"Bütün varlık: yazılmış bir kitap"

"Bütün varlık: yazılmış bir kitap" DİN
5,0
29.09.2014 09:40:46
A+ A-

Başlık yaptığım hüküm Muhyiddin İbn Arabî'ye (d.1165- v.1240) ait. Şu bağlamda belirtmiş bunu: "Sözde ve kelamda çirkinlik yok / Çirkinlik hakkında konuşulan şeyde". Bu dizeleriyle ilgili olarak "Bunu anla ve bütün varlığı yazılmış bir kitap kabul et." der. Böyle olan insanların Allah'ın hidayet ettiklerinden, yani Allah'ın kendilerine beyan verdiklerinden olacağını söyler. Onların derin akıl sahipleri olduğunu ifade ederek. (Fütûhât-ı Mekkiyye, 15.cilt, sayfa:300; Muhyiddin İbn Arabî, çeviri: Ekrem Demirli, Litera Yayıncılık, İstanbul-2011)

"Müşahede eden de müşahede edilen de / Birden başkası değil! fark çoklukla bilinir /

Gördük diyenin sözü doğru / Görmedik diyen zayıflık ve pas nedeniyle görmedi /

Göz paslı olunca sürekli öyledir / Pasın özelliği faydayı silmek / 

(...) 

Akıl ve şeriat sahibi uzlaşmış / Akıl da mübarek şeriat da mübarek" (a.g.e., 15. cilt, sayfa:299)

Bu dizelerinin hemen altında şunları söyler büyük üstâd:

"Bilmelisin ki ittiba (peygambere uymak), senin için sözünde ve kuralında belirleyip tanımladığı şeye uymandır. Hak seni nereye götürürse, sen de oraya gider, durduğu yerde durursun, bak dediği şeye bakar, teslim ol dediği yerde teslim olur, düşün dediği yerde düşünür, iman et dediği yerde iman edersin. Çünkü Kuran-Kerim'de yer alan ilahi ayetler türlü yollarla gelmiş, onlarda muhatap farklı şekillerde tavsif edilmiştir. (tavsif etmek: nitelemek) Bir kısmında 'Tefekkür eden bir kavim için ayetler vardır'  (er-Ra'd 13/3) denilirken bir ayette 'Akıl sahibi kavim için ayetler vardır ' (er- Ra'd 13/4), başka bir ayette 'Duyan bir kavim için ayetler vardır ' (Yunus 10/67), başka bir ayette 'İman eden bir kavim için ayetler vardır ' (en- Nahl 16/79), başka bir ayette 'Bilen bir kavim için ayetler vardır ' (er-Rum 30/22), başka bir ayette 'Derin akıl sahipleri için ayetler vardır ' (Taha 20/54) ve 'Lüb sahipleri için ayetler vardır' (Âl-i İmran 3/190) buyrulur. (lüb: iç,öz.)  (...)  Ayetle kimin muhatap olduğuna bak ve sen de ayetin muhatabı ol ! Çünkü sen bütün zikredilenlerin toplamısın; çünkü sen görmek, düşünmek, akıl ve lüb sahibi olmak, tefekkür etmek, bilgili olmak, iman etmek, duymak ve kalp sahibi olmak gibi özelliklerle nitelenensin. Ayeti incele ve belirli bir ayette nitelendiğin özelliği ortaya çıkar ki, Kuran'ın kendisi adına toplandığı ve üzerinde cem' olduğu kimselerden olasın ! Kuran'ın kendisi adına toplandığı kimse de onu 'İstizhar (bütün ayetlerini zevk yoluyla idrak)' eder. (...) Böyle biri Allah'ın özel kullarındandır." (a.g.e., 15. cilt, sayfa: 299-300)

Her bölümün sonundaki cümlesi de şudur: 'Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır.'

 Üstâdın şu sözlerini de iletmek / paylaşmak isterim: " Ulûhet (ilahlık) sadece Allah adlı birine ait olabilecek mertebedir. Bu mertebe, kelime-i tevhidde olumsuzlanan ve sonra da olumlanan mertebedir." (a.g.e., 15. cilt, sayfa: 247)

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.