Camiler Alevilerin ibadethaneleri değildir!

Camiler Alevilerin ibadethaneleri değildir! DİN
4,7
23.11.2013 12:54:54
A+ A-

Alevi toplumunun kendini tanımlayış biçimi ve bu çerçevede de ibadethane olarak Cemevini benimsemesi siyasal iktidar tarafından sürekli olarak görmezden gelinmeye devam ediyor. Aleviliğin bir mezhep değil de İslam’ın kültürel bir yorumu ve Cemevlerinin de kültürel mekânlar olduğu yolundaki, Alevi toplumunun iradesini ve inancını yok sayan bağnaz düşünce hâkimiyetini devam ettiriyor. Aleviliğin, dinsel ve kültürel özellikleriyle asırlardan beri bu toprakların bir gerçeği olduğunu kabul etmemenin mantıklı bir açıklaması olamaz. İslam inancını benimseyenlerin Camiden başka ibadethanelerinin olamayacağını iddia etmek, tarihsel, kültürel ve dinsel boyutları itibariyle somut bir gerçekliğin yok sayılması anlamına gelir. Bu meyanda Alevilerin de ibadethanelerinin hiçbir zaman ve mekânda Cami olmadığını iddia edebilirler. Alevileri Sünni çoğunluk içerisinde sindirerek, benliklerini, kimliklerini, kültürlerini unutturmaya çalışan siyasal iktidarın bu arzusu demokrasiyle bağdaşmayan bir tavırdır.

Alevi toplumuna yakından bakıldığı zaman, çok büyük bir çoğunluğun Cami’ye gitmediği ve böyle bir dinsel eğitimden de geçmediği görülür. Özellikle geleneklerin ve inanca dayalı yaşam biçimlerinin bozulmadan kalabildiği köylere bakıldığında Cami’den ziyade Cemevlerinde ibadetlerin ifa edildiği açıktır. Cami’si olan köylerde de ibadet amacıyla bu dinsel mekânın kullanılmadığı aşikârdır. Talep edilmediği halde Diyanet’in atadığı imamların Alevi köylerinde din hizmeti vermeden hem devletten maaş aldıkları hem de Sünni İslam inancını tebliğ ederek Alevi toplumunu “hidayete erdirmek” gibi beyhude bir çaba içerisinde misyon yürütmeye çalıştıkları gözlemlenmektedir. Belirli bir inanç grubuna, istemediği halde başka bir inancın gereklerinin dayatılması yirmi birinci yüzyıl Türkiye’sine yakışmamaktadır.

Alevilerin inançlarının önemli bir parçası olan Cemevlerini yok sayarak Cami’yi ve imamı dayatmak akıntıya karşı kürek çekmekten başka bir şey değildir. Ayrıca Hz. Ali’nin mescitte ibadetini yaparken öldürülmesinden başlayan ve çeşitli tarihlerde Cuma namazları sonrası Cami çıkışında Alevilerin katledilmesiyle devam eden uzun tarihsel süreç, Alevilerin Camiden soğumasına sebep olmuştur. Bu bağlamda iddia edilebilir ki, Alevilere sizin de ibadethaneniz Cami’dir demek abesle iştigalden başka bir şey değildir. Tarihsel ve toplumsal değişimler böyle bir realiteyi ortaya çıkardıysa, bu realiteyi tanımamak ve aslı şöyleydi demek ya sosyoloji bilmemek ya da realiteyi tanımamak anlamına gelir.

Sünni toplumu ve hegemonyası, tek parti döneminde inançlı insanlara zulüm edildiğini, camilerin ahıra çevrildiğini, insanların Kur’anı bile gizlice okumak zorunda kaldıklarını sürekli olarak vurgulayarak hem oy potansiyelini korumayı hem de dini açıdan tek mağdurun kendileri olduğunu vurgulamaktadırlar. Tek parti döneminin katı laikçi uygulamaları elbette eleştirilebilir. İnsanların dini duygularının törpülenerek köreltilemeyeceği tarihsel tecrübeyle sabittir. Bu bağlamda olmak üzere, Osmanlı döneminde Alevilerin yaşadığı zorluklar, katliamlar, sürgünler, yok sayılmalar da tarihsel gerçeklerdir. Fakat nedense, Alevilerin yaşadıkları görmezden gelinmekte,  geçmişte zulüm gördüğünü iddia eden Sünni hegemonik söylem Alevilerin inançlarını yaşamasına engel olmaktadır. Bu ne yaman çelişkidir ve ikiyüzlü bir politikadır.

Sünni iktidar ve hegemonik söyleminin, Alevilerin ibadethane olarak Cemevlerini benimsemesini meşru saymama hakkı yoktur, olmamalıdır. İnançlara saygı duyma ve ibadet özgürlüğü insan haklarının ve özgürlüklerinin en temel dayanağından biridir. Türkiye’yi ileri demokrasiye taşıdığını iddia eden siyasal iktidar insanların bireysel tercihi olan inancına karışmamalı ve hatta güvence altına almalıdır. Camilerin bütün Müslümanların ve Alevilerin tek yasal ibadethanesi olduğunu savunmakla hiçbir sorun çözülemez. Alevilerin Camiye gitmemeleri ve ibadethane olarak benimsememeleri karşısında saygı duymaktan başka çıkar yol yoktur.

19.11.2013

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.