Bütün yaratılışın sahibi, evren ve ötesini yaratan Tanrı tektir...

DİN
0,0
08.08.2014 12:13:28
A+ A-

Tanrı tektir... 3 ayrı tanrı asla ve asla yoktur... Görev ve yetki anlamında Tanrı'nın işlerinin yürümesi vardır...
 
Bütün kainat ve ötesini vareden, herşeyin sahibi Tanrı TEKTİR.. Kutsal Kitap da bunu doğrular:
 
Tanrı şöyle konuştu: «Seni Mısır'dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın RAB benim. «Benden başka tanrın olmayacak. «Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. (Kutsal Kitap, Mısırdan Çıkış 20:1-4)
 
"Çünkü sen ulusun, harikalar yaratırsın, TEK TANRI sensin." (Kutsal Kitap Mezmur -yani Zebur- 86:10)
 
"Konuşun, davanızı sunun, Birbirinize danışın. Bunları çok önceden duyurup bildiren kim? Ben RAB, bildirmedim mi? Benden başka Tanrı yok, adil Tanrı ve Kurtarıcı benim. Yok benden başkası. "Ey dünyanın dört bucağındakiler, Bana dönün, kurtulursunuz. Çünkü Tanrı benim, başkası yok. Kendi üzerime ant içtim, Ağzımdan çıkan söz doğrudur, boşa çıkmaz: Her diz önümde çökecek, Her dil bana ant içecek. (Kutsal Kitap, Yeşeya 45:21-23)
 
"Sonunda dünyanın bütün ulusları bilsinler ki, TEK TANRI RAB'dir ve O'ndan başka Tanrı yoktur." (Kutsal Kitap, 1. Krallar 8:60)
 
İSA MESİH de diyor ki;
 
Onların tartışmalarını dinleyen ve İsa'nın onlara güzel yanıt verdiğini gören bir din bilgini* yaklaşıp O'na, "Buyrukların en önemlisi hangisidir?" diye sordu.
İsa şöyle karşılık verdi: "En önemlisi şudur: 'Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab TEK RAB'dir.
Tanrın Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin.'
İkincisi de şudur: 'Komşunu kendin gibi seveceksin.' Bunlardan daha büyük buyruk yoktur."
Din bilgini İsa'ya, "İyi söyledin, öğretmenim" dedi. "'Tanrı tektir ve O'ndan başkası yoktur' demekle doğruyu söyledin.
İnsanın Tanrı'yı bütün yüreğiyle, bütün anlayışıyla ve bütün gücüyle sevmesi, komşusunu da kendi gibi sevmesi, bütün yakmalık sunulardan* ve kurbanlardan daha önemlidir." (Kutsal Kitap, Markos 12:28-33)
 
"Bilge olan TEK TANRI'ya İsa Mesih aracılığıyla sonsuza dek yücelik olsun! Amin." (Kutsal Kitap, Romalılar 16:27)
 
"Onur ve yücelik sonsuzlara dek bütün çağların Kralı, ölümsüz ve görünmez TEK TANRI'nın olsun! Amin." (Kutsal Kitap, 1. Timoteos 1:17)
 
"O bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister. Çünkü TEK TANRI ve Tanrı'yla insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır. Uygun zamanda verilen tanıklık budur." (Kutsal Kitap, 1. Timoteos 2:4-6)
 
Kurtarıcımız TEK TANRI, sizi düşmekten allıkoyacak, büyük sevinç içind lekesiz olarak yüce huzuruna çıkaracak güçtedir. Yücelik, ululuk, güç ve yetki Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bütün çağlardan önce, şimdi ve bütün çağlar boyunca Tanrı'nın olsun! Amin.  (Kutsal Kitap, Yahuda 1:24)
 
***
 
Gelelim Oğul isa'ya...
 
Tanrı'nın kendi PLANI, AMACI, YETKİSİ ve BİLGELİĞİ UYARINCA, İSA MESİH TANRI'NIN özgörünümüdür, TANRI'NIN BEDEN ALMIŞ DURUMUDUR... Dünyasal bir ilişki ile doğmamış olması ve Kutsal Ruh aracılığıyla, YANİ ALLAHIN RUHUYLA DÜNYAYA GELMİŞ OLMASI ANLAMIYLA OĞULDUR... 
 
OĞUL KELİMESİ BİR TANIMDIR... GÜÇLÜ BİR RUHSAL İÇERİK TAŞIR... OĞULLUK KAVRAMI, GÖREV VE YETKİDİR... RUHSAL BİR İFADEDİR... TANRIDAN OLMAYI VE TANRIYA AİT OLMAYI İFADE EDER... 
 
DÜNYASAL BİR OĞUL KAVRAMI DEĞİLDİR... YANİ OĞUL DEMEKLE, CİNSEL MÜNASEBET AKLA GELMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR... KİM BUNU GETİRİRSE O ŞEYTANIN SESİNE KULAK VERMİŞTİR... 
 
OĞUL, BABATANRININ SÖZÜNÜ TUTAN, BABA TANRININ DOĞRULUĞUNU, İSTEKLERİNİ, AMACINI YERİNE GETİRENDİR...  
 
O'NUN RUHUNDANDIR... 
 
"Petrus daha konuşurken parlak bir bulut onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, "Sevgili Oğlum budur, O'ndan hoşnudum. O'nu dinleyin!" dedi. (Kutsal Kitap, Matta 17:5)
 
"Onların hepsi, "Yani, sen Tanrı'nın Oğlu musun?" diye sordular. O da onlara, "Söylediğiniz gibi, ben O'yum" dedi." (Kutsal Kitap, Luka 22:70)
 
"Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Baba'nın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul O'nu tanıttı." (Kutsal Kitap, Yuhanna 1:18)
 
"Ben Babam'ın ADINA geldim, ama beni kabul etmiyorsunuz. Oysa başka birisi kendi adına gelirse, onu kabul edeceksiniz." (Kutsal Kitap, Yuhanna 5:43)
 
"Beni gören beni göndereni de görür." (Kutsal Kitap, Yuhanna 12:45)
 
"Ben O'nu tanırım. Çünkü ben O'ndanım, beni O gönderdi." (Kutsal Kitap, Yuhanna 7:29)
 
"Çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor." (Kutsal Kitap, Koloseliler 2:9)
 
"Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O'nun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu Tanrı'nın sağında oturdu." (Kutsal Kitap, İbraniler 1:3)
 
İsa Mesih'in beden alıp dünyaya geldiğini kabul eden her ruh Tanrı'dandır. Tanrı'nın Ruhu'nu bununla tanıyacaksınız. (Kutsal Kitap, 1. Yuhanna 4:2)
 
"Yine biliyoruz ki, Tanrı'nın Oğlu gelmiş ve gerçek Olan'ı tanımamız için bize anlama gücü vermiştir. Biz gerçek Olan'dayız, O'nun Oğlu İsa Mesih'teyiz. O gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır." (Kutsal Kitap, 1. Yuhanna 5:20)
 
"Tanrı, Oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le ilgili bu Müjde'yi peygamberleri aracılığıyla Kutsal Yazılar'da önceden vaat etti. Rabbimiz İsa Mesih beden açısından Davut'un soyundandır; kutsallık ruhu açısından ise ölümden dirilmekle Tanrı'nın Oğlu olduğu kudretle ilan edildi." (Kutsal Kitap, Romalılar 1:24)
 
"Günah işleyen, İblis'tendir. Çünkü İblis başlangıçtan beri günah işlemektedir. Tanrı'nın Oğlu, İblis'in yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı." (Kutsal Kitap, 1. Yuhanna 3:8)
 
Şeytan düşmanını iyi bilir ve şöyle der; "O zaman Ayartıcı yaklaşıp, "Tanrı'nın Oğlu'ysan, söyle şu taşlar ekmek olsun" dedi. (Kutsal Kitap, Matta 4:3)
 
***
 
KUTSAL RUH, Tanrıdan çıkan, Tanrıya ait olan, Tanrı'nın işlerini yapan, Tanrıya iman edenlere yardımcılık eden, aracı olan, Tanrıyı tanıtan, Onun gücünü anlatan ve gösterendir...
 
Başlangıçta da Kutsal Ruh vardı, şu anda da var, sonsuza kadar hep var olacaktır... 
 
"Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. (Kutsal Kitap, Yaratılış 1:2)
 
"İsa Mesih'in doğumu şöyle oldu: Annesi Meryem, Yusuf'la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem'in Kutsal Ruh'tan gebe olduğu anlaşıldı." (Kutsal Kitap, Matta 1:18)
 
"İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı'nın Ruhu'nun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü." (Kutsal Kitap, Matta 3:16)
 
"Size doğrusunu söyleyeyim, insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak, ama Kutsal Ruh'a küfreden asla bağışlanmayacak. Bunu yapan, asla silinmeyecek bir günah işlemiş olur." (Kutsal Kitap, Markos 3:28-29)
 
"Ben de Baba'dan dileyeceğim. O SONSUZA DEK sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı*, Gerçeğin Ruhu'nu verecek. Dünya O'nu kabul edemez. Çünkü O'nu ne görür, ne de tanır. Siz O'nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. (Kutsal Kitap, Yuhanna 14:16-17)
 
"Ama Baba'nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak." (Kutsal Kitap, Yuhanna 14:26)
 
"Baba'dan size göndereceğim Yardımcı, yani BABA'DAN ÇIKAN Gerçeğin Ruhu geldiği zaman, bana tanıklık edecek." (Kutsal Kitap, Yuhanna 15:26)
 
"O, Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen Kutsal Ruh'u Baba'dan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi, bu Ruh'u üzerimize dökmüştür." (Kutsal Kitap, Elçilerin İşleri 2:33)
 
SON OLARAK DA :
 
"Rab İsa Mesih'in lütfu, Tanrı'nın sevgisi ve Kutsal Ruh'un paydaşlığı hepinizle birlikte olsun." (Kutsal Kitap, 2. Korintliler 13:14)


YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.