tespit edilen âyetin belirtilmesiyle yetinilmiştir.

"Bütün işler Allah'a döndürülür." (Fâtır 35/4)

"O'na döndürüleceksiniz." (Hûd 11/34)

"Yaptığınızdan başka bir şeyle cezalandırılmayacaksınız " (Sâffât 37/39)

"Sen ancak Kur'ân'a uyan ve görmediği halde Rahmân'dan korkan kimseyi uyarabilirsin." (Yâsîn 36/11)

"Hepsi huzûrumuza getirileceklerdir. (Yâsîn 36/32)

"Bu bir öğüt ve apaçık Kur'ândır." Yâsîn 36/69)

"Bir şeyi dilediğinde, O'nun emri ona sadece 'Ol' demektir, hemen olur. (Yâsîn 36/82)

"O herşeyi ihata edendir." (Fussilet 41/54)

"İhsanın karşılığı ihsan değil midir?" (er-Rahmân 55/60)

"Her nerede olursanız O sizinle beraberdir." (el-Hadîd 57/4)

"Hiçbir canlı yoktur ki, perçeminden tutan O olmasın." (Hûd 11/56)

"Hastalandığımda bana şifa veren O'dur." (eş-Şuara 26/80) (Allah, dostu Hz. İbrahim'in böyle dediğini aktarır.)

"Alah'a yardım ederseniz O da size yardım eder." (Muhammed 47/7)

"Allah'tan onlar adına hesap etmedikleri şey ortaya çıktı." (ez-Zümer 39/47)

"İnsan korkak yaratılmış, kötülük ona temas ettiğinde korkar, iyilik ulaştığında cimri kesilir." (el- Meâric 19-21)

"De ki, Rabbim bilgimi artır." (Taha 20/114)

"Hakkın ötesinde dalaletten başka ne vardır?" (Yunus 10/32)

"Onları göklerin ve yerin yaratılışına veya nefislerinin yaratılışına şâhit tutmadım." (Kehf 18/51)

"Benim muvaffakiyetim Allah'a bağlıdır." (Hûd 11/88)

"Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiştir. (Nisâ 4/80)

"Ey İnsanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız." (Fâtır 35/15)

 

Yararlanılan kaynaklar:

Kur'ân- Kerîm ve Türkçe Anlamı (Meâl), Hazırlayanlar: Dr. Hüseyin Atay, Dr. Yaşar Kutluay, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 15.Baskı(ilk baskı:1961), Elif Matbaacılık San. Ltd. Şti., Ankara, 1988.

Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meâli, Elmalılı M. Hamdi Yazır (Güncel Türkçe ile sadeleştirilmiş), Duha Bilişim Yayıncılık Ltd. Şti. İstanbul-Ocak 2010.

Kur'ân-ı Kerîm ve Meâl-i Âlîsi, Hazırlayan: A.Fikri Yavuz, Sönmez Neşriyat ve Matbaacılık A.Ş. Cağaloğlu-İstanbul.

Fütûhât-ı Mekkiyye, 17. Cilt, Muhyiddin İbn Arabî, Çeviri: Ekrem Demirli, Litera Yayıncılık, İstanbul-2012

 

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.